Hestebønner til lokal og bæredygtig fødevareproduktion

Virksomhederne Plheese og Foodture ønsker at udvikle og producere plantebaseret ”ost” og tempeh.

For øjeblikket er udviklingen baseret på sojabønne- og ærteprotein, men for at sikre bæredygtighed i produktionen har begge virksomheder en målsætning om udelukkende at anvende lokalt producerede og højtydende proteinafgrøder, og her er hestebønne en meget interessant afgrøde

Kragerup Gods dyrker allerede i dag en række bælgplanter i økologisk produktion og ønsker at udvide denne del af landbruget med fokus på dyrkningssikre sorter.

Projektgruppen har en solid lokal forankring: Plheese er baseret i Tønder og Gørlev (Kalundborg), Foodture i dag i Kastrup, men forventer at flytte til Svinninge (Holbæk), og både Kragerup og AU-Flakkebjerg ligger ved Slagelse. 

Hestebønnernes store potentialer

Gennem de senere år er arealet med hestebønner i Danmark steget, og dyrkningssikkerheden er øget i takt med de stigende temperaturer. AU-Flakkebjerg opformerer nordiske accessioner af hestebønner, og erfaringen herfra viser en meget stor variation i hestebønnernes størrelse, farve, form og frøskal, og der forventes stor variation i procesmæssigt såvel som kulinarisk potentiale.  

I nærværende projekt ønsker vi at dyrke et udvalg af accessioner af hestebønner dels for at karakterisere deres agronomiske egenskaber og dels for at levere materiale til produktudvikling hos Plheese og Foodture samt til Restaurant Blixen på Kragerup Gods.

Disse partnere vil teste de forskellige accessioners egenskaber i forarbejdningsprocesserne samt deres kulinariske kvaliteter.

Finansieret af

Projektet ”Hestebønner til lokal og bæredygtig fødevareproduktion” er igangsat af Food & Bio Cluster Denmark med støtte fra Uddannelses- og Forskningsministeriet

Partnere i projektet

Projektet gennemføres i samarbejde mellem Aarhus Universitet, Plheese ApS, Foodture ApS og Kragerup Gods

Anni Simonsen

Anni Simonsen

Senior Innovation Manager

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.