Regeringens handlingsplan for plantebaserede fødevarer giver inspiration til øget handlekraft i hele værdikæden

I fredags lancerede regeringens sin første handlingsplan for plantebaserede fødevarer. Danmark har en unik position for at være førende på et hurtigt voksende globalt marked, og nu kræver det en aktiv indsats fra alle aktører i fødevaresystemet at omsætte hensigter til reel handling og resultater. Food & Bio Cluster Denmark spiller ind med flere vigtige initiativer og inviterer til øget samarbejde og videndeling.

Ifølge regeringens netop offentliggjorte handlingsplan for plantebaserede fødevarer er salget af plantebaserede kødalternativer tidoblet siden 2010. Markedet for plantebaserede fødevarer er inde i en markant transformation, og regeringens nyligt offentliggjorte handlingsplan inspirerer til yderligere handlingskraft på området (foto: iStock).

 

Plantebaserede fødevarer i fremgang

Salget af plantebaserede alternativer er i vækst og vi skruer hele tiden op for innovationen af de plantebaserede fødevarer, som vi i tråd med de officielle kostråd også skal spise flere af.

Ifølge regeringens netop offentliggjorte handlingsplan for plantebaserede fødevarer er salget af plantebaserede kødalternativer tidoblet, salget af plantedrikke firdoblet og salget af bælgfrugter næsten fordoblet siden 2010.

I perioden 2010-2022 steg dansk eksport af plantebaserede fødevarer desuden fra 23,5 mia. til 44,5 mia. kr.

Den positive kurs skal nu omsættes til konkrete handlinger, og alle aktører på området opfordres til at tage fat.

Resultater skabes gennem flere partnerskaber og øget innovation

Handlingsplanen er en del af aftalen om en grøn omstilling af landbruget fra 2021, og som national klynge for fødevarer og bioressourcer har Food & Bio Cluster Denmark blandt andet også givet input til retningen i relation til de plantebaserede fødevarer.

Head of Innovation & Partnerships Kathrine Vejgaard Stage har taget aktiv del af arbejdet og fremhæver blandt andet regeringens fokus på partnerskaber:

- Udviklingen går lige nu rigtigt hurtigt, og derfor er det endnu mere vigtigt, at vi går ind i strategiske og taktiske partnerskaber på både nationalt og internationalt niveau. Jeg glæder mig særligt over, at regeringen opfordrer erhvervet til at søge partnerskaber i Horizon Europe, hvilket er topaktuelt lige nu, da konsortiedannelserne er i fuld gang inden deadline i marts 2024, fortæller Kathrine.

Food & Bio Cluster Denmark indgår  allerede i flere konkrete partnerskaber, der omhandler plantebaserede råvarer, herunder raps, svampe og ærteprotein (gennem projektet LIKE-A-PRO), græsprotein (projektet Go Grass) samt potentialet i tang og alger (Locality-projektet). Samtidig støtter klyngen også regeringens forslag om en fælles dansk Plantehub, hvilket understreger vigtigheden af samarbejde og innovation, blandt andet gennem klyngens Green Protein Network, der pt. har 26 aktive medlemmer. 

I handlingsplanen nævnes også Erhvervsfyrtårnet for Bioslutions, der skal bidrage til at understøtte udviklingen af plantebaserede fødevarer, og her fremhæver Kathrine blandt andet vigtigheden af at have et europæisk system for fødevaregodkendelse.

- Jeg er glad for, at handlingsplanen adresser vigtigheden af at have et agilt europæisk fødevaregodkendelsessystem i forhold til novel food, særligt når vi taler biosolutions, hvor vi ser et kæmpe potentiale for at udvikle plantebaserede fødevarer i en større skala. Det er helt afgørende, at vi har et agilt system der undersøtter innovatonen, så vi fremmer diversiteten og de plantebaserede produkter på fødevaremarkedet.

Plant2Food sætter skub i innovationen inden for den plantebaserede dagsorden

Derudover opfordres der i handlingsplanen også til at søge partnerskaber i Plant2Food, der er en åben samarbejdsplatform, der faciliterer samarbejder på tværs af virksomheder og universiteter og dermed skaber en ramme for øget innovation og udvikling af plantebaserede fødevarer.

Næste ansøgningsrunde har deadline i marts 2024 og skydes igang med et kick-off event i København den 12. december 2023.

Læs mere herunder.

Hent Handlingsplan for plantebaserede fødevarer

 

 

Fokus på smag, pris og nudging

Selvom handlingsplanen adresserer vigtigheden af smag ad hoc, er det ét af de udviklingsområder Kathrine Vejgaard Stage efterspørger et større fokus på i handlingplanen.

- Smag og pris er centrale virkemidler, når omstillingen til, at flere forbrugere skal spise mere planterigt, skal accelereres. Disse aspekter bør helt enkelt være mere i centrum i den fortsatte udvikling, siger hun blandt andet med afsæt i de input, fødevareaktører fra hele verden gav på det netop afviklede Food & Bio Global Summit 2023 i Aarhus i september. 

- Det var virkelig interessant at høre summit-deltagernes erfaringer med at påvirke forbrugernes indkøbsadfærd til at putte flere grønne alternativer i indkøbskurven gennem nudging. For eksempel oplevede danske Tasteful Foods vækst i salgstallene, da de omdøbte færdigretten veggie-lasagne til spinat-ricottalasagne. Bare ved at flytte fokus fra en generisk betegnelse til en sanselige beskrivelse af produktet, kan vi flytte noget af forbruget, fortæller Kathrine.

Startups spiller en central rolle i udviklingen

I handlingsplanen nævnes det, at sektoren for plantebaserede fødevarer især består af startups.

En stor del af disse aktører har Food & Bio Cluster Denmark hjulpet gennem 
individuelt tilpassede og målrettede udviklingsforløb eller konkret støtte til innovationssamarbejder. 

- Siden 2022 har vi haft 29 startups, som arbejder inden for den plantebaserede dagsorden, igennem iværksætterprogrammet Beyond Beta, og en fjerdedel af de innovationssamarbejder, vi har sat i gang i regi af Innovationskraft programmet, involverer direkte startups inden for det plantebaserede, fortæller Jacob Mogensen, der, som Head of Business Acceleration, hjælper startups og iværksættere med at skalere og accelerere deres forretning inden for fødevarer og/eller bioressourcer.

Det er helt klart, at startups spiller en central rolle i omstillingen til fødevaresystem med mere fokus på de plantebaserede fødevarer, og Jacob Mogensen efterspørger højere ambitioner om målrettede indsatser for startups i handlingsplanen, men ser samtidig med spænding frem mod den iværksætterstrategi, der omtales i handlingsplanen.

Netværksgrupper

Netværk om plantebaserede fødevarer

Bliv klogere på plantebaserede fødevarer i disse netværk, som klyngen udbyder til medlemmer:

 

Kathrine Vejgaard Stage

Kathrine Vejgaard Stage

Head of Innovation & Partnerships
Mere viden om plantebaserede fødevarer

Udgivelser

Rapport: Plantebaseret Seafood

Hvordan ser den danske tang- og mikroalge- produktion ud? Hvilke produkter er tilgængelige, og hvad er potentialet for at flere fødevarer i fremtiden også vil indeholde plantebaseret ingredienser fra havet?

Denne rapport sætter fokus på tang og mikroalger som kilde til nogle af de næringsstoffer, vi ellers kun ser i fisk og skaldyr.

Forbrugerundersøgelse: Plantebaserede produkter

Teknologisk Institut har på vegne af Food & Bio Cluster Denmark gennemført en online forbrugerundersøgelse om plantebaserede produkter, hvor man har spurgt 498 forbrugere om deres præferencer i forhold til plantebaserede fødevarer.

Rapport: Kultiveret kød - fra muskelceller til fødevarer

Fremtidens proteinbaserede fødevarer, herunder kultiveret kød, er et fokuspunkt for både industri og forskning.I denne rapport udpeges, hvordan kultiveret kød kan blive en fødevare, der delvist kan erstatte konventionelt kød.