En tredjedel af fødevareproduktionen går til spilde: Food & Bio Cluster Denmark skal være med til at udarbejde konkrete anbefalinger til Europa-Kommissionen

Hvert år ender helt op mod en tredjedel af vores fødevareproduktion som tab og madspild. Dårlige transportforhold, uhensigtsmæssige høstmetoder eller decideret madspild i detailledet og hos forbrugerne er blot nogle af forklaringerne. Det vil EU gøre noget ved og sigter mod at halvere madspildet inden 2030 og nærme sig et nulspildsniveau i 2050. Food & Bio Cluster Denmark er med i EU-projektet ZeroW, der adresserer problemet med innovative teknologiske løsninger og skal komme med konkrete anbefalinger til ny lovgivning.

 

Vejen fra jord til bord kan være både lang og farefuld for vores fødevarer med stor risiko for at forgå eller blive smidt ud undervejs. 

Tal fra FN’s fødevareorganisation FAO viser, at helt op mod en tredjedel af al den mad, der produceres til menneskeligt forbrug i hele verden, enten går tabt eller til spilde undervejs i forsyningskæden.

- Alle de fødevarer, som aldrig bliver spist, udgør et kæmpe ressourcetab af både landbrugsjord, vandforbrug, energi, gødning, plantefrø og andre ressourcer fra produktionen. Det har vi ikke råd til. Hverken i forhold til den store klimaudfordring, vi står overfor, eller det stigende antal munde, vi som verdenssamfund, skal mætte, fortæller Louise Krogh Johnson, der som projektleder for Food & Bio Cluster Denmark skal være med til at skabe digital innovation og videndeling til at reducere fødevarespild.

ZeroW: Nul spild og masser af innovation

1. januar startede et ambitiøst EU-finansieret projekt, der støtter op om unionens mål om et nulspild i 2050 og en halvering af det nuværende fødevaretab allerede i 2030. 

Det er et ambitiøst mål, og ifølge Louise Krogh Johnson kræver det både vilje og innovation fra øverste hylde, når det skal indfries. 

- Vi kan alle gøre vores både som forbrugere, forhandlere, producenter, leverandører og som nationer. Men hvis vi virkelig skal flytte noget, skal vi arbejde med strukturerne og forbrugeradfærden i hele vores fødevaresystem på et fælles europæisk niveau og gennem ny lovgivning. Med andre ord lave systemisk innovation. 

Innovation i virkelighedens verden

I ZeroW projektet skal vi eksempelvis skabe innovation gennem ”levende” laboratorier i den virkelig verden.

Det betyder, at innovationen ikke sker afkoblet i en akademisk silo, men lige dér, hvor fødevareproduktionen foregår, og hvor forbrugerne møder varerne på supermarkedets hylder.

Man vil bl.a. arbejde med, hvordan man kan reducere produktionsspildet i en helt konkret produktionslinje hos en spansk producent af fjerkræsprodukter (fx cordon bleu'er) gennem data og digitale løsninger, og som senere kan skaleres og udvides til andre fødevareproduktioner.

Det kan også handle om udvikling af bæredygtige, intelligente og funktionelle emballeringsløsninger til friske fødevareprodukter, hvor man fx kan aflæse, hvor tæt på udløb en given vare på supermarkedets hylde er. Det kan nemlig være med til at mindske madspildet, når både supermarked og forbruger har et visuelt værktøj til at afgøre, hvor frisk produktet er - og dermed hvor det placeres på hylden og i kurven.

I projektet vil man mindske madspildet gennem innovationen i disse 9 levende laboratorier:

 • Food Loss & Waste monitoring & assessment 
 • Innovative sustainable and smart packaging for fresh food products 
 • Wasteless greenhouse solutions for (pre)harvesting 
 • Mobile food valorisation as a service 
 • Ugly food early identification 
 • Advanced data-driven production process control & optimization 
 • Food bank networks 
 • Retail food waste valorisation through algae production 
 • Informing and nudging consumers.

Europa-Kommissionen har udpeget ZeroW som flagskibsprojekt, og vil de næste 4 år følge projektets resultater og fremdrift tæt i forhold til kommende EU-lovgivning om madspild.

Projektet sigter mod

Projektets overordnede mål er at:

 • Udvikle kommercielle, digitale redskaber og værktøjer, der bidrager til at indfri målene om reduceret madspild
 • Skabe innovation gennem levende laboratorier (såkaldte systemic innovation living labs)
 • Komme med konkrete anbefalinger til ny lovgivning til Europa-Kommissionen

Projektet løber fra 2022-2025 og gennemføres i et samarbejde mellem 46 aktører fra 17 europæiske lande.

Vil du vide mere?

Vi fortæller løbende nyt om projektet i artikler og omtaler på Food & Bio Cluster Denmarks hjemmeside, LinkedIn-side og nyhedsmails. 

 

 

Louise Krogh Johnson

Louise Krogh Johnson

Business Development Manager

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster