DTU og dansk bio-tech virksomhed går sammen om at udvikle nyt cellemedie til kultiveret kød

Programmet Innovationskraft finansierer et nyt dansk samarbejde, der vil upcycle restprodukt fra bryggerierne til et nyt cellemedie, som kan anvendes i produktionen af kultiveret kød og sænke produktionsomkostningerne betragteligt.

Foto: Produktionen af kultiveret kød er i en rivende udvikling, og med et nyt og mere bæredygtigt cellemedie kan produktionsomkostningerne sænkes, så det laboratoriegenererede kød også kan konkurrere på prisen (foto: iStock).

Kultiveret kød fra et laboratorium er én af vejene til at mindske de klimaudfordringer, der er forbundet med den konventionelle kødproduktion. 

Teknologien er i en rivende udvikling, men et kommercielt gennembrud kræver et prisvenligt cellemedie for at produktionsomkostningerne kan holdes nede, så det laboratoriefremstillede kød også prismæssigt bliver konkurrencedygtigt og et reelt alternativ til konventionel kødproduktion for fremtidens forbrugere.

Et afgørende element i værdikæden

Cellemediet er et afgørende nøgleelement i værdikæden af kultiveret kød, da det står for ca. 50 procent af produktionsomkostningerne. Restprodukter fra den eksisterende fødevareproduktion udgør derfor et kæmpe potentiale, når vi skal finde nye måder at producere mindre klimabelastende fødevarer på fremover.

Derfor er danske Nordic Virtual Pastures gået sammen med DTU om at udvikle et nyt cellemedie ud fra en metabolitblanding fra brugt maltkorn fra ølindustrien. Blandingen kan bruges som cellemedie i cellulært landbrug og dermed skabe et konkurrencedygtigt alternativ til den konventionelle kødproduktion på både pris og bæredygtighed.

Erhvervsstyrelsen og Danmarks Erhvervsbestyrelse støtter innovation til grøn omstilling

Samarbejdet mellem Nordic Virtual Pastures og DTU er støttet af programmet Innovationskraft, hvor man med offentlige midler ønsker at styrke samarbejdet og videnoverførslen mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører. Målet er at skabe grobund for øget innovationshøjde og – hastighed, så vi i Danmark også i fremtiden vil stå stærkt inden for fødevare- og bioressourceindustrierne på både lokale og globale markeder.

I løbet af 2023 uddeles i alt 11 mio. gennem puljen, som kan søges af SMV'er.

Som innovation manager i Food & Bio Cluster Denmark er Kathrine Lykke Kirk ansvarlig for puljen og det eksterne panel, der udvælger projekter, der opnår støtte. Adspurgt hvorfor netop cellemedieprojektet er blevet tildelt midler, fremhæver Kathrine innovationshøjden samt at projektet bidrager med løsninger på to af de allermest aktuelle udfordringer vores fødevaresystem står over for i dag.

- Med udviklingen af et nyt og mere prisvenligt cellemedie genanvender DTU og Nordic Virtual Pastures både et eksisterende restprodukt, og er dermed med til at udnytte jordens ressourcer bedre, ligesom de samtidig bidrager konkret til udviklingen af kultiveret kød, fortæller Kathrine. 

- Det er to vigtige faktorer i en tid, hvor vi både skal reducere de negative klimaudledninger fra vores fødevareproduktion og på samme tid skal øge forsyningssikkerheden, fordi verdensbefolkningen vokser, og flere mundes skal mættes. Her er en bæredygtig produktion af en alternativ proteinkilde som kultiveret kød, hvor også produktionsomkostninger indgår som parameter, et vigtigt tiltag.

Med udviklingen af et nyt og mere prisvenligt cellemedie genanvender DTU og Nordic Virtual Pastures både et eksisterende restprodukt, og er dermed med til at udnytte jordens ressourcer bedre, ligesom de samtidig bidrager konkret til udviklingen af kultiveret kød

Kathrine Lykke Kirk

Derudover fremhæver panelet også det stærke team bag samarbejdet som en afgørende årsag til, at projektet har opnået støtte.

Ansøgere kan ansøge op mod 700.000 kr. til innovationsprojekter i samarbejde med vidensinstitutioner eller andre virksomheder eller iværksættere inden for fødevare- og bioressourceområdet.

Har du også en god idé? Se, hver hvordan du ansøger (kommende ansøgningsfrister 28. august og 2. oktober 2023).

Prototype på vej

Nordic Virtual Pastures står for udviklingen af selve metabolitblandingen og valideringen af dets værdi som cellemedie, og DTU’s rolle i projektet er at optimere udvindingsprocessen i forhold til pris og skala.

Kun ved at skabe et konkurrencedygtigt produkt, hvor prisen også er med, står fremtidens forbrugere med et reelt alternativ til de traditionelt producerede bøffer på tallerkenen.

Man forventer, at et halvt kilo brugt maltkorn kan blive til 1 kilo kød.

Projektet startes op i sensommeren 2023, og partnerne ser frem til at kunne præsentere en prototype af det nye cellemedie specifikt til kvægceller i løbet af et års tid. Ambitionen er at videreudvikle mediet til andre kødtyper som eksempelvis fjerkræ og fisk på sigt.

Fakta om kultiveret kød

  • Kultiveret kød fremstilles ved at tage en lille prøve af levende dyreceller, typisk stamceller, som derefter dyrkes under kontrollerede laboratoriebetingelser.
     
  • Den kultiverede kødindustri forventes at vækste til en værdi på 25 mia. USD i 2030 (McKinsey).
     
  • Produktionen af mad står for 30 procent af klodens samlede udledning af drivhusgasser.  En stor del af udledningerne kommer fra kødproduktionen (Concito)
     
  • I juni gav amerikanske myndigheder for første gang grønt lys for salg af kultiveret kyllingekød til restauranter. Produkterne er endnu ikke tilgængelige i almindelige supermarkeder. 

Har du også en god idé?

Se her, hvordan du også kan søge om midler til innovationsprojekter inden for fødevare- og bioressourcesektoren gennem Innovationskraft.

Kathrine Lykke Kirk

Kathrine Lykke Kirk

Innovation Manager
Rapport

Kultiveret kød - fra muskelceller til fødevarer

Fremtidens proteinbaserede fødevarer, herunder kultiveret kød, er et fokuspunkt for både industri og forskning.

I denne rapport, som Food & Bio Cluster Denmark har fået udarbejdet med hjælp fra forskere ved Aarhus Universitet og med støtte fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, udpeges hvordan kultiveret kød kan blive en fødevare, der delvist kan erstatte konventionelt kød.

Flere innovationssamarbejdsprojekter

Her kan du gå på opdagelse i andre projekter, der har opnået støtte gennem programmet Innovationskraft.

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.