Et nyt år med fokus på den grønne omstilling

I 2024 sætter vi den cirkulære tankegang i centrum.

Direktør Lars Visbech Sørensen

Godt nytår til alle fra Food & Biocluster Denmark, hvor vi er i fuld gang med at tage hul på endnu et spændende år med den grønne innovation i centrum for vores arbejde. 

Der er nok at tage fat på i det kommende år, hvor I kan glæde jer til at høre meget mere om effektive cirkulære værdikæder, biosolutions og alle de øvrige, spændende initiativer, som Food & Bio Cluster Denmark er en vigtig spiller i.

Fællesnævneren for alle vores aktiviteter, initiativer og projekter er, at de skal bringe os endnu et skridt nærmere en mere bæredygtig fødevareproduktion med mindre madspild, idérig udnyttelse af sidestrømme på alle niveauer og en optimal udnyttelse af vores bioressourcer.

Vores fokus er at skabe innovation ved bl.a. at bringe forskernes viden i spil i virksomhederne, så de grønne resultater kan komme ud og arbejde og medvirke til at skabe grøn omstilling, vækst og arbejdspladser.

Og der er virkelig gang i den grønne omstilling i fødevare- og bioressourcesektoren. Vi skyder 2024 i gang med en kalender spækket med events, konferencer, netværksmuligheder og nyheder om, hvilke muligheder netop din virksomhed har for samarbejder, deltagelse i projekter og udvikling af din virksomhed.

Bygger videre på stærke resultater

Flere medlemmer, stærke samarbejder med virksomheder, vidensinstitutioner, kommuner og private aktører gjorde 2023 til et aktivt og positivt år for Food & Bio Cluster Denmark.

I de sidste måneder af 2023 stod vi fx i spidsen for en samlet ansøgning om at drive det nationale program for cirkulære værdikæder, Closing the Loops, som gennem de kommende tre år for alvor skal sikre, at der udvikles nye løsninger til at begrænse CO2, reducere brug af nye ressourcer og mængden af affald på tværs af værdikæder. Omkring 200 danske virksomheder bliver involvereret i jagten på forretningsmodeller, der vil gøre dem mere cirkulære i deres produktion, mindske miljø- og klimapåvirkning og bidrage til større cirkularitet.

Det er en stor opgave, som vi ser frem til at drive – både på grund af det overordnede mål, og fordi Closing the Loops vil give et markant og vigtigt løft til især SMVerne, som generelt har svært ved at få en cirkulær produktion i gang.

Fokus på startups

For nogle år siden viste en analyse, at fødevare- og bioressourcesektoren haltede efter flere andre sektorer, når det drejer sig om at skabe nye iværksættere. Som klynge har vi haft udvikling af iværksætteri som en særlig indsats, idet mange nye innovative løsninger i en sektor skabes via iværksætteri. Vi er glade for, at vi har kunnet hjælpe et stort antal iværksættere i accelerationsforløb fx gennem programmet Beyond Beta og ved at få danske og udenlandske investorer til se potentialerne i vækstiværksætteri inden for fødevare og bioressourcer. Samtidig er vi stolte over, at denne satsning er godt på vej til at lykkes, da det øgede antal succesfulde iværksættere i sektoren er meget værdifuldt for vores klynges innovationskraft.

Hjemtagne midler

Vores samlede projektportefølje er vokset til + 2 mia. DKK – midler, som primært finansierer innovation for klyngen, og som er afgørende for den grønne omstilling

Flere medlemmer

Vi har fået 20% flere medlemmer og gik ud af 2023 med næsten 500 medlemmer, som alle har den grønne omstilling og innovation højt på dagsordenen. Det er dejligt at se, at antallet af medlemmer vokser, og at vi med vores brede udsnit af aktiviteter er relevante for  medlemmer i alle led i værdikæden..

International konference

I september samlede vi klynger og forskere fra 25 lande til Food & Bio Global Summit, hvor emnet var sektorens udfordringer og muligheder i den grønne  omstilling. Det var meget interessant at notere den meget brede erkendelse af branchens udfordringer mht. klima og bæredygtighed generelt. I Danmark står vi stærkt i forhold til at udvikle bæredygtige løsninger, men vi har også meget at lære fra andre lande. Eventet gav masser af inspiration, og vi fik skabt spændende relationer, som vil øge samarbejdet med internationale klynger om at udvikle flere nye løsninger internationalt.

Det er et arbejde, der nu skal bygges videre og udvikles på, så vi som klyngeorganisationer kan skubbe på at få opskaleret de mange gode danske idéer fra nicheproduktion til volumen og udnytte mulighederne for at bringe dansk teknologi i spil på internationalt niveau.

Samarbejder

Som partner i Plant2Food-programmet, der med 200 mio. DKK i ryggen fra Novo Nordisk Fonden, virkelig har fået luft under vingerne i 2023, har vi været med til at sætte skub i udviklingen af nye, plantebaserede fødevarer og skabe en ny dansk styrkeposition.

Som partner og medudvikler har vi her den specifikke opgave at spotte de muligheder, virksomheder har for at indgå i og få udbytte af samarbejdet. De første samarbejder er etableret, og det bliver spændende at se dem udvikle sig i det kommende år, hvor endnu flere får mulighed for at deltage i programmet.

Innovation skal sikre klimamål

Den politiske interesse for, hvordan vi driver innovation frem mod bæredygtige løsninger, som vi i Food & Bio Cluster Denmark mærkede i 2023, skal fastholdes i 2024, så vi gennem innovation kan finde løsninger til de udfordringer, vi står overfor. Politisk mærker jeg da også en forståelse for, at en stor del af svarene på klimaudfordringerne skal findes i en bedre og mere effektiv udnyttelse af vores bioressourcer.

Fx er netop biosolutions i centrum i Erhvervsfyrtårnet Biosolutions Zealand, som bliver en central del af vores indsats i 2024. Her ser vi frem til at være med til at drive udviklingen af området og skabe den vision, Danmark skal stræbe efter på dette område. Målet er, at vi som nation skal være i top tre i Europa inden for biosolutions, og det åbner et væld af muligheder for både virksomheder og vidensinstitutioner.

Det er en udvikling, som danske virksomheder spiller en central rolle i at realisere, når de, i samarbejde med forskere og vidensinstitutioner, indgår i nye, spændende konstellationer, der har som mål at drive innovation og finde fremtidens løsninger.

Og det er en proces, som vi er stolte af at være en del af som brobyggere, facilitatorer og igangsættere i tæt samarbejde med virksomheder, iværksættere, vidensinstitutioner, kommuner og private aktører.

Der er nok at tage fat på, og vi er på rette vej med at sætte turbo på udvikling og grønne idéer. Tak til alle jer, vi har været i kontakt med i 2023, og velkommen til alle jer, der i 2024 vil følge med i på tætteste hold, hvad der sker inden for fødevarer og bioressourcer.

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.