Nye muligheder for at søge midler til at udvikle biosolutions

Det er nu muligt at søge midler gennem Biosolutions Zealand II til nye innovationssamarbejder, der skal styrke samarbejdet mellem virksomheder og knytte dem tættere til forskningsmiljøerne. Samtidig er det også muligt for SMV’er og Startups at søge vouchers til forløb på fysiske faciliteter, hvor de kan teste, videreudvikle eller opskalere en biosolution-løsning.

Foto: Biosolutions er et begreb, der for alvor har vundet indpas de senere år, som et af de teknologiområder, der skal hjælpe os i mål med den grønne omstilling. Biosolutions Zealand II åbner nu for nye ansøgningsrunder til både innovationssamarbejder og vouchers til opskaleringsforløb på fysiske faciliteter (foto: iStock).

Ny innovationspulje til løsninger, koncepter og prototyper inden for biosolutions

Et tæt og et tværgående samarbejde er helt afgørende for den innovation og skalering, der skal bringe Danmark i front inden for bæredygtige bioteknologier og klimavenlige produktionsløsninger.  

Derfor sætter Biosolutions Zealand II med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU’s Regionalfondsmidler nye muligheder i søen for at styrke samarbejdet virksomheder imellem og for at knytte dem sammen med stærke danske forskningsmiljøer.

Hvad er biosolutions?

Biosolutions defineres som løsninger, der er baseret på teknologisk udnyttelse af organiske råmaterialer og biologiske systemer til udvikling og produktion af forskellige produkter.

Det omfatter cellulært landbrug (cellular agriculture), fermentering og bioraffineringsteknologier samt understøttende teknologier til forbedring af bio-produktion med brug af eksempelvis kunstig intelligens, fotonik osv.

Derfor åbnes der nu for nye ansøgningsrunder til innovationssamarbejder, hvor SMV'er og startups med et dansk CVR-nummer kan få støtte til at udvikle løsninger inden for biosolutions i en samarbejdsrelation med andre virksomheder eller en videninstitution.

Der kan søges om et totalbudget på op til 1.000.000 DKK, hvoraf Biosolutions Zealand II kan finansiere 50 procent, og du kan læse meget mere om den faglige ramme og ansøgningsproceduren herunder.

Der er i alt tre ansøgningsfrister i løbet af året:

  • 1. marts 2024  
  • 31. maj 2024 
  • 30. august 2024  

Innovationssamarbejderne skal ligge inden for en nærmere defineret faglige ramme, som er lavet i samarbejde med forskellige industrier, og som du kan læse mere om herunder.

Vouchers til test, opskalering og demonstration af nye løsninger på fysiske faciliteter

I den første fase af Biosolutions Zealand-projektet blev en række test- og demonstrationsanlæg etableret, som SMV'er og Startups nu kan søge vouchers til at få adgang til for at opskalere og teste en løsning.

Ved at demonstrere potentialet i en ny løsning for investorer og/eller aftagere undgår virksomheden nemlig selv at skulle foretage store investeringer i egne faciliteter.

Der kan ydes støtte på op til 250.000 kr. pr. voucher, og ansøgervirksomheden skal selv finansiere et tilsvarende beløb.  

Voucherne dækker løsninger inden for produktion af fødevarer eller fødevareingredienser, foder eller foderingredienser, biologisk medicin eller kosttilskud, biogødning eller biopesticider eller komponenter til f.eks. bioplastik, biobaserede byggematerialer m.m.

Voucherne kan ansøges løbende, og du kan læse meget mere om mulighederne og ansøgningsprocessen herunder.

Signe Værbak

Signe Værbak

Senior Innovation Manager 

Biosolutions Zealand II

Erhvervsfyrtårnet Biosolution Zealand II har til formål at sætte Danmark på verdenskortet med fokus på bæredygtige bioteknologier og mere klimavenlige produktionsløsninger. 

Programmet bygger videre første fase af Biosolutions Zealand, hvor fokus var rettet mod opbygning af infrastruktur, herunder test- og demonstrationsanlæg og udvikle uddannelsesmuligheder i Region Sjælland.  

Nu går udviklingen af fyrtårnet ind i næste fase, som omfatter aktiviteter i hele landet og har fokus på at hjælpe virksomheder med at innovation og opskalering af biobaserede løsninger og på at sikre anvendese af de fysiske faciliteter, der er blevet opbygget. 

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster