Ny strategi vil dæmme op for et stigende madspild i Danmark

Før påske lancerede regeringen en strategi, der som den første af sin art fokuserer særskilt på bekæmpelsen af madspild. Alt for meget mad, der kunne være spist, ender hvert år i skraldespanden, og i klyngen ser vi et stort behov for øget innovation og nye løsninger for at nå i mål med strategiens målsætninger.

Foto: Mad- og fødevarespild sker i alle led i værdikæden, og både landbruget, producenter, logistik, detailleddet, food service og forbrugere skal bidrage til at færre ressourcer ender i skraldespanden (foto: iStock).

Hvert år smider vi i Danmark op mod 900.000 tons spiseligt mad ud.

Det viser nye tal fra Miljøstyrelsen, og med lanceringen af en ny national madspildsstrategi for 2024-2027 ønsker regeringen at skabe et fundament for at bekæmpe madspildet.

Strategien er opdelt i fire arbejdsspor, der sætter retning for forskellige måder at opnå en reduktion af madspildet:

 • Aktørinddragelse og fokus på regelforenkling
 • Mere viden om virkemidler, effekt og reduktionspotentialer
 • Oplysning og adgang til værktøjer
 • International engagement.

Madspild belaster både klimaet og økonomien, og der er i høj grad brug for at øge fokus på, hvordan vi - nationalt og internationalt - skaber mere balancerede fødevaresystemer.

Fødevaretabet og madspildet skal reduceres i alle led i værdikæden, og her skal både landbruget, producenter, logistik- og detailleddet, food service og forbrugerne bidrage.

Samtidig skal vi også i højere grad upcycle rester og sidestrømme, så vi forvandler et potentielt spild til nye værdiskabende produkter, ingredienser og materialer i fødevaresektoren, byggebranchen eller andre steder, hvor ressourcerne kan (gen)anvendes til nye formål i en mere cirkulær økonomi.

Løsningerne skal findes gennem øget innovation

Kathrine Vejgaard Stage, der er ansvarlig for innovation og partnerskaber i Food & Bio Cluster Denmark, hilser den nye strategi velkommen og understreger betydningen af ny innovation, når vi skal udvikle, teste og kommercialisere de løsninger, der skal bidrage til at reducere madspildet:

- Innovation er den helt afgørende nøgle, når regeringens nye strategi for madspildsbekæmpelse skal omsættes til konkrete handlinger. Det vil også kræve stærke partnerskaber i hele værdikæden - og på tværs af landegrænser - for ingen kan løse denne udfordring alene, fortæller Kathrine.

Kathrine Vejgaard Stage fremhæver særligt Naturmælk som et af klyngens medlemmer, der med stor succes er lykkes med at konvertere et overskudsprodukt til et nyt produkt, nemlig en helt ny æbledrik:

- Drikken består af 70 procent æblejuice og 30 procent valle fra mejeriets egen osteproduktion. Man er altså lykkes med at upcycle et overskudsprodukt til et helt nyt produkt, og det er helt uden at gå på kompromis med smag eller kvalitet. Drikken er faktisk tildelt Gourmetprisen sidste år, så det taler helt for sig selv, fortsætter Kathrine.

Læs hele casen her: Naturmælk

Upcycling af sidestrømme til nye smagsløsninger

Som et andet eksempel på en medlemsvirksomhed, der har succes med at redde overskudsprodukter fra skraldespanden, er REDUCED, der arbejder med naturlige upcyclede smagsløsninger.

Virksomheden har udviklet en innovativ fermenteringsproces, der ekstraherer den lækre umami-smag fra overskudsprodukter i fødevare- og landbrugssektoren.

Det er en både hurtigere og billigere proces end hidtidige produktionsprocesser, og i et innovationsprojekt gennem Food & Bio Cluster Denmark skal REDUCED bl.a. arbejde med, hvordan klid, der er et restprodukt efter kornformaling, kan udvikles til en plantebaseret smagsingrediens.

Ud over at udnytte en sidestrøm, der ellers ville gå til spilde, vil en smagsløsning baseret på klid nemlig også give forbrugerne en mulighed for at vælge en plantebaseret smagsforstærker. Dette er endnu et skridt på rejsen i forbrugernes overgang til mindre klimabelastende løsninger.

Du kan læse mere om innovationsprojektet herunder.

REDUCED har fart på og har netop rejst 45 mio. kr. til den fortsatte udvikling af klimavenlige fødevareingredienser gennem investeringer fra bl.a. Novo Holdings.

Fakta om madspild:

 • I Danmark smider vi hvert år næsten 900.000 ton spiseligt mad ud (Miljøstyrelsen, 2024).
   
 • FN´s fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) anslår, at ca. en tredjedel af den mad, der produceres til menneskelig forbrug, går tabt eller spildes i værdikæden.
   
 • Hvis madspild og tab var et land, ville det være den tredjestørste kilde til drivhusgasemissioner på verdensplan (FAO)
   
 • Inden 2030 skal det globale madspild på detail- og forbrugerniveau pr. indbygger halveres og fødevaretab i produktions- og forsyningskæder, herunder tab af afgrøder efter høst, skal reduceres (FN's Verdensmål nr. 12.3)
   
 • EU-kommissionen foreslår at forpligte medlemsstaterne til en 1O pct. reduktion i 2030 ift. 2020 af den samlede mængde madaffald generet af  fødevareindustrien.
Flere gode eksempler

Upcycling af rester

Gennem Innovationskraft-programmet kan danske virksomheder få hjælp til at udvikle og teste nye metoder til at genanvende rester og sidestrømme. Se eksempler:

Programmet er finansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med medfinansiering fra Den Europæiske Union.

Mindre madspild gennem nudging

Mad- og fødevarespild sker i alle led af værdikæden, og også slutforbrugerne spiller en aktiv rolle, når mængerne, der ryger i skraldespanden, skal reduceres.

Mange forbrugere har et ønske om at bidrage til at mindske madspildet, og her kan indførelsen af mærkningsordninger og øget fokus på bæredygtighed hos forbrugerne også hjælpe til at reducere madspildet ved at opmuntre til mere ansvarligt forbrug og valg af fødevarer.

Et godt eksempel er REFOOD-mærket, der er en frivillig certificeringsordning, hvor knapt 2000 virksomheder i fødevare- og servicesektoren gør en indsats mod madspild og for genanvendelse.

Food & Bio Cluster Denmark er medstifter af Refood, der i dag også er med i klyngens medlemskreds

Innovation er den helt afgørende nøgle, når regeringens nye strategi for madspildsbekæmpelse skal omsættes til konkrete handlinger. Det vil også kræve stærke partnerskaber i hele værdikæden - og på tværs af landegrænser - for ingen kan løse denne udfordring alene.

Kathrine Vejgaard Stage

Vil du også være med til at mindske madspildet?

Mindre madspild kræver fælles handling. Ingen kan løse fremtidens udfordringer på egen hånd, og derfor tilbyder vi medlemmer at tage del i netværksgrupper, hvor viden og sparring er i højsædet og kan bane vejen for din virksomheds indsatser.

Disse netværksgrupper arbejder aktivt med bl.a. reducering af madspild - vil du også være med?

Netværk for udnyttelse af sidestrømme

Om netværket

Food & Beverage Food Print and Reporting

Om netværket

Bæredygtig Emballage

Om netværket
Kathrine Vejgaard Stage

Kathrine Vejgaard Stage

Head of Innovation & Partnerships
Projekter om madspild

Vi deltager også i:

Internationale projekter:

 • Rosetta: Reduktion af madspild, som er opstået på grund af markedsføringsstandarder (handelsnormer).
 • Locality: Udnyttelsen af sidestrømme som næringskilde til algedyrkning skal fremme innovative produkter. Læs mere.
 • ZeroW: Reduktion af madspildet i hele værdikæden. Læs mere.
   

Danske projekter:

 • BiosolutionsZealand II: Metoder til at udnytte rest- og sidestrømme med henblik på bæredygtighed og cirkulær økonomi. Læs mere.
 • Closing Loops: Cirkulære løsninger inden for madspild. Læs mere.

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster