Ny mulighed for gratis rådgivning om implementering af biobaserede løsninger

Indtil den 25. september kan du søge gratis rådgivning til implementering af biobaserede løsninger i mindre skala. Det sker gennem Horizon Europe-projektet ”MainstreamBio”, hvor du får adgang til eksperter, der kan vejlede dig både forretningsmæssigt og økonomisk.

Vil du øge samarbejdet med andre centrale landbrugsaktører nationalt og internationalt?

Og har du en idé til, hvordan du kan bidrage til en mere bæredygtig anvendelse af biomasse?

Hvis ja: Hvad har du brug for for at komme videre?

Gennem EU-projektet MainstreamBio er det nu muligt for primærproducenter og partnerskaber at søge om gratis ekspertvejledning om biobaserede løsninger indenfor fx genanvendelse af næringsstoffer, reduktion af drivhusgasemissioner, fødevare- og foderproduktion eller biodiversitet. 

Vejledningen kan både være målrettet tekniske forhold eller de mere forretningsmæssige aspekter som markedsanalyser, forretningsmodeller eller matchmaking.

Hvem kan søge?

Du kan søge, hvis du er:

  • Primærproducent inden for eksempelvis landbrug, skovbrug, leverandør af teknologiske løsninger eller sidestrømme
  • En SVM eller startup
  • Et partnerskab (fx SMV'er, selvstændige, forskere, institutter e.l.)

Du kan søge fra 15. august til 25. september 2023.

Hvordan søger jeg?

Læs mere om kravene og ansøgningsproceduren på MainstreamBios hjemmeside herunder.

Vil du vide mere?

Kontakt Liselotte Puggaard herunder og hør mere om mulighederne for dig.

Liselotte Puggard

Liselotte Puggard

Innovation Manager

Læs mere om MainstreamBio

MainstreamBio er et Horizon Europe projekt, der sigter efter at understøtte realiseringen af EU's Green Deal og hermed målet om et klima-neutralt EU i 2050.

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster