14 bud på flere bioressourcer og øget anvendelse

Det Nationale Bioøkonomipanel, hvor Food & Bio Cluster Denmark er repræsenteret af direktør Lars Visbech Sørensen, har netop afleveret 14 konkrete anbefalinger til fødevareminister Rasmus Prehn.

Anbefalingerne angiver løsningsforslag til, hvordan vi i Danmark kan øge produktionen af bioressourcer, hvilket er en betingelse for, at der er tilstrækkeligt med bioressourcer til en række nye anvendelsesområder, der skal bidrage til at opfylde Landbrugsaftalen med en CO2-reduktion på 7,4 mio. tons. 

Bioressourcer fra landbrugsarealer anvendes i dag primært til fødevarer og vedvarende energi, men i fremtiden vokser efterspørgslen på biomasse til nye udviklingstendenser til nye energi- og klimaløsninger – fx biokul og PtX, hvor også biomasser indgår som en ”råvare” – og dermed en knap ressource for, at vi kan opfylde klimamålene.

Med verdensomspændende udfordringer inden for klima, miljø, biodiversitet og sundhed er bedre udnyttelse af bioressourcer en nødvendig del af fremtidens samfundsøkonomi. 

Foto: Fauzan Saari via Unsplash

I anbefalinger har panelet blandt andet vurderet, hvordan nye innovative teknologier - herunder biosolutions (fx bakterier og enzymer), som en delmængde af bioøkonomien, kan medvirke til at øge udbuddet af biomasser til nye formål. 

- I Food &Bio Cluster Denmark er det vores kerneopgave at understøtte innovation og sikre, at morgendagens løsninger udvikles. Med de rigtige teknologier, viden og processer inden for bioraffinering og kaskadeudnyttelse kan vi udnytte bioressourcernes fulde potentiale, og det er centralt for, at vi sammen kan nå de nationale mål i den grønne omstilling, siger Lars Visbech Sørensen.

- I bioøkonomipanelet har vi arbejdet med at finde løsninger på at udbygge mængden af biomasser, hvor vi ser et potentiale til at udbygge produktionen med 50 procent, men vi har også samtidig set på, hvordan både natur og biodiversitet prioriteres. I Food & Bio Cluster Denmark deltager vi i en lang række udviklingsprojekter på området både nationalt og internationalt og kan derigennem skabe de bedste kontakter for vores medlemsvirksomheder. Ligesom man kan være med i et af vores netværk på området.

Gennem klyngens netværk får man adgang til den seneste viden og kan holde sig opdateret på udviklingen både nationalt og internationalt.

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster

Mød os på LOOP Forum

Mød os på LOOP Forum

Cirkulære løsninger er i højsædet, når økosystemet for cirkulær økonomi, affald og ressourcer mødes på Lokomotivværkstedet i København den 24. og 25. april. Her kan du også møde Food & Bio Cluster Denmark og vores partnere i Closing Loops-projektet.

Food & Bio Summit 24

Food & Bio Summit 24

Tilmeldingen til årets Food & Bio Summit er åben. Som altid gratis for vores medlemmer.