Projekt: agroBRIDGES

EU projekt der skal bringe fødevareproducenter og landmænd tættere på forbrugerne

Dette skal gøres ved at give landmændene og producenterne praktisk viden og støtte til at få opbygget en markedsposition gennem nye forretnings- og marketingmodeller baseret på korte forsyningskæder.

I projektet skal der udvikles en innovativ multi-aktør-ramme for landmænd og fødevareproducenter, der samler en bred vifte af interessenter og praktiske støtteværktøjer til bedre at forbinde producenter og forbrugere. Dette skal fremme etableringen af bæredygtige forretnings- og marketingmodeller med færre mellemled.

Udvikling og afprøvning af værktøjer til lokale landmænd og fødevare-producenter

Food & Bio Clusters rolle i projektet bliver at udvikle og afprøve værktøjer, som lokale landmænd og fødevare-producenter kan bruge til at komme tættere på forbrugerne og øge det direkte salg. En af opgaver er at etablere en Multi-Actor Platform, altså et netværk af danske producenter, forbrugere, videninstitutioner, myndigheder, distributører osv., der skal spille en aktiv rolle i udviklingen af værktøjerne. Når værktøjskassen er klar, vil den understøtte de lokale fødevareproducenters mulighed for at få direkte adgang til forbrugerne gennem opbygningen af korte forsyningskæder. Producenterne kan bl.a. få hjælp til profilering, kampagner på sociale medier, afholdelse af events og valg af den rigtige forretningsmodel.

Stort potentiale til at øge producenternes indkomst

Vi forventer i projektet at udvikle nye forretnings- og marketingmodeller baseret på korte forsyningskæder, der har potentialet til at øge producenternes indkomst med 35% ved at minimere antallet af mellemled.

På langt sigt forventes projektet at resultere i, at 5-8% flere producenter, bliver involveret i direkte salg til forbrugere. På kortere sigt er målet at uddanne 150 personer i emner relateret til indkøb af fødevarer og hvordan man mobiliserer innovative forsyningskæder inden for landbrug og fødevarer samt hvordan man kan støtte lokale producenter.

Fakta om projektet

Finansieret af

Periode

1. januar 2021 - 31. december 2023

Projekttitel

Building bridges between consumers and producers by supporting short food supply chains through a systemic, holistic, multi-actor approach based Toolbox

Pojektet modtager bevillinger fra EU's Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr.  101000788.

Projektets hovedmål er at:

  • Styrk landmændene med praktisk viden og støtte til at oprette korte forsyningskæder, og dermed gøre det nemmere at forbinde producenter med forbrugere og indkøbere.
  • Levere beslutningsstøtteværktøjer, der gør det lettere at vælge den mest bæredygtige forretningsmodel, der skal anvendes til at stimulere korte forsyningskæder.
  • Tilbyde en kombination af kommunikationsmaterialer, træningsprogrammer, eventvejledninger og digitale værktøjer i form af en agroBRIDGES Toolbox.
  • Etablere regionale og internationale multiaktørstrukturer til interessentdrevet udvikling, afprøvning, validering og udrulning.

Hvem deltager?

AgroBRIDGES-konsortiet er et tværfagligt team bestående af 15 partnere fra 11 europæiske lande. 

Anni Simonsen

Anni Simonsen

Senior Innovation Manager
Projekter

Se hvilke andre projekter, vi også deltager i

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.