Cool Penguin – en madplatform mod madspild

Fødevaredistribution involverer ofte et lager som et mellemled mellem leverandøren og kunden. Selvom lageret kan lette logistikken for de involverede parter, svækker det samtidig friskheden af produkterne. Dette ønsker projektets partnere at gøre op med, fordi lageret svækker friskheden, økonomien og øger madspild.

Formålet med projektet er at skabe en online tjeneste, der gør fødevareproducenter i stand til at sælge og distribuere deres varer uden lageret som det traditionelle mellemled. Trade Technology ApS udvikler en ny, automatisk salgsplatform, som kan kommunikere direkte med transportalgoritmen ved Fødevaretransport A/S. Denne nyskabende fødevaredistributionsinnovation gør det muligt at transportere fødevarer direkte fra leverandøren til kunden, hvilket sænker både miljøbelastninger og transportomkostninger.

Dag-til-dag-levering af lokalproducerede fødevarer

Projektet vil desuden gøre det nemmere for små lokale fødevarevirksomheder at nå bredere ud med deres produkter ved at give købere et samlet overblik over de lokale producenter. Varer med defekter eller anormale udformninger, f.eks. skæve gulerødder og agurker, kan også sælges til nedsat pris, hvorved madspild reduceres.

Finansieret af

Projektet ”ERST79 Cool Penguin” er igangsat af Food & Bio Cluster Denmark og medfinansieret af den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Partnere i projektet

Trade Technology ApS
Fødevaretransport A/S

Eva Nautrup

Eva Nautrup

Senior Business Development Manager

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.