Innovations- og videnssamarbejde gennem Innovationskraft

Styrket innovationskraft gennem stærke samarbejder

Gennem klyngeprogrammet Innovationskraft er vi med til at styrke innovationskraften i danske virksomheder via samarbejde og videndeling mellem virksomheder, vidensinstitutioner og andre relevante aktører.

Klyngeprogrammet Innovationskraft finansieres af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Øget innovationskraft i danske SMV'er inden for fødevarer og bioressourcer

Innovationskraft er et klyngeprogram, der sigter mod at styrke virksomheders produktivitet og konkurrenceevne gennem samarbejde om innovation og overførsel af viden mellem virksomheder og videninstitutioner, herunder godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTSer), samt andre aktører inden for de relevante erhvervs- og teknologiområder. 

Kobling af viden

Målet er, at ny viden skal bringes i anvendelse hos virksomheder i hele landet og koble dem med relevant forskning og udvikling.

Det kan ske gennem innovationsfremmende aktiviteter, så virksomhederne rustes til at gribe nye muligheder og håndtere udfordringer knyttet til nye muligheder, behov og betingelser på markeder ude og hjemme.

Det gælder ikke mindst i forhold til øget digitalisering, den gennemgribende grønne omstilling og omlægning til mere bæredygtighed i produktion og samfundet generelt.

Klyngeprogrammet Innovationskraft finansieres af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

Innovationskraft-programmet dækker over følgende bevillinger:

  • Innovationskraft ERST 2023-2024
  • Inno.kraft ERST 23-24 - Virksomhedstilsagn
    • Projektet er bevilliget af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at styrke samarbejdet mellem SMV'er og landets videninstitutioner. EU-regionalfondstilskuddet udgør 9.540.196,33 kr.
  • Innovationskraft 2021-2024 (UFS)
  • Region Sjælland (Tillægsbevilling UFS)
  • UFS- Tillægsbevilling - HEU deltagelse

Fakta om projektet

Periode

1. januar 2021 - 31. januar 2024

Projekttitel

Innovationskraft 2021-2024

Mere Innovationskraft

Udvalgte aktiviteter i projektet

Søg midler

Gennem Innovationskraft kan du søge midler til Innovationssamarbejder (ERST), Videnssamarbejder (UFM) og Vouchers til ekspertrådgivning til Horizon Europe. Læs mere herunder.

Læs mere

Events

Find temadage, konferencer, studieture og andre events om fødevarer og bioressourcer.

Læs mere

Rapporter og Analyser

Find aktuelle rapporter og analyser om aktuelle temaer inden for fødevarer og bioressourcer.

Læs mere

Netværk

Gå på opdagelse i vores faglige netværk, hvor deltagerne deler viden og sparrer om specifikke emner i et neutralt og fortroligt rum.

Læs mere

Innovationskraft­samarbejder

Se aktuelle Innovationssamarbejder (ERST) og Videnssamarbejder (UFM) i regi af klyngebevillingen Innovationskraft 2021-2024.

Læs mere

Vil du modtage seneste nyt?

  •  Nyheder om innovation, netværk og fundingmuligheder
  •  Aktuelle events, netværksmøder og webinarer

Vil du vide mere?

Kathrine Vejgaard Stage

Kathrine Vejgaard Stage

Innovationskraft - ERST

Kathrine Lykke Kirk

Innovationssamarbejder - ERST

Louise Krogh Johnson

Tillægsbevilling Region Sjælland
Projekter

Se hvilke andre projekter, vi også deltager i