15 år som medlem af verdens største erhvervsfremmenetværk

Food & Bio Cluster Denmark har været med helt fra start, da verdens største erhvervsfremmenetværk, Enterprise Europe Network, blev lanceret tilbage i 2008. Hvad har det betydet for Food & Bio Cluster Denmark, og hvordan kommer det klyngens medlemmer og andre danske virksomheder til gode?

Enterprise Europe Network er tilstede i flere end 50 lande og hjælper små og mellemstore virksomheder med innovation og international vækst (Foto: EISMEA / EU-Kommissionen)

I 2020 fusionerede fire danske fødevare- og bioressourceorganisationer til Food & Bio Cluster Denmark – Danmarks klyngeorganisation for virksomheder, der arbejder med fødevarer og bioressourcer.

Med en vision om at gøre den danske fødevare- og bioressourceklynge verdensførende inden for innovation, der bidrager til en global konkurrencedygtig og bæredygtig udvikling af hele værdikæden, har vi i Food & Bio Cluster Denmark ikke kun fokus på at hjælpe danske virksomheder med innovation og udvikling, men hjælper dem også med at tage skridtet videre og indfri deres internationale ambitioner.

Enterprise Europe Network – et vigtigt instrument for innovation i klyngen

Med sig ind i fusionen bragte daværende Agro Business Park sit mangeårige medlemskab af Enterprise Europe Network - et globalt netværk etableret af EU-Kommissionen i 2008 til at hjælpe små og mellemstore virksomheder med innovation og international vækst.

Gennem Enterprise Europe Network kan Food & Bio Cluster Denmark trække på en række værktøjer, der gør innovationsfremme og hjælp til internationalisering meget mere effektivt.

- Enterprise Europe Network er et strategisk vigtigt instrument for innovation i klyngen. Herigennem har vi ikke blot adgang til et kæmpe netværk af relevante kontakter i andre lande, men også viden, programmer og værktøjer, som kan komme danske virksomheder til gavn i deres proces for at højne innovationsniveauet og blive internationalt konkurrencedygtige, fortæller Lars Visbech Sørensen, CEO, Food & Bio Cluster Denmark, og fortsætter:

- Gennem årene har det samlede danske konsortium desuden haft en toneangivende rolle i Enterprise Europe Networks generelle udvikling og har været blandt de lande, der har skabt de bedste resultater og derved skabt stor værdi for klyngens virksomheder og videninstitutioner.

Lars Visbech Sørensen, CEO, Food & Bio Cluster Denmark

Selvom navnet mest af alt indikerer, at netværket kun er aktivt i Europa, har det vokset sig så stort, at det for længst er rykket ud over Europas grænser og servicerer i dag virksomheder globalt. Godt 50 lande og flere end 450 organisationer med ekspertise inden for erhvervsfremme, fx handelskamre, regionale udviklingsorganisationer og klyngeorganisationer, er en del af netværket.

I Danmark udgøres det danske konsortium, Enterprise Europe Network Danmark, af seks erhvervsfremmeorganisationer fordelt over hele landet, og her er Food & Bio Cluster Denmark blandt de få nuværende partnere, der har været med siden starten i 2008.

Globalt netværk med tætte personlige relationer

På trods af, at netværket er globalt, er styrken ved netværket det tætte samarbejde medlemslandene og -organisationerne imellem.

- Det største aktiv i netværket er den personlige relation – at vide, hvem der er den rette netværkskollega at række ud til. Derved er det nemt for os fx at skabe kontakt til potentielle nye forretningsforbindelser i udlandet eller at gøre danske virksomheder eller videninstitutioner attraktive i forhold til at indgå som partnere i nye EU-projekter, fortæller Anders Skeem, International Manager og én af de i alt syv medarbejdere hos Food & Bio Cluster Denmark, der er involveret i arbejdet med Enterprise Europe Network:

- Vi gør meget ud af at lære hinanden at kende på tværs af hele netværket, hvor vi bl.a. arbejder i forskellige faglige sektorgrupper og tematiske grupper - og mødes i geografisk bestemte undergrupper, hvor det giver mening. Det giver os mulighed for hele tiden at erfaringsudveksle omkring faglige emner, tilegne os større viden, spotte muligheder for vores virksomheder og ikke mindst at matche vores kundeprofiler.

Folk fra det danske Enterprise Europe Network præsenterer Danmarks konsortium for udenlandske kolleger
Det danske konsortium deltager aktivt i forskellige interne netværksgrupper for kontinuerligt at styrke relationen med netværkskolleger i andre lande - til gavn for virksomhederne (Foto: Enterprise Europe Network Finland)

Et netværk i forandring

Fra i starten at være et netværk udelukkende fokuseret på at yde partnerskabs- og vejledningsservices, har netværket løbende undergået en forandring og tilpasning af både tilbud og tilgang, så der nu er fokus på at yde skræddersyet support, der matcher den enkelte virksomheds behov, og som skaber konkret og målbar værdi for virksomhederne.

Således introducerede netværket fx tilbage i 2014 nye services til innovationsfremme og har siden også tilføjet målrettede scale-up services og senest i 2021 tilpassede forløb, hvor virksomheder gennem netværkets forskellige services kan få støtte i overgangen til mere bæredygtige og digitale forretningsmodeller.

- Udover digitalisering og grøn omstilling har de seneste års globale kriser vist os, at virksomheder har brug for hjælp udefra til at klare sig igennem krisesituationer. Derfor tilbyder vi også, sammen med den enkelte virksomhed, at foretage en analyse af virksomhedens modstandsdygtighed, hvor vi kan gå ind og foreslå forskellige foranstaltninger til at reducere eventuelle sårbarheder, forklarer Anders Skeem og uddyber:

- Det kan være alt fra at opdele forsyningskæder til at udarbejde innovations- og forandringsledelsesstrategier, fra vedvarende energiløsninger til at reducere afhængighed af importerede, fossile brændstoffer til at finde passende forretningspartnere at arbejde sammen med.

- En anden fordel ved netværket er, at vi som partnerorganisationer har den lokale forankring og kender det lokale forretningsmiljø. Når vi kobler det med de muligheder, vi har igennem Enterprise Europe Network, kan vi give vores virksomheder et meget værdifuldt add-on med international dimension, fortæller Anders Skeem.

Services gennem Enterprise Europe Network er uden beregning for virksomheden – det eneste, der kræves, er virksomhedens dedikation til samarbejdet.

Konkrete services, som virksomheder bl.a. kan få hjælp til:

  • Identifikation af og kontakt til nye forretningsforbindelser i udlandet
  • Adgang til EU-projekter
  • Adgang til EU-midler
  • Vejledning om EUs lovgivning, regler, formaliteter og handelsbarrierer på det indre marked
  • Vejledning om digitalisering, grøn omstilling og modstandsdygtighed over for eksterne faktorer som fx forstyrrelser i forsyningskæden
  • Markedsafsøgning
  • Faglig inspiration gennem events og delegationsture
Mennesker i snak i forbindelse med matchmaking event på Nordic Innovation Fair 2022
Via matchmaking events kan virksomheder nemt og effektivt komme i dialog med med potentielle, nye samarbejdspartnere  (Foto: Nordic Innovation Fair)

Eksempler på, hvordan Enterprise Europe Network Danmark kan hjælpe

Se herunder eksempler på, hvordan bl.a. tre af Food & Bio Cluster Denmarks medlemmer har draget fordel af hjælpen fra Enterprise Europe Network Danmark:

Fakta om Enterprise Europe Network Danmark

Partnerorganisationerne i Danmark er:

Norddanmarks EU-kontor - Aalborg (projektkoordinator)
Erhvervshus Midtjylland - Aarhus
Det Syddanske EU-kontor – Odense og Vojens
Erhvervshus Sjælland - Sorø
Erhvervshus Hovedstaden - København
Food & Bio Cluster Denmark – Aalborg, Viborg, Aarhus, Odense og København

På trods af, at Danmark er et lille land og derfor kun har ét nationalt netværkskonsortium, så har det danske konsortium altid spillet en stor rolle i at udvikle og forme netværket.

Enterprise Europe Network Danmark har således altid været repræsenteret og deltaget aktivt i styregruppen bag netværket og i flere interne tænketanke og har spillet en betydelig rolle i at sætte fokus på klyngerne i netværkets arbejde. Samtidig har det altid været Enterprise Europe Network Danmarks ambition at deltage aktivt i netværkets interne sektor- og tematiske grupper.

Igennem mere end 10 år har det danske konsortium været et af de bedst performende konsortier i hele netværket, målt på den værdi, konsortiet har skabt for danske virksomheder. Af samme årsag har Enterprise Europe Network Danmark afholdt mange interne workshops og erfaringsudvekslinger, hvor netværkskolleger fra andre lande er kommet til Danmark for at lære ”den danske måde” at arbejde med virksomheder på. Samtidig har repræsentanter fra det danske konsortium været brugt flittigt som mentorer for lande udenfor EU og som undervisere eller oplægsholdere til netværksevents og workshops.

Enterprise Europe Network Danmark er medfinansieret af EU-Kommissionen, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Vil du vide, hvordan vi kan hjælpe dig?

Hos Food & Bio Cluster Denmark er vi et team på syv medarbejdere, der arbejder med Enterprise Europe Network. Ring eller skriv til os, så finder vi en løsning for din virksomhed.

Anders Skeem

Anders Skeem

International Manager
Susanne Baden Jørgensen

Susanne Baden Jørgensen

Senior International Manager
Helle Vedel Friis

Helle Vedel Friis

Innovation Manager
Rubin Dollerup Nielsen

Rubin Dollerup Nielsen

Business Development Manager
Eva Nautrup

Eva Nautrup

Senior Business Development Manager
Simon Poulsen

Simon Poulsen

Senior Innovation Manager
Mette Toft Christensen

Mette Toft Christensen

Communication Manager

Vores +400 medlemmer styrker innovationen inden for fødevarer og bioressourcer

Food & Bio Cluster Denmark hjælper virksomheder med at accelerere innovation og bæredygtig udvikling.

Det gør vi gennem inspiration, netværk, samarbejder og forretningsudvikling i partnerskab med fx vidensinstitutioner, investorer og offentlige myndigheder.

Skal du også være med?

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster Denmark

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.