Fiskeindustriens side-strømme er blevet for vigtige til at ignorere

Det var en af de vigtigste konklusioner ifølge en af deltagerne, som deltog i den vellykkede konference "Get more value from your seafood side-stream", som blev afholdt den 24. april i Barcelona.

Konferencen, som blev arrangeret af Food & Bio Cluster Denmark, samlede omkring 75 repræsentanter fra fiskeindustrien, som kom for at høre om forskellige løsninger til en mere bæredygtig og værdifuld udnyttelse af sidestrømme fra processering af fisk og skaldyr samt inspiration til måder at bruge sidestrømmene på. Løsninger, der er udviklet af de 13 organisationer bag det EU-finansierede projekt WaSeaBi.


- Vi er nødt til at udnytte havets ressourcer bedre, så vi kan brødføde 10 milliarder mennesker i 2050, sagde WaSeaBi-projektkoordinator Charlotte Jacobsen fra DTU i sin åbningstale og fortsatte: 

- Derfor har vi arbejdet på at udvikle opbevaringsløsninger, sorteringsteknologier og beslutningsværktøjer, som vil sikre et effektivt og bæredygtigt forsyningssystem for bifangster og sidestrømme fra fiskeindustrien. Og endelig har vi arbejdet på at udvikle teknologier til at omdanne sidestrømme fra fisk og skaldyr til fødevarer og foderingredienser af høj værdi.

Fra side-strømme til produkter

Og der er faktisk et stort behov for at få etableret et mere effektivt og bæredygtigt valoriseringssystem til optimering af side-strømmene fra fiskeindustrien. Vi skal have omdannet disse til salgbare produkter, da helt op til 70% af fisken i nogle tilfælde ender som lavværdiprodukter eller affald i dag.
Ved konferencen præsenterede projektets partnere forskellige teknikker og metoder, der er blevet anvendt til at udvikle:

  • Bioaktive peptider fra bifangst af kulmule – Nutrition Sciences & AZTI
  • Aromastoffer fra laks – Barna & AZTI
  • Aromastoffer fra torsk – Royal Greenland & DTU
  • Smagsstoffer fra muslingekogevand– Pescados Marcelino & AZTI
  • Protein og fosfor fra torskesaltlage – Jeka Fish & DTU
  • Nye proteinberigede ingredienser fra procesvand fra silde processering samt sorteret og stabiliseret sildeafskær – Sweden Pelagic & Chalmers University of Technology.


Gennem en proces kaldet enzymatisk hydrolyse er det bl.a. lykkedes projektpartnerne at udvinde bioaktive peptider fra bifangst af kulmule. Bioaktive peptider er proteinfragmenter, der er til gavn for kroppens systemer og menneskers generelle sundhed. Samme proces er blevet anvendt til at fremstille aromastoffer fra laks og torsk, der kan anvendes som ingredienser i fødevareindustrien. 
 
Et eksempel på resultatet af de udviklede løsninger i WaSeaBi er, at Sweden Pelagic nu kan sælge hakket fiskekød fremstillet af den del af silden der normalt sidder tilbage på rygbenet, efter at resten af fileten er skåret ud. Sildekødet bruges til at fremstille sildeburgere, som bl.a. er blevet serveret på flere skoler i Göteborg med stor succes. Denne løsning, er udviklet i tæt samarbejde med Chalmers University of Technology.

Hvordan vælger man den bedste løsning til håndtering af sidestrømme?

David San Martin fra AZTI præsenterede den såkaldte AHP-metode (Analytic Hierarchy Process) som et redskab til at træffe beslutninger om strategier for håndtering af sidestrømme. Ved hjælp af værktøjet vurderes forskellige udnyttelsesscenarier for de forskellige sidestrømme med en minimal indsats og minimerer den tid, der er nødvendig for at vurdere, hvilket scenarie der vil være det bedste. I sidste ende vil dette hjælpe fiskeindustrien med at træffe den optimale beslutning om, hvordan de skal anvende deres sidestrømme på grundlag af de oplysninger, de selv giver om forskellige tekniske, juridiske, miljømæssige og økonomiske aspekter.

For at minimere virkningen af psykologiske barrierer (bias), når der træffes beslutninger, præsenterede Søren Espersen Schrøder fra DTU AQUA, et nyt værktøj, som er udviklet til at hjælpe med at træffe det objektivt bedste valg for sidestrømmene. Værktøjet er designet til at blive brugt sammen med et AHP- eller lignende beslutningsstøtteværktøj og er beregnet til at minimere påvirkningen af psykologiske barrierer når ledere og chefer skal træffe beslutninger vedr. sidestrømmene.

Hvilke miljømæssige konsekvenser har de foreslåede løsninger?

Når man overvejer forskellige muligheder for udnyttelse af sidestrømmene, er det naturligvis interessant at se på de specifikke potentielle miljømæssige og økonomiske virkninger af de foreslåede løsninger. For at hjælpe med at forstå dette delte Erasmo Cadena fra Ghent University nogle foreløbige resultater af en livscyklusvurdering af et kombineret system til udnyttelse af sidestrømme fra fisk og skaldyr. Hans konklusion var, at miljøpåvirkningen i høj grad afhænger af energiforbruget. Processens effektivitet spiller derfor en central rolle for miljøpåvirkningen. Endvidere afhænger den økonomiske fortjeneste af typen af sidestrømme, der valoriseres, processens effektivitet og hvilke slutprodukter der vælges.

Men hvordan har forbrugerne det med at spise fødevarer, der indeholder ingredienser fremstillet af sidestrømme fra fiskeindustrien?

Ifølge en spørgeskemaundersøgelse, som WaSeaBi-partnerne har gennemført, og som blev besvaret af over 450 forbrugere i hele Europa, er flertallet af respondenterne enige i, at vi i fremtiden skal bruge alle fødevareressourcer, herunder sidestrømme. Det er dog vigtigt for forbrugerne, at produktets spisekvalitet, dvs. smag, lugt, konsistens osv. er høj, og at der gives oplysninger om ingrediensernes og råvarernes oprindelse. Prisen spiller naturligvis også en vigtig rolle. Desuden ønsker forbrugerne også at vide, hvilken miljøpåvirkning produktionen af fødevaren har haft.

De vigtigste resultater ifølge deltagerne

-  Jeg tror, at konferencen har inspireret virksomhederne til at tænke på sidestrømmene som et værdifuldt produkt, som de skal tage i betragtning for at opretholde en rentabel forretning, sagde Poul Melgaard Jensen, direktør ved Danish Seafood Association, da han blev spurgt om resultatet af konferencen. 

Endvidere konkluderede han, at 
-  Sidestrømme er blevet for vigtige til at blive ignoreret.

Dette er meget i tråd med det, som deltageren Hans Marius í Burgi, ejer af den færøske skaldyrsvirksomhed Sjógæti, sagde: 
- Det er et meget interessant emne for os, fordi vi kan se, at kunderne spørger mere og mere ind til virksomhedernes grønne profil og om, hvordan alt håndteres - ikke kun hovedproduktet, men også sidestrømmene.

Og Hans Marius konkluderer: 
- Det vil helt sikkert være interessant for os at gøre noget ved sidestrømmene, så det er noget, vi vil bruge tid og penge på.

De vigtigste resultater ifølge deltagerne

-  Jeg tror, at konferencen har inspireret virksomhederne til at tænke på sidestrømmene som et værdifuldt produkt, som de skal tage i betragtning for at opretholde en rentabel forretning, sagde Poul Melgaard Jensen, direktør ved Danish Seafood Association, da han blev spurgt om resultatet af konferencen. 

Endvidere konkluderede han, at 
-  Sidestrømme er blevet for vigtige til at blive ignoreret.

Dette er meget i tråd med det, som deltageren Hans Marius í Burgi, ejer af den færøske skaldyrsvirksomhed Sjógæti, sagde: 
- Det er et meget interessant emne for os, fordi vi kan se, at kunderne spørger mere og mere ind til virksomhedernes grønne profil og om, hvordan alt håndteres - ikke kun hovedproduktet, men også sidestrømmene.

Og Hans Marius konkluderer: 
- Det vil helt sikkert være interessant for os at gøre noget ved sidestrømmene, så det er noget, vi vil bruge tid og penge på.

 


 

Fakta om WaSeaBi

  • WaSeaBi er et fireårigt projekt, hvor målet er at optimere udnyttelsen af sidestrømme fra akvakultur, fiskeri og fiskeindustrien ved at udvikle nye metoder til fremstilling af ingredienser til fødevareindustrien.
  • Bag projektet står et tværfagligt team bestående af 13 partnere fra Danmark, Sverige, Spanien og Belgien, som fra dansk side inkluderer Royal Greenland, Jeka Fish, DTU og Food & Bio Cluster Denmark.
  • Projektet modtager bevillinger fra Bio Based Industries Joint Undertaking (JU) under EU's Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 837726. JU modtager støtte fra EU's Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram og Bio Based Industries Consortium.

Vil du vide mere?

For mere information om projektet, kontakt Anni Simonsen, Senior Innovation Manager i Food & Bio Cluster Denmark, asi@foodbiocluster.dk, mobil +45 5074 9830 

Derudover kan du få yderligere info om projektet på www.waseabi.eu eller skriv dig op til WaSeaBis nyhedsbrev her. For hyppigere opdateringer kan du også følge projektet på LinkedIn og Twitter.

Anni Simonsen

Anni Simonsen

Senior Innovation Manager

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.