Projekt: COOPID

COOPID fremmer vidensdeling om nye biobaserede forretningsmodeller

Der er potentiale for både klimagevinster og en øget indtjening ved en forbedret udnyttelse af restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektoren. Det EU-finansierede COOPID-projekt fremmer vidensdeling om nye biobaserede forretningsmodeller gennem et samarbejde mellem aktører fra ti europæiske lande.

Netværk af 10 nationale bioøkonomiklynger

Som led i COOPID-projektet er der etableret et netværk af ti nationale bioøkonomiklynger, som omfatter forskellige aktører med interesser inden for landbrug, skovbrug og akvakultur: primærproducenter og sammenslutninger af primærproducenter, forarbejdningsindustrier, repræsentanter fra den offentlige sektor, vidensinstitutioner og undervisningsinstitutioner.

Dette netværk vil identificere en række succeshistorier, som på forskellig vis demonstrerer, hvordan det er lykkedes at udvikle og implementere nye teknologier, nye samarbejder og nye forretningsmodeller inden for den cirkulære bioøkonomi.

Nye forretningsmuligheder og forbedret konkurrenceevne

Gennem fysiske eller virtuelle fremvisninger, workshops og en række informationsmaterialer præsenteres baggrund, resultater og erfaringer fra udviklingen af forretningsmodellerne bag de forskellige succeshistorier.

Formålet er at øge involveringen af primærproducenterne i den fortsatte udvikling af den cirkulære bioøkonomi. Dette skal give landbrugere, skovbrugere og akvakultur-ejere nye forretningsmuligheder og forbedret konkurrenceevne samtidig med, at den grønne omstilling accelereres.  

 

Se film

I Coopid har vi været ude at besøge 11 producenter og lavet en række korte film, hvor du kan få indblik i innovative eksempler på bio-cirkulær økonomi.

Filmene må gerne anvendes til fx undervisningsbrug.

Fakta om projektet

Finansieret af

Periode

1. januar 2021 
- 30. juni 2023

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 818369.

Projektets mål

Formålet er at øge involveringen af primærproducenterne i den fortsatte udvikling af den cirkulære bioøkonomi. Dette skal give landbrugere, skovbrugere og akvakultur-ejere nye forretningsmuligheder og forbedret konkurrenceevne samtidig med, at den grønne omstilling accelereres.  

Hvem deltager?

Som led i COOPID-projektet er der etableret et netværk af ti nationale bioøkonomiklynger, som omfatter forskellige aktører med interesser inden for landbrug, skovbrug og akvakultur: primærproducenter og sammenslutninger af primærproducenter, forarbejdningsindustrier, repræsentanter fra den offentlige sektor, vidensinstitutioner og undervisningsinstitutioner.

Knud Tybirk

Knud Tybirk

Senior Innovation Manager
Projekter

Se hvilke andre projekter, vi også deltager i

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.