Internationalt samarbejde skal styrke innovationen og fremme løsninger på klima- og fødevareudfordringer

En fremtrædende erhvervsdelegation fra Holland har for nylig gæstet Danmark for at drøfte alternative proteinkilder og bæredygtig fødevareproduktion. Det besøg har markeret et vigtigt skridt i samarbejdet mellem vores to lande om at fremme innovation inden for fødevareteknologi og adressere udfordringerne med klimaforandringer og fødevaresikkerhed.

Erhvervsdelegationen fra Holland på deres tur rundt i Danmark i dagene 18.-20. marts 2024. De kom for at lære og videndele omkring den grønne omstillingen inden for plantebaserede proteiner (foto: FBCD A/S)

Det var en særdeles engageret og spørgelysten delegation på 43 deltagere bestående af virksomheder, flere højtplacerede embedsmænd og med Regional Minister for Landbrug, Natur og Biodiversitet fra provinsen Gelderland, Harold Zoet, i spidsen, der gæstede Food & Bio Cluster Denmark på deres inspirationsrejse med fokus på alternative proteiner rundt i Danmark. Efter tidligere at have besøgt hotspots som USA, Canada og Singapore var det hollændernes ønske at se nærmere på det danske økosystem med henblik på at udforske, lære og møde relevante danske virksomheder, universiteter og myndigheder.

Det veltilrettelagte program bød på masser af muligheder for at udveksle idéer og erfaringer med udviklingen af alternative proteinkilder som plantebaserede fødevarer og kultiveret kød. Diskussionerne tog udgangspunkt i det fælles mål om at reducere afhængigheden af traditionelle animalske proteinkilder og dermed mindske de negative miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser forbundet med animalske proteiner.

For ligesom Holland er Danmark på forkant med den grønne omstilling inden for proteiner, og i begge lande er omstillingen en vigtig del af den nationale klimastrategi. Hollænderne roste særligt Danmarks vision inden for bæredygtig fødevareproduktion, og begge lande var enige i vigtigheden af samarbejde på tværs af grænser for at fremskynde udviklingen af nye teknologier og produkter. Samtidig fremhævede den hollandske delegation også den danske regerings støtte til forskning og innovation på området som en afgørende faktor for succes.

- Vi skal på verdensplan accelerere på innovation og bæredygtig udvikling for at imødekomme de globale klima- og fødevareudfordringer. I Danmark har vi fx en målsætning om at producere betydeligt flere grønne og plantebaserede proteinkilder i 2030, og det skal bl.a. ske gennem forskning og innovation i fødevaresektoren. Men det kræver også, at vi samarbejder på tværs af landegrænser, og jeg håber, at dette besøg kan være med til at styrke det allerede velfungerende samarbejde mellem Holland og Danmark yderligere, siger Lars Visbech Sørensen, CEO, Food & Bio Cluster Denmark.

Lars Visbech Sørensen fortæller om klyngens virke og arbejde med den grønne omstilling (foto: FBCD A/S)

Videndeling fremmer internationalt samarbejde

Som en del af det tre dage lange program besøgte erhvervsdelegationen bl.a. Food & Bio Cluster Denmark på både hovedkontoret i Aarhus og klyngens kontor i København.

Besøget blev indledt i Aarhus med en guidet tur i Agro Food Park, hvor bl.a. ISI Food Protection og PlanetDairy præsenterede deres virksomheder.

På Arla Innovation Center, der er nabo til Agro Food Park, fortalte Elise Borregaard, Head of Recombination, Fat & Protein Technology, Arla Foods amba, om Arla Foods’ arbejde med alternative proteiner. Hun fortæller om mødet med hollænderne:

- Det var rigtigt interessant at møde delegationen og diskutere og udveksle erfaring med plantebaseret produktion og alternative proteiner. De var superengagerede, og vi har efterfølgende planlagt en række introduktionsmøder for at forstå, hvor nogle af disse virksomheder er på vej hen, og om der kunne være potentiale for et evt. fremtidigt samarbejde.

Efterfølgende blev delegationen præsenteret for Aarhus Universitets samarbejde med hollandske Wageningen University, Plant2Food (initiativ sponseret af Novo Nordisk Foundation) og FoodCLIC (EU-projekt med Aarhus Kommune som partner). Besøget i Aarhus blev afsluttet på Food & Bio Cluster Denmarks hovedkontor, hvor deltagerne fik indblik i klyngens virke og arbejde med den grønne omstilling.

På anden dag for besøget gik turen bl.a. forbi virksomheden Meelunie GPI i Hedensted. Her har de fuld fokus på den grønne omstilling til alternative proteiner og er netop nu i gang med at bygge en kæmpe fabrik til produktion af plantebaserede ingredienser af favabønner til brug i fødevarer.

Efter ankomst til København var den hollandske ambassade værter ved et større seminar og netværksarrangement.

Som afslutning på de tre dage besøgte hollænderne Food & Bio Cluster Denmarks kontor i Symbion, hvor de bl.a. hørte om Algenious Foods’ plantebaserede kaviar og besøgte to af Food & Bio Cluster Denmarks medlemsvirksomheder – MATR Foods, der arbejder med svampefermentering, og Nordic Virtual Pastures, som udvikler vækstmedier til kultiveret kød.

Her delte de danske virksomheder og forskningsinstitutioner deres seneste fremskridt og initiativer inden for alternative proteiner, bl.a. omkring investeringer i produktudvikling, teknologiske fremskridt og samarbejde med landbrugssektoren for at fremme bæredygtige dyrkningsmetoder.

Randi Wahlsten, administrerende direktør for MATR Foods (foto: FBCD A/S)

Administrerende direktør for MATR Foods, Randi Wahlsten fortæller om besøget:

- Det var en meget positiv oplevelse. En superengageret gruppe mennesker, der tydeligt arbejder med mange af de samme problemstillinger og overvejelser, som vi gør. Vi har mange gange skævet til Holland for både kommercielle og samarbejdsmæssige muligheder, og jeg håber, at noget af det netværk, der blev dannet her, kan være med til at skabe forbindelserne.

Et af de centrale temaer i diskussionerne var behovet for at øge bevidstheden og accepten af alternative proteinkilder blandt forbrugerne, og igen var der bred enighed om vigtigheden af ​​at kommunikere fordelene ved disse fødevarer på en klar og overbevisende måde for at sikre en bredere adgang til dem.

Masser af potentiale

Efter besøget var der ingen tvivl om, at det fremtidige samarbejdspotentiale inden for alternative proteiner er stort. Både den hollandske delegation og de danske deltagere var meget positive, og begge parter forpligtede sig til at fortsætte dialogen og udvekslingen af viden og ressourcer for at skabe en mere bæredygtig og sund fremtid for den globale fødevareproduktion.

- Nogle gange får man en fornemmelse af, at Danmark kan løse alle verdens udfordringer på egen hånd - og da det endnu ikke er sket, må der være noget, der mangler. Det ”noget” er efter min mening samarbejde på tværs af grænser, nationaliteter og baggrunde. Efter at have tilbragt eftermiddagen og aftenen med den hollandske delegation, føler jeg, at der allerede er blevet sået frø til mange fremtidige samarbejder - og dem ser jeg meget frem til, udtaler Asger Munch Smidt-Jensen, konsulent, Teknologisk Institut.

Asger Munch Smidt-Jensen, Teknologisk Institut (th), sammen med Benjamin Maclean fra den hollandske virksomhed Cano-ela (tv) (foto: Asger Munch Smidt-Jensen)

Den tre dage lange Protein Transition Mission Denmark-tur var planlagt i et samarbejde mellem det østhollandske udviklingsagentur Oost NL, Enterprise Europe NetworkAgro Food Park og Food & Bio Cluster Denmark.

Glimt fra Hollandsbesøget

Vil du vide mere?

Susanne Baden Jørgensen

Susanne Baden Jørgensen

Senior International Manager

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.