Bring dig i spil til grønne EU-midler til dit næste projekt

Vil du være med til at skabe grønne arbejdspladser og økonomisk vækst på tværs af Europa, og samtidig indgå i EU-partnerskaber, hvor du kan udvikle dine egne produkter og forretning, har du muligheden for at fået indblik i, hvilke finansieringsmuligheder, der ligger i EU-systemet for dig og din virksomhed den 11. januar 2024.

Stærke og ressourceeffektive industrier er afgørende for at omstillingen til en cirkulær og biobasseret tilgang skal lykkes.

Danske virksomheder er allerede stærke på dette felt, og nu udbydes der på EU-niveau yderligere midler, der åbner muligheder for at finansiere initiativer, der omfavner den biobaserede og cirkulære tankegang og bidrager til at opnå klimamålene i European Green Deal om klimaneutralitet inden 2050.

Her kan du blive klogere på dine muligheder og på, hvordan du bringer dig selv i spil til de i alt 14 projektopslag, der i 2024 udbydes med et samlet budget på €211 mio. under programmet Circular Bio-Based Europe.

I samarbejde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer Food & Bio Cluster Denmark denne dag danske virksomheder til at møde blandt andre sekretariatet bag Circular Bio-Based Europe (CBE), der med et samlet budget på €2 mia. har til mål at understøtte projekter, der fremmer konkurrencedygtige, cirkulære og biobaserede industrier. Af dette budget er et trecifret millionbeløb i spil i 2024, og målet er, at danske virksomheder bringer sig selv i spil til de spændende calls, der nu åbnes.

Arrangementet finder sted hos Novo Nordisk Fonden, der lægger hus til eventen. I lighed med Food & Bio Cluster Denmark, er de medlem af Bio-based Industries Consortium og spiller såldedes en aktiv rolle i at styrke bioøkonomien.  Gennem Novozymes har de desuden erfaring fra en række projekter i CBE-regi.

Masser af inspiration

Du kan glæde dig til en informationstæt dag, hvor du både får et overblik over, hvilke tendenser vi ser inden for dansk bioøkonomi, et indblik i hvilken rolle CBE har i at fremme bioøkonomi i Europa og til en introduktion til det samlede program.

Samtidig vil en række virksomheder give indsigt i deres erfaringer fra deltagelse i projekter under CBE og Horizon Europe. I workshoppen får du helt konkret trin-for-trin vejledning i, hvordan ansøgningsprocessen forløber, og du kan høre om andres erfaringer med ansøgningsprocessen og deltagelse i projekter.

Danmark er vigtig for at nå klimamål

I Danmark er der stor interesse for cirkulær bioøkonomi og en lang række virksomheder er allerede deltagere i projekter under CBE-programmet. 

Som klyngeorganisation understøtter Food & Bio Cluster Denmark aktivt danske virksomheders muligheder for at få adgang til EU-midler til innovation og kan hjælpe med at finde vej gennem de ofte komplicerede processer, der ligger bag et attraktivt projektopslag. 

Der er mange midler til rådighed, og det er vigtigt, at danske virksomheder får øjnene op for de mange muligheder, der findes her. 

Samtidig anerkender vi, at det for den enkelte virksomhed kan kræve mange ressourcer at komme med i et projekt, og her kan vi som klyngeorganisation hjælpe med at lette vejen for dig, så du arbejder så effektivt som muligt frem mod de rette projekter og sikrer dig de rette samarbejdspartnere. 

For eksempel kan vi hjælpe med at identificere relevante programmer, finde samarbejdspartnere og etablere konsortier, så din virksomhed får de bedste muligheder for at indgå i projekter og opnå støtte fra de udbudte EU-programmer. 

Vouchere til den rette hjælp

Det sker blandt andet gennem voucherordninger, hvor virksomheder kan trække på hjælp og viden fra vidensinstitutioner og GTS’er, som bistår med at optimere ansøgningsprocessen i forhold til at opnå støtte fra europæiske programmer som fx CBE. 

Som et første skridt på vejen til dit grønne innovationsprojekt får du den 11. januar et overblik over dine muligheder og de mange perspektiver, der ligger i CBE-regi. 

Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig arrangementet herunder.

Jan Lund

Jan Lund

Senior Innovation Manager

Food & Bio Cluster Denmark har allerede deltaget i en række konkrete projekter under CBE

Flere nyheder