Projekt: SEAGLOW

Bæredygtige energiapplikationer til grøn og lavpåvirkningsdrift af små fiskerbåde i Østersøen og Nordsøen

Renere energikilder er en topprioritet på den europæiske dagsorden med det vejledende mål for fiskerisektoren at reducere brugen af fossile brændstoffer med >15 % fra 2019 til 2030, med det endelige mål at opnå CO2-neutralitet i 2050.

 

 

 

SEAGLOW er et 4-årigt projekt finansieret af Den Europæiske Union under Horizon-Miss-2023 Ocean-01-05. Projektet løber fra 2024-2028.  

Baggrund

Renere energikilder er en topprioritet på den europæiske dagsorden med det vejledende mål for fiskerisektoren at reducere brugen af fossile brændstoffer med >15 % fra 2019 til 2030, med det endelige mål at opnå CO2-neutralitet i 2050.

Målsætning

Projektet SEAGLOW vil fremskynde overgangen af fiskerisektoren til vedvarende og lav-emissions energikilder. Initiativet, sigter mod at demonstrere, at ved at bruge den rette kombination af teknologier, kan småfiskerier reducere deres afhængighed af fossile brændstoffer og positivt bidrage til at genoprette havmiljøerne og forbedre fiskerisamfundenes velbefindende.

SEAGLOW vil:

Demonstrere effekten og potentialet af 5 forskellige teknologiske applikationer til at reducere fossilt brændstofforbrug og drivhusgasemissioner på små fiskerbåde i Østersøen og Nordsøen.

Projektet vil fokusere på sammenligning af tilgængelige teknologier gennem de industrielle partnere i projektet, samt arbejde hen imod udvikling og forbedring af de anvendte teknologier, gennem dataindsamling fra de anvendte cases, med målet om at mindske miljøpåvirkningen af fartøjerne.

SEAGLOW vil indsamle sensordata fra case-fartøjerne for at måle effekten af de anvendte applikationer over tid, og undersøge potentielle kombinationer af teknologierne, som inkluderer hybrid-elektriske drivsystemer, metanoldrevne motorer, holdbare polymerbaserede overfladebelægninger, der forhindrer begroning, reducerer træk og forbedrer motorens ydeevne samt brug af lavpris-permanente sensorer til at påvirke sejladsadfærd.

Teknologierne vil blive testet på fartøjer fra 8,5 – 11,5 tons under fulde operationelle forhold på 4 fartøjer i henholdsvis Danmark, Estland, Norge og Sverige.

Hvem

Konsortiet i SEAGLOW består af 16 partnere fra henholdsvis Danmark, Norge, Sverige og Letland

Partnere

NordDanmarks EU-kontor, SINTEF Ocean,Teknologisk Institut, Fraunhofer Gesellschaft zur forderung der angewandten Forschung, Research Institutes of Sweden, Food & Bio Cluster Denmark, Low Impact Fishers of Europe, Danish Small-Scale Fishermen’s Producer Organisation, Bona Fide ApS, Hanstholm Fiskeriforening, Sveriges Fiskares Producentorganisation, Võiste Sadama OÜ, Clean Ocean Coating GMBH, Thai Union, Per Harald M Skibstad 

Læs mere på projektets hjemmeside (kommer)

Besøg projektets Facebook-side (kommer)

Fakta om projektet

Finansieret af

Periode

2024 - 2028

Vil du vide mere?

Kersti Haugan

Kersti Haugan

Senior Business Development
Projekter

Se hvilke andre projekter, vi også deltager i

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.