Årsmøde 2024:

Et år med stærke resultater og politisk bevågenhed på klyngens dagsordner

 Lars Visbech Sørensen takkede Lars Dalsgaard for indsatsen i opbygningen af Food & Bio Cluster Denmark, da formanden trådte tilbage ved årets generalforsamling

I forbindelse med Food & Bio Cluster Denmarks Summit 2024 den 25. april 2024, blev der holdt generalforsamling i foreningens bestyrelse.

Efter snart fire år som formand i Food & Bio Cluster Denmark, trådte Lars Dalsgaard tilbage, og ved bestyrelsens konstituering blev Sandra Irene Jørgensen, Arla Foods valgt som ny forperson for bestyrelsen.

I sin beretning lagde den afgående formand vægt på, at 2023 har været et godt år for Food & Bio Cluster Denmark, og konstaterede, at klyngens aktiviteter er faldet på plads i gode rammer.

” Vi har skabt en stærk organisation og en stabil drift, som er med til at skabe og drive innovation i vores medlemsvirksomheder, hvor vi tiltrækker betydelige midler både fra medlemskontingenter og klyngebevilling, men også finansiering fra EU og private fonde, som i høj grad medvirker til vores høje aktivitetsniveau”, sagde han blandt andet.

Med otte kontorer geografisk fordelt, konkluderede formanden, at man har holdt fået etableret den landsdækkende struktur, bestyrelsen har som strategisk mål, og har fundet frem til en dynamisk struktur, som udvikles og justeres i takt med indgåede og ændrede samarbejder.

Flot medlemsfremgang og tilfredshed

Lars Dalsgaard kunne med tilfredshed notere en medlemsfremgang på 20% i 2023 og en fortsat positiv udvikling i 2024:

”Ved årets udgang havde vi i alt 445 medlemmer, og det indfrier bestyrelsens forventninger til klyngens vækst. Samtidig viser vores årlige medlemsundersøgelse en generel tilfredsheds-score på 88%, hvilke er højt for en forening af vores karakter”.

I 2023 stod Food & Bio Cluster Denmark bag en lang række events og konferencer, som har trukket flere end 6000 deltagere fra hele paletten af medlemsvirksomheder, vidensinstitutioner og organisationer.

”Som national klyngeorganisation skal vi være en motor, som tiltrækker ny viden og styrker samarbejde både nationalt og internationalt. Det er vigtigt, at vi markerer os som en klynge, der er med til at finde løsninger på de udfordringer, klyngens medlemmer møder”, sagde Lars Dalsgaard.

Som et godt eksempel på internationalt engagement fremhævede han Global Food & Bio Summit 2023. Konferencen samlede 170 deltagere fra 25 lande til to dages drøftelse af strategier til, hvordan man sammen kan udvikle nye og konkrete løsninger, som både kan opskaleres og implementeres hurtigt.

Signaturprogrammer og partnerskaber

En vigtig del af klyngearbejdet er også at drive og innovation og trække nye aktiviteter ind i klyngen.

Formanden fremhævede her de strategiske partnerskaber, som i 2023 har understøttet klyngens kerneformål:

Erhvervsfyrtårnet for Biosolutions, Plant2Food og Closing Loops og AgriFoodture som alle er med til at udvikle nye, grønne løsninger og gøre dem klar til markedet. Samtidig er det programmer, hvor Food & Bio Cluster Denmark har en vigtig rolle.

Tak for samarbejdet

Lars Dalsgaard afsluttede sin beretning med at konkludere, at han overlader en veletableret organisation, der er på vej ind i en ny æra, til sin efterfølger. Han rettede ligeledes en tak til de fremmødte medlemmer for deres innovationsvilje og for at samarbejde med Food &Bio Cluster Denmark om fremtidens løsninger.

”Innovation er centralt i alt, vi gør. Vi er parate til fremtiden, og jeg er glad for at vi har en bestyrelse, hvor vi kan trække på kompetencer fra såvel erhvervsliv som vidensinstitutioner og organisationer. Innovation er et helt centralt ord i den politiske debat, og der er store forventninger til, at vi som virksomheder sammen med vidensinstitutioner og forskere løser store udfordringer og sikrer, at Danmark når sine klimamål”.

” Det har været en fornøjelse at være formand for foreningen, og jeg ser frem til at følge jer fremover."

Den afgående formand Lars Dalsgaard, Arla Foods, blev afløst af Sandra Irene Jørgensen, Arla Foods, som bestyrelsesrepræsentant for store virksomheder med flere end 100 ansatte og forperson for bestyrelsen.

Sandra Irene Jørgensen, Arla Foods i spidsen for bestyrelsen

Efter bestyrelsesformandens beretning var der valg til bestyrelsen, som konstituerede sig med Sandra Irene Jørgensen, VP for Innovation hos Arla Foods som forperson og med genvalg til Anne Haldrup, KU som næstforperson.

Bestyrelsen Food & Bio Cluster F.M.B.A :

 • Store virksomhed med flere end 100 ansatte: Sandra Irene Jørgensen Arla Foods, forperson
 • Store virksomhed med flere end 100 ansatte: Torben Friis Lange, Hedeselskabet 
 • Store virksomhed med flere end 100 ansatte: Lena Bjertrup, Danish Crown
 • Små og mellemstore virksomheder med op til 100 ansatte: Peter Toft, Toft Care
 • Små og mellemstore virksomheder med op til 100 ansatte: Jens Erik Nissen, Go-To-Market-Consult
 • Små og mellemstore virksomheder med op til 100 ansatte: Paul Cornillon, Planet Dairy
 • Københavns Universitet: Anne Haldrup, Københavns Universitet, næstforperson
 • Aarhus Universitet: Eskild Holm Nielsen, Aarhus Universitet
 • DTU: Charlotte Jacobsen, DTU
 • GTS: Anne-Lise Høg Lejre, Teknologisk Institut
 • Videninstitutioner: Lisbeth Henricksen, SEGES Innovation
 • Dansk Industri: Leif Nielsen, Dansk Industri
 • Landbrug & Fødevarer: Anders Martin Klöcker, Landbrug & Fødevarer
 • Øvrige medlemmer: Poul Meldgaard Jensen, Danish Seafood Association

Generalforsamling i FBCD a/s

Godt år med tilfredsstillende resultat

I driftsselskabet bag Food & Bio Cluster Denmark, FBCD a/s, blev der holdt generalforsamling onsdag 24. april med, hvor formand Leif Nielsen, DI aflagde sin årsrapport og blandt andet konkluderede, at 2023 har været et rigtig godt år for FBCD A/S med et overskud på 2,2 mio. DKK og en egenkapital på 8,9 mio. DKK. Et resultat, som blev yderligere uddybet af CFO Gitte Graversen.
 
Formanden fremhævede at FBCD siden den første klyngebevilling, har styrket sit økonomiske fundament betydeligt.

”Vi har forretningsgjort ny viden og har været gode til at tiltrække midler til at drive innovation, og har på den måde kunnet bidrage til at løse store opgaver inden for den grønne omstilling”, sagde han blandt andet.

Leif Nielsen gennemgik nogle af de opgaver, driftsselskabet løser for foreningen, fx mål for medlemstilvækst, en medlemstilfredshed på minimum 80 % og ansvaret for klyngens managementaftaler omkring inkubation og driver inkubationsmiljøer i Aarhus, Viborg og København.

Her satte formanden specielt fokus på den høje aktivitet i programmer for opstartsvirksomheder fx Beyond Beta, hvor klyngens indsats har gavnet over 100 virksomheder, og på at der gennem inkubations- og iværksætteraktiviteter er blevet matchet virksomheder og investorer til et samlet beløb på over 100 mio. DKK.

Generalforsamlingen sluttede med valg til bestyrelsen som herefter  konstituerede sig med Leif Nielsen, DI som formand og Søren Porsbjerg, Nordea som næstformand. 

Bestyrelsen FBCD A/S:

 • Leif Nielsen, Dansk Industri, formand 
 • Anders Klöcker, Landbrug& Fødevarer
 • Niels Dengsø Jensen, DLG
 • Torben Friis Lange, Hedeselskabet 
 • Søren Porsbjerg, Nordea, næstformand
 • Ole Green, Agro Intelligence 
 • Peter Juhl, Viborg Kommune
 • Eskild Holm Nielsen, Aarhus Universitet
 • Anna Haldrup, Københavns Universitet
 • Sandra Irene Jørgensen, Arla Foods

Tilmeld nyhedsbrev

Hold dig opdateret med aktuel viden og tilbud fra klyngen.

Tilmeld nyhedsbrev

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster