Projekt: ZeroW

ZeroW skal være med til at reducere madspildet i hele værdikæden

En tredjedel af den globale fødevareproduktion går hvert år til spilde. EU har derfor sat et mål om at halvere fødevaretabet inden 2030 og nærme sig et nulspild i 2050.

Derfor har EU søsat det ambitiøse projekt ZeroW, som skal være med til at skabe innovation og bane vejen for at nå de politiske mål.

Food & Bio Cluster Denmark skal være med til at udarbejde konkrete anbefalinger til Europa-Kommissionen

Projekt ZeroW er sat i verden for at støtte op om EU's mål om en halvering af madspildet inden 2030 ved at skabe innovation og komme med konkrete anbefalinger til ny lovgivning til Europa-Kommissionen.

Food & Bio Cluster Denmark har førerpennen på kommunikationen og formidlingen i projektet.

En tredjedel af fødevareproduktionen går til spilde

Når FN’s fødevareorganisation FAO anslår, at op mod en tredjedel af vores fødevareproduktion ender som fødevaretab og madspild på grund af fx dårlige transportforhold, uhensigtsmæssige høstmetoder eller decideret madspild i detailleddet og hos forbrugerne, er der noget af tage fat på.

Vi skal bruge jordens ressourcer klogt og minimere spildet både af hensyn til klimaet og af hensyn til en stigende verdensbefolkning, som skal brødfødes.

Derfor har EU søsat det ambitiøse projekt ZeroW, som skal være med til at bane vejen for at nå de politiske mål om et minimalt madspil frem mod 2050 (herunder en halvering af det nuværende fødevaretab inden 2030).

Fakta om projektet

Finansieret af

Periode

1. januar 2022 - 31. december 2025

Projekttitel

Systemic Innovations Towards a Zero Food Waste Supply Chain’ — ‘ZeroW’

Projektets mål

  • Udvikle kommercielle, digitale redskaber og værktøjer, der bidrager til at indfri målene om reduceret madspild
  • Skabe innovation gennem levende laboratorier (såkaldte systemic innovation living labs)
  • Komme med konkrete anbefalinger til ny lovgivning til Europa-Kommissionen

Hvem deltager?

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem 46 partnere fra en lang række europæiske lande.

Food & Bio Cluster Denmark deltager som eneste danske aktør, og leder arbejdspakken, som skal sikre kommunikation af og formidlingen i projektet.

Arbejdspakker og Living Labs

Projektet består af 10 arbejdspakker, hvor Food & Bio Cluster Denmark leder arbejdspakke 10, Dissemmination and communication:

Arbejdspakkerne omfatter: (1) Modelling FLW economics from F2F, (2) 0FLW Data Space, (3) Data-driven near-zero FLW Smart Applications, (4) Systemic Innovation management & demonstration, (5) Systemic Innovation assessment, (6) Fostering systemic innovation & building capacity towards near-zero FLW, (7) Exploitation, sustainability & commercialisation of project outputs, (8) Policy recommendations for just transition to near-zero FLW, (9) Cooperation with EC services & other projects/initiatives, (10) Dissemination and communication og (11) Project management.

I projektet arbejdes der med innovation, data og metoder til at mindske fødevarespild gennem systemiske living labs  (såkaldte SILLs), som omfatter:

SILL 1: FLW monitoring & assessment
SILL 2: Innovative sustainable and smart packaging for fresh food products
SILL 3: Wasteless greenhouse solutions for (pre)harvesting aligned with short-term downstream demand
SILL 4: Mobile food valorisation as a service
SILL 5: Ugly food early identification, shelf-life assessment & alternative valorisation 
SILL 6: Food waste reduction through advanced data-driven production process control & optimization
SILL 7: Food waste reduction through efficient food bank networks (The Netherlands)
SILL 8: Retail food waste valorisation through algae production for high-value applications
SILL 9: ‘Fork to Farm to Fork’ (3F): Informing and nudging consumers to make better choices through reverse (dietetics) and forward (FLW, sustainability, affordability) optimization (The Netherlands)

Projekter

Se hvilke andre projekter, vi også deltager i

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.