For kommuner

Vi hjælper med at styrke innovationen og virksomhedernes vækstmuligheder i jeres område

Mere samarbejdet, øget kendskab på tværs og adgang til den rette viden og de rette faciliteter. Det er nogle af nøgleordene, når det kommer til at styrke den danske fødevaresektor - fra jord til bord.

Historisk set har andelsbevægelsen og den lokale forankring været helt afgørende for, at vi i Danmark indtager en global og førende position inden for fødevarer og bioressourcer.

Vi har været - og er stadig - dygtige til at udvikle innovative produktionsmetoder og teknologier, der sikrer høj effektivitet og fødevaresikkerhed, fordi vi har så mange stærke virksomheder fordelt over hele landet. Og her spiller landets kommuner en vigtig rolle i at sikre et godt vækstmiljø og i at styrke sammenhæng og bæredygtig udvikling på tværs af hele værdikæden.

Derfor er en stor del af landets kommuner allerede en del af klyngesamarbejdet som aktive medlemmer af Food & Bio Cluster Denmark.

Her laver vi lokale samarbejdsaftaler, hvor vi sammen afdækker og finder de bedste muligheder for at styrke innovationen og en bæredygtig udvikling, der imødegår tidens udfodringer på både lokalt og nationalt plan.

Kontakt os og hør mere om mulighederne.

- Det kræver radikal innovation og omstilling på tværs af hele Danmarks fødevare- og bioressourcesektor, når vi skal indfri ambitiøse mål om klimaneutralitet i 2050. 

- Food & Bio Cluster Denmark er udpeget som den nationale klynge for fødevarer og bioressourcer, og vi er tilstede i hele landet for at bidrage til øget innovation og samarbejde på tværs af hele industrien og den samlede værdikæde.

Lars Visbech Sørensen
Vi er altid tæt på dig!

Du finder os i hele landet

Med ni kontorer og hubs fordelt i hele Danmark er vi altid tæt på dig.

Sådan hjælper vi virksomheder

Læs mere

Hent gratis inspiration

Bliv en del af stærke netværk

Læs mere

Skal vi samarbejde?

Læs mere

Nyheder fra Food & Bio Cluster Denmark