Selvkørende robotter, AI og automatisering er med til at bane vejen for grøn omstilling

Digitalisering og automatisering spiller en afgørende rolle i at styrke innovationen og den grønne omstilling inden for fødevare- og bioressourceindustrien. Som lille eller mellemstor virksomhed kan du inden 2. oktober igen søge midler til at udvikle innovative løsninger gennem puljen Innovationskraft. Her kan du læse mere om programmet og nogle af de projekter, der tidligere har fået midler gennem puljen.

Hvad har en fuldautomatiseret løgskræller, en selvkørende robot til diagnostik af afgrøder direkte på marken og AI-drevet energioptimering til fælles?

Ud over at være teknologiske løsninger, der på hver sin måde er med til at reducere spild og ressourceforbruget, er det eksempler på samarbejder, der har fået midler gennem programmet Innovationskraft.

I løbet af 2023 uddeles i alt 11 mio. gennem puljen til små og mellemstore virksomheder, der samarbejder med andre virksomheder eller vidensaktører om at skabe nye innovative løsninger inden for fødevarer og bioressourcer.

Det er Erhvervsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, der har afsat midlerne som en del af klyngebevillingen Innovationskraft 2023-2024.

Foto: Capra Robotics Aps og Syddansk Universitet står bag et af de projekter, der har fået støtte gennem Innovationskraft. Her arbejder partnerne på at udvikle en selvkørende robot til diagnostik af afgrøder, hvormed udbyttet og fødevaresikkerheden kan øges. Læs mere.

Vi skal udnytte mulighederne i teknologiudviklingen til at skabe bæredygtig udvikling

Teknologi er en vigtig nøgle til grøn omstilling i en tid, hvor verdensbefolkningen stiger, og flere munde skal mættes, samtidig med at ressourceforbruget og klimaudledninger skal reduceres.

Det kan vi ikke løse uden teknologi, og derfor er udnyttelse af mulighederne i teknologiudviklingen et vigtigt omdrejningspunkt i klyngens arbejde med bæredygtig udvikling af hele værdikæden.

Et af projektkravene i Innovationskraft-programmet er nemlig, at projekterne bidrager med løsninger inden for klyngens fire strategiske områder, hvor mulighederne i teknologiudviklingen er ét af pejlemærkerne.

Kathrine Lykke Kirk, Innovation Manger i Food & Bio Cluster Denmark, er ansvarlig for puljen og det eksterne panel, der udvælger projekterne, fortæller, at flere projekter allerede har fået midler til at udvikle nye teknologiske løsninger eller til at bruge kendte teknologier på nye måder.

Klyngens 4 strategiske pejlemærker:

  • At levere bæredygtige fødevarer, der er velsmagende, sunde og sikre, til en voksende verdensbefolkning
     
  • At levere løsninger til en bæredygtig produktion og effektiv udnyttelse af bioressourcer til den højeste mulige værdi
     
  • At sikre en bæredygtig grøn omstilling af klyngen frem mod klimaneutralitet
     
  • At udnytte mulighederne i teknologiudviklingen indenfor f.eks. biotech, digitalisering og automatisering fuldt ud

- Vi har i løbet af året udvalgt en række innovative projekter, fordi de netop søger at udvikle nye teknologiske løsninger eller bruge kendt teknologi på nye måder. Kunstig intelligens, robot og kamerateknologier er omdrejningspunktet i flere af projekterne, hvor de bl.a. bidrager til at analysere, kvalitetsmåle, udpege eller praktisk håndtere fødevarer, så fx kvalitet og holdbarheden øges og spildet mindskes, fortæller Kathrine.

Maskinerne håndterer nemlig produktionsprocesserne mere præcist, og derved reducerer man fejl og minimerer tab.

Ud over de åbenlyse fordele i forhold til effektivitet og produktivitet har de teknologiske muligheder også betydning for fødevaresikkerhed og bæredygtighed, som i stigende grad er et konkurrenceparameter for alle virksomheder.

Mulighederne i teknologiudviklingen er blot ét af de områder, der kan søges midler til gennem Innovationskraft. Også projekter der udvikler løsninger inden for klyngens øvrige tre pejlemærker (se ovenfor) kan søge midler gennem puljen.

Kunstig intelligens, robot og kamerateknologier er omdrejningspunktet i flere af projekterne, hvor de bl.a. bidrager til at analysere, kvalitetsmåle, udpege eller praktisk håndtere fødevarer, så fx kvalitet og holdbarheden øges og spildet mindskes.

Kathrine Lykke Kirk

Automatisk løgskræller med revolutionerende ny teknologi

Et eksempel på en teknologisk løsning, der er med til at bane vejen for en bæredygtig udvikling, er en automatisk løgskræller, som danske Optilogic og DANA-Technology i år har fået midler til at udvikle gennem Innovationskraft-programmet.
 
Spiseløg udgør nemlig den næststørste grøntsagsproduktion i Europa, men fordi løgene har forskellige faconer, håndteres de i dag manuelt og med et stort vandforbrug til følge, når de skal skrælles, før de kan anvendes i en fødevareproduktion.
 
Det er ressourcetungt, men ved at anvende AI samt visions- og robotteknologi vil partnerne udvikle en fuldautomatisk maskine, der kan håndtere løgene - uanset facon og placering - og lave en meget præcis top- og bundafskæring med et minimum spild og vandforbrug. 
 
Kathrine Lykke Kirk, der er ansvarlig for bevillingspuljen, fortæller, at projektet er særligt interessant, fordi det taler ind flere aktuelle dagsordener.
 
- En automatiseret løgskrællerer er på sin vis ikke en ny opfindelse, men fordi dette projekt bruger og kombinerer flere teknologier på nye måder til at reducere råvaretabet, har det et større innovationsperspektiv. Selve kombinationen af AI og visions- og robotteknologi gør nemlig, at flere "skæve" løg, som ellers var gået til spilde, kan anvendes i fødevareproduktionen, samtidig med at både vandforbrug og madspildet reduceres.
 
Gennem Innovationskraft programmet gives der midler til en række teknologi-projekter, som også arbejder med at udvikle nye anvendelsesmuligheder eller kombinere allerede kendte teknologier til at løse nogle af de udfordringer, vi i dag står over for i den grønne omstilling.
 
Du kan læse om dem herunder.

11 mio. kr. til innovative SMV'er. Har du også en god idé?

Der uddeles i alt 11 mio. kr. gennem Innovationskraft til små og mellemstore virksomheder, der gennem samarbejde med andre virksomheder eller vidensaktører bidrage til at skabe nye innovative løsninger inden for fødevarer og bioressourcer.
 
Hvis du også har en god idé til et kommende projekt, kan du herunder læse mere om projektkravene, og hvordan du ansøger.
 
Næste og sidste ansøgningsfrist i år er 2. oktober 2023.

Se andre projekter, der har fået midler gennem Innovationskraft

Har du også en god idé?

Se her, hvordan du også kan søge om midler til innovationsprojekter inden for fødevare- og bioressourcesektoren gennem Innovationskraft.

Kathrine Lykke Kirk

Kathrine Lykke Kirk

Innovation Manager