Upcycling og udnyttelse af sidestrømme fra kornformaling

Når korn formales, opstår der et restprodukt i form af klid. Klid er et yderst proteinrigt produkt med stor næringsværdi, der ofte går til spilde. Dermed ender klid som en overset global ressource, der har et stort potentiale for udnyttelse.

Klid er en værdifuld og næringsrig sidestrøm, der har et stort potentiale for upcycling. Dette ønsker REDUCED i samarbejde med Endless Food Co og LL Bioeconomy, Research & Advisory at udnytte i dette projekt, ved at bruge klid til at udvikle plantebaserede smagsingredienser.

Lette overgangen til mere plantebaseret kost

Udover at udnytte en sidestrøm, der ofte ellers vil gå til spilde, vil den klidbaserede smagsløsning også give forbrugerne mulighed for at kunne vælge en klimavenlig smagsforstærker. Dette kan være med til at lette forbrugernes overgang, til at købe mere klimavenlige og plantebaserede fødevarer.

Finansieret af

Projektet REDUCED er igangsat af Food & Bio Cluster Denmark og medfinansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Louise Krogh Johnson

Louise Krogh Johnson

Senior Innovation Manager

Sidder du med en god idé til et innovationsprojekt?

Food & Bio Cluster Denmark hjælper med at accelerere innovationen og den bæredygtige udvikling inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi udbyder løbende muligheder for forskellige samarbejder og projekter.

Sådan samarbejder vi også om innovation

Her kan du se eksempler på andre innovationssamarbejdsprojekter i regi af klyngebevillingen Innovationskraft.

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.