Automatisk overvågning af planteproduktionen i vertikale landbrug

I et samarbejdsprojekt igangsat af Food & Bio Cluster Denmark er der udviklet en prototype til en robot, som løbende kan overvåge planternes tilstand. Med denne nye teknologi kan eventuel mangel på vand og næringsstoffer opdages, før det kan ses med det blotte øje. Dermed kan man hurtigere tilpasse dyrkningen og sikre en bedre plantevækst med optimalt udbytte og kvalitet.

I projektet som havde titlen ”Autonomous Mobile Robot with Attached Multispectral Camera to Monitor the Development of Crops and Detect Nutrient and Water Deficiencies in Vertical Farms” gennemførte partnere et forsøg med dyrkning af basilikum i et lukket, vertikalt landbrugssystem. Som led i forsøget blev planterne udsat for stress ved reduktion af tilførslen af vand eller kvælstof med 50 % sammenlignet med kontrolbehandlingen.

Kamera opdager stress hos planter

Ved hjælp af et multispektral-kamera monteret på en robot blev planternes reflektans målt. Resultaterne bekræfter, at multispektral billedanalyse kan anvendes til at opdage stress forårsaget af mangel på vand og kvælstof på et meget tidligt tidspunkt.

Metoden kan derfor være en effektiv metode til at følge planters fysiologiske tilstand og kan potentielt udvikles til et beslutningsstøttesystem for valg og tilpasning af vandings- og gødskningsstrategier. Dette er særligt relevant i vertikale landbrug, hvor planterne dyrkes i mange etager, og hvor det er vanskeligt at overvåge planterne ved almindelig besigtigelse.

Se alle resultaterne her

Resultaterne er publiceret i en artikel i det videnskabelige tidsskrift Agronomy, som giver et dybere indblik i potentialet af projektets resultater

Partnere i projektet

Samarbejdsprojektet blev gennemført i et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Seasony og CphFarmHouse i perioden fra april 2021 til juni 2022. Projektet er igangsat af Food & Bio Cluster Denmark med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse gennem projektet Innovationskraft.

Vil du vide mere?

Signe Værbak

Senior Innovation Manager

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.