Projekt: Biosolutions Zealand

Biosolutions Zealand – et regionalt fyrtårn på Sjælland

Biosolutions er et tværgående erhvervsområde, der udspringer af forskning i at forstå og udnytte biologiske systemer. Biosolutions omfatter bl.a. enzymer, proteiner, bakterier, farvestoffer, biokemikalier, biomaterialer, biobrændstoffer mv., som fremstilles i industriel skala.

Verdensførende inden for bioteknologiske produkter og løsninger

Som branche udspringer biosolutions naturligt på Sjælland, hvor den store koncentration af bioteknologiske virksomheder, herunder Novozymes, CP Kelco, Chr. Hansen, Unibio m.fl., bidrager til et unikt miljø med viden og kompetencer sammen med verdensførende forskningsmiljøer på f.eks. KU, DTU, RUC og Teknologisk Institut.

Regeringens Vækstteam har beskrevet, hvordan Sjælland og øerne har potentialet til at blive verdensførende inden for biosolutions og til at gå forrest i forhold til at skabe optimale rammer for at udvikle, teste og opskalere bioteknologiske produkter og løsninger.

 

Forslag til innovationssamarbejder under Biosolutions Zealand

I forlængelse af visionen er der behov for at stimulere og udvikle samarbejdet mellem virksomheder og vidensinstitutionernes stærke miljøer inden for hele værdikæden.

Derfor ønsker konsortiet at igangsætte en portefølje af innovative samarbejdsprojekter mellem virksomheder og vidensinstitutioner for at opnå to konkrete og sammenhængende formål:

 • at udvikle konkrete biobaserede koncepter, teknologier og processer, der demonstrerer løsninger på de kerneudfordringer, som bl.a. er defineret af fødevare- og ingrediensindustrien.
   
 • at opbygge et stærkere og mere sammenhængende innovationsøkosystem med afsæt i Region Sjælland, der i praksis demonstrerer, hvordan biosolutions kan accelereres og opskaleres gennem åbne og tidlige innovationssamarbejder mellem vidensinstitutioner og virksomheder.

Projekttype og -formål

Vi kan støtte konkrete innovationsprojekter, der sigter mod at udvikle nye innovative løsninger, der styrker virksomhedernes internationale konkurrenceevne. De erhvervsrettede projekter skal involvere innovationssamarbejder, hvor der udvikles egentlige løsninger, koncepter eller prototyper.

Krav til partnerskabet
Partnerskabet skal involvere 1 SMV, 1 vidensinstitution og 1 stor virksomhed. Hovedansøger skal være en SMV. 

Forventet varighed og slutdato
Projekterne forventes at have en varighed på maksimalt 9 måneder. Projekterne skal kunne afsluttes og afrapporteres senest 30/4-2023. Der kan ikke påregnes mulighed for forlængelse

Finansiering
Støtteprocenten i projekterne er 81%, dog under hensyntagen til evt. regulering i forbindelse med statsstøtte (der anvendes som udgangspunkt de minimis-ordning). Resten af budgettet skal udgøres af privat medfinansiering. Den private medfinansiering kan fx tilvejebringes i form af timer.

Ansøgningsfrist
Fristen for indsendelse af projektforslag var 6. maj 2022.

Fakta om projektet

Finansieret af

 

Periode

1. januar 2022 -
31. august 2023

Projekttitel

Biosolutions Zealand

Projektets mål

Ambitionen bag Biosolutions Zealand er at Region Sjælland skal være verdensledende inden for udviklingen af biosolutions, der understøtter fremtidens bæredygtige bioteknologier og omstillingen til en mere energivenlig produktion.

Biosolutions handler om de teknologier, som støtter op om en mere energivenlig produktion ved at

 • mindske klimabelastningen ved at reducere energiforbruget
   
 • bedre anvende de forskellige restprodukter
   
 • understøtte omstillingen til plantebaseret og mere CO2 neutrale fødevarer
   
 • udvikle nye processer eller udstyr som gør produktionen mere effektiv og dermed mere konkurrencedygtige på den internationale spilleplade.

Hvem deltager?

En lang række aktører arbejder gennem innovative samarbejder mellem bl.a. regioner, kommuner, videns- og uddannelsesinstitutioner og små- og mellemstore virksomheder om, at Region Sjælland går forrest og skaber optimale rammer for at udvikle, teste og opskalere bioteknologiske produkter og løsninger, der bidrager til at gøre Danmark mere grøn.

 

Signe Værbak

Signe Værbak

Senior Innovation Manager 
Projekter

Se hvilke andre projekter, vi også deltager i

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.