BRILIAN

Bioforædling i landdistrikterne skal gøre reststoffer til råstoffer

Med EU-projektet BRILIAN bliver landbrugsrester omdannet til værdifulde råstoffer, hvilket kan bidrage til økonomisk vækst og bæredygtig udvikling i landdistrikterne. Sammen med DLG og Teknologisk Institut gennemfører klyngen et dansk pilotprojekt, hvor man vil udvinde et proteinprodukt fra restproduktet fra rapsolieproduktionen, som kan anvendes i både fødevarer og som proteinbinder til lim.

Gennem EU-projektet BRILIAN vil man udvide forretningsmodellen for primær- og fødevareproducenter i landdistrikter ved at omdanne eksisterende restprodukter til nye biologiske råstoffer af højere værdi. I et dansk pilotprojekt vil man konkret udvinde proteinprodukter fra den rapskage, som i dag er tilovers fra rapsolieproduktionen, og skabe en ny indtægtskilde for landmændene (foto: iStock)

Den biobaserede økonomi, hvor restprodukter fra høstafgrøder bliver udnyttet som nye råstoffer af højere værdi end det de udnyttes til i dag, kan give landdistrikter et økonomisk boost. Det er tanken bag EU-projektet BRILIAN, som i Danmark, Spanien og Italien skal undersøge, hvordan man kan skabe nye råstoffer af høj værdi ud fra eksisterende restprodukter fra landbruget.  

Landdistrikterne udgør 80 procent af landarealet i EU og huser 137 mio. indbyggere. Derfor betragtes landområderne i EU som uundværlige i udviklingen af nye biobaserede værdikæder og som led i den grønne omstilling.

- Projektet er skabt for at udvide forretningsmodellen for primær- og fødevareproducenterne. Vi skal undersøge, hvordan man med moderne teknologi kan udvikle, det der i dag er restprodukter fra agri- og industrielproduktionen til nye biologiske råstoffer af højere værdi end i dag, siger sektionsleder Angelica Tamayo Tenorio, Teknologisk Institut.

Biobaserede værdikæder

I BRILIAN skal eksperter i samarbejde med landbruget og dets samarbejdspartnere udvikle nye værdikæder ud fra råmaterialer som oliefrø-afgrøderne kardon, saflor og solsikker i Italien, kartofler i Spanien og raps i Danmark.

Tanken er, at BRILIANs resultater skal implementeres i BioEast regionen – en række lande fra den østlige del af EU - som en del af The BioEast initiative og dermed er forhåbningen at skabe flere arbejdspladser, bedre økonomi og større og bedre udnyttelse af naturens ressourcer.

Danske landmænd producerer 400.000 tons raps årligt, som bliver presset, så der udvindes rapsolie. I dag benyttes restproduktet, pressekagen, til dyrefoder. I BRILIAN skal man benytte en proces, udviklet af Teknologisk Institut, til at udvinde et proteinprodukt, som kan videreforarbejdes til vegansk protein til fødevarer og proteinbinder i lim og dermed få et højere liv i bioøkonomien. 

Proteinudvinding fra rapskage

Den danske del af projektet er baseret på Pro-Enrich, et afsluttet EU-projekt, koordineret af Teknologisk Institut. BRILIAN skal udvikle videre på proteinudvinding fra rapskage. Forskellige biomasse fraktioneringsteknologier vil blive brugt, såsom dekantering og filtrering.

Bioprocesseringsteknologier, herunder bioraffinering, er metoder, der bruges til at opdele biomasse i forskellige komponenter eller fraktioner. Disse teknologier gør det muligt at adskille biomassen i forskellige dele.

Formålet med biomasse fraktionering er at udnytte de enkelte delkomponenter i biomassen til forskellige formål. Disse teknologier spiller en vigtig rolle i udviklingen af bæredygtige og effektive metoder til udnyttelse af biomasse som en ressource til produktion af forskellige ingredienser, produkter og energi.

Se processen i pilotprojektet

Fra rapskage til proteiner

I det danske pilotprojekt forventer man at behandle et tons rapskage, som omdannes til ca. 100 kg. af det endelige produkt, der indeholder min. 50 % protein.

Du kan se processen i infografikken herunder:

(Grafik: BRILIAN)

Step 1:

Indsamling af rapskage

Når rapsene er blevet presset for at udvinde det primære produkt, rapsolien, indsamles restproduktet (den såkaldte pressekage).

Det er Dansk Landbrugs Grovvareselskab, DLG, der står for kontakten til danske landmænd og for at indsamle pressekagen fra rapsolieproduktionen.

Step 2:

Procesudvikling og -optimering

Rapskagen bliver herefter transporteret videre til Teknologisk Instituts Biosolutions Technology Center i Taastrup, hvor den videre procesudvikling foregår i instituttets fødevaregodkendte pilotanlæg til bioprocessering.

Anlægget har forskelligt udstyr, som gennem 'plug-and-play' gør det muligt at teste og innovere nye løsninger.

De første udviklingsaktiviteter fokuserer på optimering af bioraffinaderiprocesser, der er udviklet i et tidligere EU-projekt, Pro-Enrich, og evalueres ud fra proteinudbytte og funktionalitet.

Step 3:

Test af potentielle produkter

Det udvundne proteinprodukt skal herefter videreforarbejdes til vegansk protein, som kan anvendes i fødevareindustrien og som proteinbinder i lim.

Her skal den græske virksomhed Chimar, som er specialiseret i træbindingsteknologi,  eksempelvis teste potentielle produkter i deres klæbemiddelformuleringer.

 

Fødevaregodkendte pilotanlæg

Den videre procesudvikling skal foregå i Teknologisk Instituts Biosolutions Technology Center. Der er Instituttets fødevaregodkendte pilotanlæg til bioprocessering i Taastrup.
I projektet skal Dansk Landbrugs Grovvareselskab, DLG stå for kontakten til danske landmænd og i projektet indsamles pressekagen fra raps-olieproduktionen.

- Proteinproduktet har basalt set en højere værdi, og derfor bør det kunne give landmændene en højere pris. Hvis vi i det lange løb kan skabe merværdi ud af landmændenes produkter, kan de få en højere pris for deres raps, og det kan derved gavne producenterne økonomisk på langt sigt, siger direktør Ingolf Nielsen, DLG Food Oil.

Ud over Teknologisk Institut og DLG deltager Food & Bio Cluster Denmark i den danske del af BRILIAN.

- Vi ser udviklingen af bæredygtige cirkulære forretningsmodeller for kaskadeudnyttelse af bioressourcer som helt centrale for fremtidens landbrugsproduktion og dermed for værdiskabelsen i landområderne.

Senior Innovation Manager, Signe Værbak,

Bæredygtige forretningsmodeller

Food & Bio Cluster Denmark skal i BRILIAN-projektet arbejde med markedsanalyser og analyser af landbrugets forsyningskæder og logistik.

- Vi ser udviklingen af bæredygtige cirkulære forretningsmodeller for kaskadeudnyttelse af bioressourcer som helt centrale for fremtidens landbrugsproduktion og dermed for værdiskabelsen i landområderne, siger Senior Innovation Manager, Signe Værbak, Food & Bio Cluster Denmark.

Kaskadeudnyttelse indebærer at udnytte enkeltdelene i bioressourcer i forskellige produkter eller at benytte bioressourcen, efterhånden som den bevæger sig gennem forskellige stadier af dens livscyklus. Det sigter mod at opnå en mere effektiv og bæredygtig udnyttelse af ressourcer ved at sikre, at de udnyttes fuldt ud, før de endelig bortskaffes. Kaskadeudnyttelse kan bidrage til at reducere affald, minimere miljøpåvirkning og øge ressourceeffektiviteten.

Om BRILIAN

  • BRILIAN er fireårigt projekt, der sigter mod at indføre bæredygtige, samarbejdsbaserede forretningsmodeller i landdistrikter for at fremme landdistriktsudvikling og beskytte biodiversitet og klimaet.

  • Modellerne skal give landmænd mulighed for at øge deres indkomst og diversificere deres indtægtskilder, hvilket dermed reducerer den økonomiske risiko.

  • Projektet har et budget på over seks millioner euro og er medfinansieret af Circular Bio-Based Europe (CBE) i forbindelse med det europæiske program for innovation og forskning 'Horizon Europe 2021-2027'. 

  • 13 institutter og virksomheder fra seks forskellige lande, herunder Danmark, deltager i projektet.

  • I projektet gennemføres tre pilotprojekter i Italien (solsikke, saflor og kardon), Spanien (kartoffel) og Danmark (raps)

Signe Værbak

Signe Værbak

Senior Innovation Manager 

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.