Projekt: ShapingBio

ShapingBio skal understøtte og accelerere innovation og udbredelse af ny viden inden for bioøkonomi.

Der skal sættes skub i innovation inden for bioøkonomi og bæredygtige fødevaresystemer, da den har et stort potentiale til at bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer som klimaforandringer, afhængighed af fossile brændstoffer og kan bidrage til en bedre udnyttelse af vores råvarer.

ShapingBio skal derfor være med til at løse udfordringer i forhold til at få en større udbredelse af den innovation, der genereres i sektoren.

Skabe en bedre forståelse

Projektet skal skabe en bedre forståelse af og et bedre informationsgrundlag for bioøkonomiens innovationsøkosystem ved at levere en omfattende kortlægning og analyse af initiativer, strukturer, politiske instrumenter og vigtige mangler på tværs af EU's makroregioner og forskellige sektorer i forbindelse med følgende emner:

  • Politik og forvaltning
  • Anvendt R&D og teknologioverførsel
  • Samarbejde (på tværs af sektorer)  
  • Finansiering

Nedbrydning af 'siloer'

En central barriere ifh. udbredelse af innovationen er, at der findes "sektorsiloer”, hvilket betyder at aktører fra de forskellige sektorer, såsom landbrug, fødevarer og skovbrug, har en begrænset udveksling med hinanden på tværs. Derudover er bioøkonomi ikke et selvstændigt politisk område, hvilket bevirker at den offentlige finansiering og regulering er spredt og kan virke delvis usammenhængende på tværs af ministerier og geografiske områder.

For at løse disse udfordringer skal Food & Bio Cluster Denmark være med til at forbedre informationsgrundlaget for politiske beslutningstagere, erhvervet, m.v. om eksisterende initiativer, aktiviteter og bedste praksis samt yde rådgivning for at muliggøre udveksling på tværs af sektorer og lande.

Fakta

Projektet er støttet af

Periode

1. september 2022 - 31. august 2025

Projekttitel

Shaping the future bioeconomy across sectoral, governmental and geographical levels

Mål

Det overordnede formål med ShapingBio er at understøtte og fremskynde bioøkonomisk innovation og udbredelsen af ny viden i EU og dets medlemslande.

Projektpartnere

Bag projektet står 10 organisationer fra 9 europæiske lande.

 

Kersti Haugan

Kersti Haugan

Senior Business Development Manager
Projekter

Se hvilke andre projekter, vi også deltager i

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.