Debatindlæg

Potentialet for biosolutions er godt i gang med at blive forløst

Biosolutions er en vigtig nøgle til, hvordan vi kan drive den grønne omstilling på en lang række områder. Begrebet omfatter en næsten uendelig liste af muligheder for, hvordan vi gennem biologiske processer kan finde nye måder at løse ressourceudfordringer med naturlige løsninger og derigennem adressere nogle af de vigtigste problemstillinger, vi står midt i.

Teknologi- og prisudviklingen inden for bioteknologien åbner nye muligheder for at producere fødevarer, ingredienser og foder ved hjælp af mikroorganismer og enzymer til konkurrencedygtige priser inden for få år (foto: iStock)

Biosolutions er en vigtig nøgle til, hvordan vi kan drive den grønne omstilling på en lang række områder. Begrebet omfatter en næsten uendelig liste af muligheder for, hvordan vi gennem biologiske processer kan finde nye måder at løse ressourceudfordringer med naturlige løsninger og derigennem adressere nogle af de vigtigste problemstillinger, vi står midt i.

I en kronik i Avisen Danmark tirsdag 23. maj sætter Camilla Gregersen, formand for DM - fagforening og Brian Mikkelsen, adm. direktør i Dansk Erhverv spotlight på det kæmpe internationale og erhvervsmæssige potentiale, biosolutionsområdet udgør for Danmark i de kommende år og efterlyser fælles strategi og handling på nationalt plan.

I Food & Bio Cluster Denmark er vi helt enige i, at potentialet er stort, og at der er behov for en fælles strategi og handling på nationalt plan, så vi kan opnå den klimaeffekt af de nye løsninger, som er nødvendig i den grønne omstilling.

Og heldigvis sker der allerede rigtig meget på området, hvor vi er i fuld gang med at adressere nogle af de handlinger, der efterspørges i kronikken.

Det sker i et tæt samarbejde mellem Food & Bio Cluster Denmark, virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige aktører.

For eksempel de investeringer i test- og demonstrationsfaciliteter, vi er med til at igangsætte i regi af Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions, Biosolutions Zealand, hvor der gennem det seneste halvandet år er investeret stort i udstyr, der kan accelerere opskaleringen af nye, innovative løsninger.

  

I Food & Bio Cluster Denmark er vi helt enige i, at potentialet er stort, og at der er behov for en fælles strategi og handling på nationalt plan, så vi kan opnå den klimaeffekt af de nye løsninger, som er nødvendig i den grønne omstilling.

Og heldigvis sker der allerede rigtig meget på området, hvor vi er i fuld gang med at adressere nogle af de handlinger, der efterspørges i kronikken.

 

Siden vi i 2020 af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse blev udpeget som national klyngeorganisation for styrkepositionen fødevarer og bioressourcer, har vi arbejdet med at udnytte biologiske ressourcer optimalt, så de både skaber stor værdi for producenter og virksomheder og er med til at accelerere den grønne omstilling af vores foder- og fødevareproduktion.

Vi er sat i verden for at understøtte netværksdannelse, matchmaking og adgang til finansiering af innovation på de danske styrkepositioner, hvor biosolutions tilføjer et markant potentiale til en allerede etableret dansk styrkeposition på effektiv og intelligent udnyttelse af bioressourcer, herunder side- og reststrømme.

Netop derfor har vi gennem en årrække været en del af Det Nationale Bioøkonomipanel, hvor anbefalingerne om en national strategi på området, der rummer ikke kun biosolutions men hele det bioøkonomiske område, er en bærende del af de 14 anbefalinger til, hvordan bioressourcer bedst bidrager til den grønne omstilling, som blev afleveret til Fødevareministeriet i september 2022.

Tilgængeligheden af de rette bioressourcer, og samspillet mellem forskellige udnyttelser af bioressourcer, er helt afgørende, hvis vi skal opnå den klimaeffekt af de nye løsninger, som er mulig og nødvendig i den grønne omstilling.

Her spiller udnyttelsen af mikroorganismer og enzymer en central rolle i raffinering og omdannelse af ressourcer, der tidligere var affald og havde lav værdi, til en værdifuld og bæredygtig ressource.

Den teknologi- og prisudvikling, der sker inden for bioteknologien i disse år, gør, at der åbner sig mulighed for at producere fødevarer, ingredienser og foder ved hjælp af mikroorganismer og enzymer i en volumen og til en pris, som, i løbet af en overskuelig årrække vil være konkurrencedygtig med dele af den animalske produktion og med et langt lavere klimaaftryk.

Danmark har verdensførende forskning, store internationale virksomheder, et frodigt iværksættermiljø og de underliggende uddannelsesmæssige kompetencer og talenter, der gør, at vi kan tage en globalt ledende position i udviklingen af dette område.

Det er en udvikling vi som som nationalt udpeget klyngeorganisation bidrager til, gennem vores tætte samarbejde med danske og internationale virksomheder, vidensinstitutioner og offentlige myndigheder.

Turid Fennefoss Nielsen

Turid Fennefoss Nielsen

Head of Communication

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.