To millioner tons fra himlen

Biokul i landbrugsjorden skal hente 2 millioner tons CO2 ned fra atmosfæren. Det er en uhyre ambitiøs målsætning i Landbrugsaftalen fra 2021 – og nu er en strategi på vej.

Samtidig er en håndfuld danske virksomheder i fuld gang med at udvikle og opskalere Pyrolyseanlæg, der skal producere biokullene, der kan lagres i op til 1000 år.

Nogle skal køre på slam, nogle på afgassede gyllefibre, andre på møg osv., så meget restbiomasse kan komme i spil.

Virksomhederne venter ikke, og de er klar over, at de skal med på det tog, der lige nu er ved at sætte igang fra stationen.

 

Biokul er et organisk materiale, som er blevet brændt under høje temperaturer i en iltfattig atmosfære. Processen kaldes pyrolyse og resulterer i et kul-lignende materiale, som kan bruges som en alternativ energikilde og som jordforbedringsmiddel (foto: Knud Tybirk).

Vejen asfalteres, mens vi kører

Landmændene og deres organisationer er både nysgerrige og skeptiske.

De vil gerne have klimakreditter for at strø det sorte kul, men er også bekymrede for, om der kan være en skjult og ukendt fare ved biokullene i deres gode muld.

Men ved vi nok?

Vi ved ikke nødvendigvis det hele, men formentlig nok til at handle. Klimakrisen kræver handling nu og her. Derfor er politikere, pionererne i virksomhederne, investorer og kommuner klar til at gribe mulighederne i biokul og pyrolyse.

- Vi håber, at lovgivning, klimakreditter og CO2-afgifter vil kunne gøre det både muligt og rentabelt. Og at forskerne kan dokumentere, at det ikke er farligt og samlet set en god ide.

Knud Tybirk, senior innovation manager

Dansk netværk deler erfaringer, udveksler idéer og udforsker muligheder

Vi ser et stort behov for at komme frem i bussen, når det gælder mulighederne for at lagre CO2, og derfor har vi i Food & Bio Cluster Denmark lanceret et dansk Pyrolyse og Biokulsnetværk.

Her deler vi erfaringer og udveksler ideer både mellem forskere og virksomheder og mellem kommuner, myndigheder og grønne organisationer.

Branchen er beslægtet med biogas, Power2X og andre brancher, men er også helt sin egen. Potentialerne er store, og det buldrer afsted - også i udlandet. Det skal vi følge med i, så vi på tværs af branchen kan tilpasse den danske version af en global trend.

Der venter måske et teknologisk eksporteventyr, fordi virksomhederne er så langt fremme i bussen, hvilket kræver både netværk og samspil mellem alle aktører.

Ellers får vi ikke de to millioner tons fra himlen inden 2030.

Se video:

Verdens første integrerede damptørrings- og pyrolyseanlæg

I marts 2023 var Food & Bio Cluster Denmarks Pyrolyse- og Biokulsnetværk på besøg hos Aquagreen for at sætte spot på fremtidens teknologier, der kan hjælpe os i mål med klimamålene.

Her fortæller CEO Henning Schmidt-Petersen fra AquaGreen mere om deres anlæg, der er verdens første integrerede damptørrings- og pyrolyseanlæg.

Knud Tybirk

Knud Tybirk

Senior Innovation Manager

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster