Er du en innovationsglad virksomhed?

Sammen gør vi gode ideer til grøn forretning

Hos os får virksomheder hjælp til at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden fødevarer og bioressourcer.

Vores fødevaresystemer står over for en grøn omstilling, og samtidig vokser verdensbefolkningen, og flere munde skal mæsttes.

Det er en fælles udfordring, som kræver fælles løsninger.

Innovationshastigheden skal øges, og vi skal finde nye teknologier, der er skalérbare i en nødvendig størrelse for at omlægge måden, vi producerer, forbruger og anvender energi, fødevarer og bioressourcer på.

Her spiller danske virksomheder en helt afgørende rolle - nationalt såvel som internationalt.

I Food & Bio Cluster Denmark hjæper vi virksomheder med at accelerere innovation og bæredygtig udvikling, blandt andet ved at koble parter, idéer og initiativer sammen på tværs af erhvervslivet, vidensmiljøer, investorer og offentlige myndigheder.

Læs om mulighederne her.

 

Innovation og grøn omstilling

Sådan hjælper vi danske virksomheder

Søg midler

Innovation kræver ressourcer, og her har vi samlet de aktuelle muligheder, du har for at søge midler gennem klyngen og de programmer og projekter, vi deltager i.

Find aktuelle muligheder

Hjælp til­ at accelerere­ din virksomhed?

I forlængelse af vores offentligt finansierede klyngeaktiviteter, tilbyder vi også at lave individuel vejledning på kommercielle vilkår. Det giver din forretning flere muskler til at vokse og vækste.

Sådan kan vi hjælpe

Få hjælp til finansiering

Softfunding, kapitalfremskaffelse og crowdfunding. Vi guider dig i retning af de rigtige muligheder samt relevante investorer og finansieringskilder for dig.

Sådan kan vi hjælpe

Danske virksomheder skaber ny innovation, der er med til at løse fremtidens udfordringer

Er du en startup?

Vi hjælper startups i gang og ud over rampen gennem alt fra netværk, branchekendskab, hjælp til finansiering og investering samt løbende sparring.

Se muligheder for startups

Få de rigtige med ombord

Mentorer, advisory boards og bestyrelsesmedlemmer kan hjælpe din virksomhed på vej, Vi hjælper med at formidle kontakten.

Kontakt Eva Nautrup

Få adgang til faciliteter

København, Aarhus og Foulum.
Vores kontormiljøer er en oplagt mulighed for dig, der gerne vil være med dér, hvor det sker.

Læs om Faciliteter

Vi faciliterer kontakt

Vi kobler hele økosystemet og hjælper med at matche partnere, så det gensidige kendskab øges og nye samarbejder etableres.

Gå på opdagelse i mulighederne

Vil du hjælpe andre virksomheder?

Har du viden og erfaringer, som kan hjælpe danske fødevare- eller biovirksomheder videre på rejsen?

Bliv en del af vores netværk

Vi hjælper flere end 400 store og små virksomheder i hele landet

- Danmark, EU og resten af verdenssamfundet kalder på grøn omstilling, og på tværs af hele fødevare- og bioressourcesektoren er virksomhederne stålsatte på at indfri ambitiøse mål om klimaneutralitet.

- Det kræver radikal innovation og omstilling, og det er netop her vi som national klynge bidrager ved at være centrum for innovation, udvikling, iværksætteri og kapitalfremskaffelse i den samlede danske fødevare- og bioressourceklynge.

Lars Visbech Sørensen

Kontakt os og hør mere om mulighederne for din virksomhed

Claus Gunge Ellegaard Mortensen

Claus Gunge Ellegaard Mortensen

Head of Business Acceleration

Find aktuelle events

Vi afholder hvert år +150 events, temadage, workshops og matchmakingevents om fødevarer og bioressourcer, ligesom vi løbende arrangerer studieture og business missions både i Danmark og i udlandet.

Sammen løser vi tidens store udfordringer - gennem innovation og samarbejde skaber vi ny, grøn vækst for hele branchen.

Nyheder fra Food & Bio Cluster Denmark

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.