Projekt: WaSeaBi

EU-projektet WaSeaBi skal sikre en mere bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer

I EU er fiskeforarbejdningsindustrien en vigtig industri, der genererer en samlet omsætning på næsten 28 mia. euro og beskæftiger over 122.000 mennesker. Industrien står imidlertid over for flere udfordringer. Op til 70% af de akvatiske ressourcer ender som sidestrømme, som enten bruges til lav-værdi produkter som f.eks. dyrefoder, eller bortskaffes.

Derfor vil partnerne i WaSeaBi projektet udvikle og afprøve nye koncepter, der sikrer, at sidestrømme fra fisk og skaldyr kan udnyttes til produktion af nye produkter og ingredienser.

Food & Bio Cluster Denmark skal være med til at sikre en bedre udnyttelse af havets ressourcer

For at løse denne udfordring samler WaSeaBi et tværfagligt team med 13 partnere fra Danmark, Sverige, Spanien og Belgien, for at udvikle og afprøve nye koncepter, der sikrer, at sidestrømme fra akvakultur, fiskeri og akvatisk forarbejdningsindustri kan udnyttes til produktion af nye produkter og ingredienser.

Food & Bio Cluster Denmark er initiativtager bag projektet og er ansvarlig for kommunikationen og formidlingen af projektet og dets resultater.

Værdifuld udnyttelse af biomassen

Projektet har som mål at opnå en værdifuld udnyttelse af biomassen ved at udvikle løsninger til opbevaring af sidestrømmene, sorteringsteknologier og beslutningsværktøjer, der sikrer et effektivt og bæredygtigt forsyningssystem for bifangster samt sidestrømme fra industrien. Projektet vil skabe en merværdi ved at udnytte råvarerne til for eksempel proteinbaserede fødevareingredienser, aromatiske ingredienser og mineraltilskud til fødevarer og foder.

Derudover vil WaSeaBi-projektet evaluere de producerede ingrediensers kommercielle potentiale samt kvantificere specifikke miljømæssige, økonomiske og sociale konsekvenser af de foreslåede løsninger.

Fakta om projektet

Finansieret af


Periode

1. maj 2019 - 30. september 2023

Projekttitel

Optimal utilization of seafood side-streams through the design of new holistic process lines — WaSeaBi 

Dette projekt modtager bevillinger fra Bio-based Industries Joint Undertaking (JU) under Europa-Kommissionens Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr. 837726. JU modtager støtte fra EU's Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram og Bio Based Industries Consortium.

Projektets mål er bl.a.

  • At identificere hindringer og flaskehalse, der forhindrer udnyttelsen af sidestrømme
  • At udvikle forbedrede sorterings- og opbevaringsteknologier for sidestrømme
  • At tilbyde flere sidestrømme af høj kvalitet til biobaserede industrier
  • At udvikle/implementere innovative processer til produktion af nye ingredienser fra sidestrømme af høj kvalitet
  • Udvikling af bioraffinaderikoncepter til valorisering af sidestrømme fra fisk og skaldyr

Hvem deltager?

WaSeaBi-konsortiet er et tværfagligt team bestående af 13 partnere fra 4 europæiske lande. Partnerne omfatter 3 forskningsinstitutter/universiteter, 1 industriklynge og 9 virksomheder fra henholdsvis Danmark, Sverige, Belgien og Spanien.

Projekt video

Hør mere om WaSeaBi i denne video, hvor projektets koordinator Charlotte Jacobsen forklarer, hvordan vi vil opnå en bedre udnyttelse af havets ressourcer.

Vil du vide mere?

Anni Simonsen

Anni Simonsen

Senior Innovation Manager
Projekter

Se hvilke andre projekter, vi også deltager i

Projekter

Se hvilke danske og internationale projekter, klyngen deltager i.

Netværk

Vi samler deltagere i faglige netværk, hvor vi deler viden og erfaringer om fødevarer og bioressourcer.

Nyheder

Læs aktuelle nyheder om fødevarer og bioressourcer.

Kontakt

Vi står altid klar til at hjælpe dig med konkrete spørgsmål. Hvis ikke vi selv kan svare, ved vi helt sikkert, hvem der kan.