Optimal klimaplantning

Skovbruget er et af de erhverv, der møder stigende krav til dokumentation for CO2-gevinster. Food & Bio Cluster Denmark har derfor igangsat samarbejdsprojektet ”Optimal Klimaplantning”, der skal hjælpe aktørerne på området med at planlægge skovrejsningsprojekter med henblik på at opnå optimale klimagevinster.

Udgangspunktet for projektet er, at skovrejsningsprojekter i Danmark sjældent udnytter det fulde potentiale for kulstofbinding og muligheden for at maksimere tilgængeligheden af træprodukter til erstatning for fossile råvarer.

I projektet udvikles et web-baseret værktøj, der muliggør beregninger af CO2-binding og substitutionseffekter over tid for skovrejsningsprojekter. Værktøjet skal sikre valide og hurtige beregninger over klimaeffekter, som omfatter kulstofbinding og substitutionseffekter. Dermed bliver det et vigtigt hjælpeværktøj allerede i planlægningsfasen.

Værktøjet vil således imødekomme markedets stigende dokumentationskrav og skal kunne anvendes for en bred vifte af de anvendte træartssammensætninger.

 

Finansieret af

Projektet ”Optimal Klimaplantning” er igangsat af
Food & Bio Cluster Denmark med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Partnere i projektet

Projektet gennemføres i samarbejde mellem ConTerra Aps, InNovaSilva Aps, Hjorthede Planteskole og Taroe Woods.

Kathrine Vejgaard Stage

Head of Innovation & Partnerships

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.