Netværk for Regenerativt Landbrug

Hvordan kan vi forbedre og genoprette jorden og dens økosystemer med bæredygtige metoder?

Hvad er regenerativt landbrug, og hvordan kan det dokumenteres?

Det er der mange bud på, og i netværket arbejder vi helhedsorienteret med, hvordan vi skaber en fødevareproduktion og samtidig forbedrer jorden og landbrugsøkosystemet

Et netværk med fokus på nye tilgange til landbrug

Regenerativt landbrug er som begreb dukket op mange steder som svar på biodiversitets- og klimakrisen de senere år.

Men hvad dækker begrebet - og hvordan kan det dokumenteres?

Det kredser dette netværk om, hvor vi arbejder helhedsorienteret med, hvordan vi skaber en fødevareproduktion og samtidig forbedrer jorden og landbrugsøkosystemet set fra både naturvidenskabelige og socioøkonomiske vinkler.

Hvem kan deltage i netværket?

Netværket er for alle, der har faglig interesse i begrebet, fx.

  • Virksomheder
  • Forskere
  • Styrelser
  • Kommuner
  • NGO'er
  • Interesserede landmænd

Netværket er for medlemmer i Food & Bio Cluster Denmark.

3 gode grunde til at være en del af netværket

Du får:

1.

Indsigt i et helt nye begreb, regenerativt landbrug, som stadig er ved at blive defineret.

2.

Mulighed for at være med til at påvirke, hvad netværket skal arbejde med.

3.

Lejlighed til at møde andre med interesse for samme område.

Det praktiske

Hvordan bliver jeg en del af netværket?

Du tilmelder dig ved at sende en mail til netværksansvarlig Knud Tybirk.

Hvor ofte mødes netværket?

Netværket mødes i udgangspunkt 3-4 gange om året på forskellige lokationer rundt omkring i Danmark (evt. også online).

Du kan holde øje med kommende møder i kalenderen herunder.

Hvad koster det?

Deltagelse er gratis for medlemmer af Food & Bio Cluster Denmark.

Mere om netværket

Komposteringsprocesser, biogas og meget mere

Regenerativt landbrug bliver ofte nævnt, når det gælder løsninger på klimakrisen og biodiversitetskrisen.

Men begrebet er stadig uklart, og mange forskere ønsker ikke at blive associseret med det.

Derfor har vi etableret dette netværk for at øge dialogen og sætte retning på begrebet. Hvad er regenerativt landbrug, og hvordan dokumenterer man det?

Nogle af de emner, vi eksempel kan arbejde med i netværket er fx:

  • Kompostering og biogas
  • Mikrobiel styring af komposteringsprocesser
  • Måle biodiversitet i marker
  • Jordens sundhed ift jordbearbejdning

Regenerativt landbrug i et naturvidenskabelig og et socioøkonomisk perspektiv

Netværket arbejder med regenerativt landbrug i en naturvidenskabelig forstand, men vil også inddrage socioøkonomiske vinkler.

Der er ikke officielle danske målsætninger for regenerativt landbrug, men mange virksomheder - særligt inden for fødevarer og ingredienser - bruger begrebet i deres storytelling og i deres markedsføring.

Der er derfor behov for en fælles forståelse af, hvordan vi opfatter begrebet.

Økologisk og konventionel fødevareproduktion

Netværket er som udgangspunkt udogmatisk og er nysgerrig på, hvordan virksomheder, forskere, forbrugere og andre kan se på regenerative fødevarer – uanset om man tager udgangspunkt i økologisk eller konventionel fødevareproduktion.

Begge dele kan forbedres.

Knud Tybirk

Knud Tybirk

Senior Innovation Manager

Hvem er med i netværket?

Her kan du se eksempler på nogle af de virksomheder, du har mulighed for at møde i netværket.

Netværk

Se hvilke andre netværksgrupper, du også kan deltage i

Ofte stillede spørgsmål om faglige netværksgrupper

Som udgangspunkt mødes hvert netværk én gang i kvartalet, og der planlægges både online og fysiske møder, når dette er muligt.

Du kan læse mere under de enkelte netværk og finde kommende møder i vores kalender.

Se kommende events >

 

Vores netværksgrupper udspringer af ønsker fra medlemmer, og gennem brainstorming og dialog med medlemmer opretter vi løbende nye temaer og grupper.

For at fungere optimalt gennemføres møder kun, hvis der er mere end 10 virksomheder tilmeldt.

Når du klikker ind og læser mere om de enkelte netværksgrupper fremgår det, hvilke virksomheder du eksempelvis kan forvente at møde i gruppen.

Kontakt Head of Members & Inspiration Sine Riisager, hvis du har idéer til nye temaer eller netværksgrupper.

 

Hvis du er interesseret i at blive en del af et eksisterende netværk, skal du kontakte den netværksansvarlige, som du finder via listen af netværksgrupper ovenover.

Når du deltager i en netværksgruppe, forventes det at du bidrager og deltager i så stort et omfang, som det er muligt for, at gruppen kan eksistere på et solidt fundament.

Netværkene er kun for medlemmer af Food & Bio Cluster Denmark.

Læs mere om medlemskab af klyngen >

 

Ja, I må gerne deltage flere fra samme virksomhed.

Dog kan max. to ansatte fra samme virksomhed deltage for at sikre diversitet i gruppen.

 

Indholdet på netværksmøderne er typisk i form af oplæg (interne og eksterne oplægsholdere) og virksomhedsbesøg.

Deltagerne i netværket kommer med input til agenda, og facilitatoren sætter et program sammen ud fra, hvad der er muligt baseret på disse inputs og ønsker.

 

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.