Mask: Øllets værdifulde rest

Mask er en fødevareegnet sidestrøm fra ølproduktion. Upcycling af denne ressource fra et foderprodukt til en fødevareingrediens kan skabe bæredygtige, sunde og velsmagende fødevarer. Dette samarbejdsprojekt har til formål at færdigudvikle en proces til merudnyttelse af mask gennem bioraffinering og evaluere det tekno-økonomiske potentiale ved fuldskala produktion. Vurdering af markedspotentialet underbygges med analyser og test af de fødevarerelaterede egenskaber og kvaliteter af disse biobaserede byggesten til nye plantebaserede fødevareprodukter.

Mask, som er et biprodukt fra ølproduktion, udnyttes i dag som vådfoder til kvæg og bliver i enkelte tilfælde tørret og tilsat som delelement i fx melblandinger. Her er Circular Food Technology en af de førende producenter. Der produceres i omegnen af 40 millioner ton mask om året på verdensplan, heraf 117.000 tons alene i Danmark. Masken har dog et langt større potentiale, som kan blive udnyttet gennem bioraffinering. Ved at ekstrahere protein fra masken får man et fødevareprodukt, som lettere kan indgå i nye sunde, bæredygtige produkter.

Dette projekt ønsker at afklare markedspotentialet for upcycling af mask gennem bioteknologiske raffineringsprocesser og vurdere nye anvendelsespotentialer af det ekstraherede protein til bæredygtige, sunde fødevareprodukter, og samtidig underbygge vejen mod en bæredygtig, grøn omstilling inden for primær- og fødevareproduktion gennem udnyttelse af sidestrømme.

Partnere, der indgår i projektet, er Teknologisk Institut som videnspartner ift. bioraffinering, merudnyttelse af ressourcer og fødevarefunktionalitet, Circular Food Technology, som i projektet viser, at de fremstillede produkter kan inkorporeres i nye typer af fødevarer og er medvirkende til at sikre en videre virksomhedsimplementering og produktion og Braunstein - Micro Brewery and Distillery, som er leverandør af masken. Derudover deltager Valsemøllen også i projektet og har fokus på udvikling af nye spændende kvalitetsprodukter, som sikrer klimavenlighed og sunde fødevarer. 

Finansieret af

Projektet ”Mask: Øllets værdifulde rest” er igangsat af
Food & Bio Cluster Denmark med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. 

Partnere i projektet

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem virksomheder Teknologisk Institut, Circular Food Technology og Braunstein.

Anni Simonsen

Senior Innovation Manager

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.