Få inspiration til cirkulære løsninger

Mød os på LOOP Forum

Cirkulære løsninger er i højsædet, når økosystemet for cirkulær økonomi, affald og ressourcer mødes til LOOP Forum på Lokomotivværkstedet i København den 24. og 25. april. Her kan du også møde Food & Bio Cluster Denmark, hvor vi sammen med vores partnere i Closing Loops-projektet sætter spot på, hvordan vi kan reducere CO2-udslippet og materialeforbruget på tværs af industrier.

Foto: Closing Loops står klar på LOOP Forum d. 24. og 25. april, hvor du kan møde Food & Bio Cluster Denmark og projektets øvrige partnere, der er gået sammen om at mobilisere små og mellemstore virksomheder til at arbejde med cirkulær økonomi i værdikæderne (foto: Closing Loops).

Hvordan kan vi reducere CO2 og materialeforbrug, fremme tværindustrielt samarbejde og skabe nye forretningsmuligheder gennem cirkulære løsninger?

Materialeforbruget i Danmark er blandt de højeste i verden, og i følge den seneste Gap-rapport er det kun en meget lille del (4 procent) af de ressourcer vi bruger, der har været brugt før eller recirkuleres videre.
 
Det høje materialeforbrug er langt over gennemsnittet i EU og på verdensplan, og potentialet for at øge cirkulariteten af det, vi spiser og drikker – og de reststrømme der er forbundet med dyrkningen og produktionen - er kæmpestort.
 
Derfor er vi gået sammen med tre andre klynger (Lifestyle & Design, Clean og WE BUILD DENMARK), Teknologisk Institut og næsten alle landets erhvervshuse* om at finde nye løsninger til at øge cirkulariteten og mindske klimaaftrykket på tværs af brancher.

*Erhvervshusene i Hovedstaden, Sjælland, Sydjylland, Midtjylland og Nordjylland.

Closing Loops - Sammen om cirkulære løsninger

Der sker gennem projektet Closing Loops, der mobiliserer små og mellemstore virksomheder til at arbejde med cirkulær økonomi i værdikæderne.

Projektet skal bidrage til at omstille Danmark til en cirkulær og ressourceeffektiv økonomi gennem en stærk og effektfuld portefølje af værdikædesamarbejder, som samlet giver et markant bidrag til reduktion af virksomheders ressourceforbrug og affaldsmængder og samtidig viser vejen for både danske og internationale aktører til at gøre lignende tiltag. 

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har givet 195 mio. til indsatsen, der er er medfinansieret af EU, og projektet løber frem til august 2026.

Læs mere om Closing Loops på projektets hjemmeside >

Besøg standen og mød virksomheder, der er gået sammen om at udvikle nye løsninger

I projektet finansieres en række udvalgte værdikædesamarbejder, hvor virksomheder er gået sammen om at udvikle nye cirkulære løsninger
 
Dem kan du selvfølgelig høre meget mere om og lade dig inspirere af på Closing Loop-standen, når ialt 12 værdiklædesamarbejder viser, hvordan de arbejder med cirkulær økonomi. Her kan du bl.a. møde tre værdikædesamarbejder inden for fødevarer og bioressourcer, som allerede er sat i gang:

Pyrolyse af biomasse fra landbruget

I dette projekt samarbejder virksomheder om at udvikle en ny teknik til at reducere landbrugets CO2-udledning ved hjælp af biomasse, hvor genanvendelses-processen, pyrolyse, kombineres med en mikrobakteriel fortørringsproces.

Konvertering af næringsstoffer i danske farvande til fødevarer og organiske produkter

Ved hjælp af teknologi udnyttes de høje koncentrationer af næringsstoffer fra blandt andet strandopskyl (tang) og spat (muslinger) til produkter af fødevarekvalitet.

Anvendelse af bælgfrugter

Anvendelse af B-sorteringer fra produktion af bælgfrugter og tangproduktion til smagsgivere, hvorved de forædles til et højværdiprodukt.

Closing Loops arrangerer også daglige talks og debatter på standen med både partnere og virksomheder, hvor vi dykker ned i de cirkulære udfordringer og muligheder. Med en debat både formiddag og eftermiddag, giver projektet stemme til de mest presserende emner inden for cirkulær økonomi.

På standen kan du møde Conny Hanghøj, Kathrine Lykke Kirk og Anni Simonsen fra Food & Bio Cluster Denmark i løbet af de to dage.

Mød os på hovedscenen på åbningsdagen

Vi er med helt fra første fløjt, når Food & Bio Cluster Denmarks direktør, Lars Visbech Sørensen, der også er formand for styregruppen i Closing Loops, sammen med repræsentanter fra Dansk Industri, Lifestyle & Design Cluster og Teknologisk Institut diskuterer, hvad der skal til, for at flere virksomheder kan etablere sig på det cirkulære marked.
 
Det sker på messens første dag, den 24. april 2024 kl. 11.15 på hovedscenen.
 
I debatten vil Lars Visbech Sørensen sætte fokus på netop samarbejdet i værdikæderne som nøglen til at implementere cirkulære forretningsmodeller: 
- Cirkulær økonomi handler om at nedbringe forbruget af ressourcer og råvarer ved at udnytte dem bedre og bibeholde deres værdi i længere tid. Den mest effektive måde, virksomheder kan gå fra lineære til cirkulære forretningsmodeller er i samarbejde med deres værdikæder. Det er et stærkt udgangspunkt, når der skal tænkes implementerbare løsninger, og det glæder jeg mig til at snakke meget mere om på LOOP Forum, fortæller Lars Visbech Sørensen.
LOOP Forum finder sted 24. og 25. april på Lokomotivværkstedet i København.
Conny Hanghøj

Conny Hanghøj

Senior Innovation Manager
Kathrine Lykke Kirk

Kathrine Lykke Kirk

Innovation Manager

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster