”Summit Labs” skal sætte gang i en bevægelse for en grønnere fremtid

Når et af årets største begivenheder i klyngen, nemlig Food & Bio Cluster Global Summit ’23 løber af stablen den 26.-27. september, bliver det ikke bare en ordinær konference med en række oplægsholdere på scenen. Kaster man et blik på programmet vil man nemlig støde på de såkaldte Summit Labs. Her skal ideer og løsninger udtænkes og føres videre ud i en oprigtig bevægelse mod en grønnere fremtid

De fire Summit Labs skal danne rammen for diskussioner, nye ideer og løsninger til en grønnere fremtid

Når Food & Bio Global Summit skydes i gang d. 26. september i år, vil det være med et spækket program af relevante oplægsholdere og netværk på tværs af landegrænser. Topmødet, som bliver det første af sin slags, er sat i verden med store ambitioner om rent faktisk at gøre en forskel, fremfor bare at snakke om tingene. Men handling kræver de rette rammer og værktøjer, og derfor, vil man i programmet til topmødet, der strækker sig over to dage, se, at såkaldte Summit Labs optræder iblandt de mange oplægsholdere.

Selve navnet ”Summit Lab” dækker over ønsket om at skabe et rum, udføres undersøgelser, vendes scenarier og afprøves ideer og løsningsforslag i et kontrolleret miljø. Med kontrolleret miljø menes der i denne sammenhæng, at rammen for diskussionerne bliver styret af udvalgte fagpersoner fra relevante instanser i branchen inden for de specifikke temaer for hvert laboratorium. De fire labs er:

#1

Positive Plant Based Nutrition: Navigeret af Good Food Institute og Food & Bio Cluster Denmark

#2

Technologies to maximizing biomass production for multiuse purpose: Navigeret af FoodTech Hub Latam og Food & Bio Cluster Denmark

#3

Circular Green Transition: Navigeret af CLIB, Cluster Industrial Biotechnology og Food & Bio Cluster Denmark

#4

Radical new food production systems: Navigeret af Foodvalley NL og Food & Bio Cluster Denmark

Der er altså lagt op til, at det ikke bare er de inviterede oplægsholdere, der skal informere og oplyse, men at man som deltager også har mulighed for at mulighed for at bidrage aktivt. Meningen med disse labs er altså at inkludere deltagere, som har en baggrund i branchen, og sidder med udfordringerne til dagligt til at tage del i løsningen, og til at komme frem med konkrete forslag til handling, som der kan arbejdes videre på i en alliance, som skal sørge for, at tingene kommer videre fra rådhussalen i Aarhus.

”Deep Dive” og løsninger

Som det fremgår af programmet, er der lagt op til Summit Labs på begge af de to af programmets dage. Første dag er tiltænkt fordybelse i et af de fire lab-temaer, hvor deltagere, faciliteret af eksperterne kan bruge hinandens erfaringer, udfordringer og viden til at identificere konkrete emner, der skal tages videre ud af dørene på rådhuset.

På andendagen er der fuld fokus på løsningerne, hvor der med både diskussioner blandt deltagerne og inspiration fra oplægsholdere, bør være opstået en grobund for at tænke mere specifikt i konkret handling og specifikke løsninger. Ud fra de ideer, løsningsforslag og konkrete problemstillinger, som de fire forskellige labs kommer frem til, vil der blive udarbejdet et dokument i form af en rapport. Fremadrettet vil der årligt blive planlagt workshops, hvor der bliver fulgt op på de mest relevante udfordringer og løsningsforslag fra rapporten, og hovedansvaret for, at dette bliver gennemført i praksis, ligger hos den alliance som skal føre bevægelsen videre. Dette vil deltagerne for en nærmere intro til, når vi mødes på Food & Bio Global Summit ’23.

Fire tematiske fokuspunkter

Der er med udgangspunkt i blandt andet Food & Bio Cluster Denmarks fire retningssættende pejlemærker, der afspejler de fire vigtigste fokusområder i branchen blevet udvalgt fire temaer for Summit Labs. Når man som deltager melder sig til Food & Bio Global Summit, bliver man bedt om at vælge sig ind på én af de fire forskellige labs, hvor man på de to dage, som summit’et strækker sig over, vil komme til at have stor indflydelse på de tiltag, der bliver taget med videre. Der er naturligvis frit valg blandt de fire temaer, men deltagerne opfordres til at melde sig til det Summit Lab, hvor de har mest indsigt og baggrund for diskussion, så vi i fællesskab kan komme frem til de bedste løsningsforslag.

Bliv en del af den grønne bevægelse

Vi ses d. 26-27. september, når vi sætter gang i en bevægelse, der skal mere, end blot at tale om tingene. Vi håber og tror på, at vi med blandt andet indføring af Summit Labs, vil kunne sætte skarpt fokus på de reelle udfordringspunkter og løsningsforslag, og skabe en faktisk fælles aftale om, at bevægelsen ikke stopper her. Vi glæder os til at samarbejde om løsningerne til september på rådhuset i Aarhus.

Susanne Baden Jørgensen

Susanne Baden Jørgensen

Senior International Manager

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.