Nok kulstof til en grønnere fremtid

I takt med at vi skal bremse brugen af fossilt kulstof, er eksperter enige om, at der i nær fremtid bliver mangel på det biogene kulstof, som skal dække de mange behov, samfundet har for at producere fødevarer, energi, medicin, foder, byggematerialer og meget andet. Stor fagkonference i april sætter spot på temaet for forskere, fag- og branchefolk, nationale og kommunale embedsværk og beslutningstagere.

Foto: Transportsektoren er ikke den eneste, der skal væk fra de fossile brændstoffer, og fremover bliver der rift om kulstoffet til flere samfundsvigtige formål. Til april samles forskere, fagfolk og beslutningstagere til fagkonference i Fredericia for at tale kulstof til den grønne omstilling.

Danmark skal også stå stærkt i fremtiden

Danmark står stærkt til at levere fremtidens grønne brændstoffer, forskning, teknologier og råstoffer som strøm, brint og kulstof, der kræver velintegrerede energisystemer.

Det er vigtigt for national og europæisk forsyningssikkerhed, sikkerhedspolitik og de samfundsøkonomiske fordele, der følger med produktudvikling på tværs af sektorer.

Der er flere kulstofkrævende brancher, der efterspørger enorme mængder kulstof, hvilket vi ideelt set kan fange fra biogene restprodukter fra blandt andet land- og skovbruget og udnytte i fremtidens vedvarende energisystemer.

Men hvad er det helt konkret for en fremtid, vi bør indrette os til, og hvordan bliver vi klar til den? 

Konference sætter spot på fremtidens behov

Forrskere, fag- og branchefolk, nationale og kommunale embedsværk og beslutningstagere samles i april til en national konference om temaet i Fredericia.
 
Her sættes der spot på hvad det er for en fremtid, vi ser ind i, og hvordan vi bør indrette os, så vi bliver klar til den.

Om konferencen: Kulstof 2024

Tid: 30. april 2024

Sted: Crossbridge Energy, Fredericia

Pris: 795 kr. 

Der er et begrænset antal billetter, som fordeles efter først-til-mølle.

På konferencen kan du deltage i:

 • Rundvisning på Crossbridge Raffinaderiet
   
 • Velkomst med indlæg fra bl.a. Finn Schousboe (Direktør Crossbridge Energy Fredericia)Tommy Rachlitz (Formand for Klima, Energi- og Miljøudvalget, Fredericia Kommune), Søren Schmidt Thomsen (Direktør, Triangle Energy Alliance), Anne Marie Damgaard (Direktør, Dansk Center for Energilagring) og Lars Visbech Sørensen (Direktør, Food & Bio Cluster Denmark)
   
 • Oplæg med blandt andre Professor Katherine Richardson (Københavns Universitet), Professor Henrik Lund (Aalborg Universitet) og Professor Lars Ottosen (Aarhus Universitet)
   
 • Brancheindblik om infrastrukturer og sourcing af råstoffer med Crossbridge, Novo Nordisk,Ørsted, ADP-Associated Danish Ports.
   
 • Politisk samtale om behovet for national- og international kulstofstrategi med landbruget, skovbranchen, naturfredningsforeningen og politikere.
Crossbridge Energy

Få et unikt indblik i en grøn first mover

Konferencen foregår på Crossbridge Energy Fredericia og inkluderer rundvisning på raffinaderiet, som producerer ca. 35 procent af det danske forbrug af flydende brændstoffer til fly, skibe og biler.

Med en vision om at blive CO2-neutral i fremtiden er Crossbridge en af first mover'ne på skiftet fra fossile til grønne energikilder, og du får her en unik mulighed for at komme med om bag hegnet og se, hvordan virksomheden arbejder med omstillingen til en mere grøn fremtid.

Ny fokusanalyse sætter fokus på kulstof til den grønne omstilling

På konferencen offentlig gør Food & Bio Cluster Denmark en helt ny fokusanalyse "Det Store C: Dansen om det biogene kulstof", hvor virksomheder, politikere og andre aktører med interesse og en faglig indsigt i emnet kan læse mere om biogent kulstof og de vigtige prioriteringer, vi står over for. 

Tilmeld dig til Food & Bio Cluster Denmarks månedlige nyhedsbrev, så bliver du tippet direkte i indbakken, når fokusanalysen udgives.

Fremtiden er grøn, og at der er behov for fælles strategi og handling på nationalt plan, så vi kan opnå den klimaeffekt af de nye løsninger, som er nødvendig i den grønne omstilling. Vi glæder os til et spændende program og til mange interessante dialoger, når vi mødes i Fredericia til april.

Lars Visbech Sørensen

Mød klyngen i Fredericia

På konferencen kan du møde Food & Bio Cluster Denmarks direktør Lars Visbech Sørensen, Senior Innovation Manager Michael Støckler og Senior Innovation Manager Knud Tybirk.

Holdet ser frem til en spændende konference og direktør Lars Visbech uddyber:

- Fremtiden er grøn, og at der er behov for en fælles strategi og handling på nationalt plan, så vi kan opnå den klimaeffekt af de nye løsninger, som er nødvendig i den grønne omstilling. Her spiller vi som en klynge en vigtig rolle gennem vores tætte samarbejde med danske og internationale virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder, og vi glæder os til en spændende dag i Fredericia til april.

Lars Visbech Sørensen er en del af Det Nationale Bioøkonomipanel, som tidligere har lavet en række anbefalinger til regeringen om, hvordan bioressourcer bedst bidrager til den grønne omstilling.

Læs mere i artiklen 14 bud på flere bioressourcer og øget anvendelse.

Kontakt os længere nede på siden, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om fremtidens kulstoføkonomi.

Konferencen afholdes i et samarbejde mellem Food & Bio Cluster Denmark, Triangle Energy Alliance og Dansk Center for Energilagring og er medfinanseret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Vi ses i Fredericia!

Michael Støckler

Michael Støckler

Senior Innovation Manager
Knud Tybirk

Knud Tybirk

Senior Innovation Manager

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster