Præcis og tidssparende metode til at overvåge og digitalisere fermentering

Den københavnske startupvirksomhed Zymoscope har udviklet et nyt værktøj, der kan minimere tidskrævende laboratorieanalyser i forbindelser med fermentering. Teknologien, der udvikles med midler fra internationalt projekt og med støtte fra Food & Bio Cluster Denmark, bliver netop nu testet i produktion.

Skønt fermentering er en af de ældste processer i fødevareproduktionen, er måder at effektivisere og udvikle metoden forsat en udfordring, som rummer muligheder for digitalisering og effektivisering. Det er en udfordring, startupvirksomheden Zymoscope har grebet i deres udvikling af et digitalt værktøj, der automatiserer gæringsprocessen og giver producenterne ekstra kapacitet. I første omgang er metoden tiltænkt ølproduktion, men på sigt er ambitionen at udbrede teknologien til at kunne bruges i en række industrier, der er afhængige af præcisionsfermentering til produktion af alternative proteiner og biomassefermentering som fx biogasproduktion.

Zymoscope | Foto: Lukas Bukoven

Fra manuel analyse til realtidsdata

Zymoscopes overvågningsenhed monteres direkte på ølgæringstanken og erstatter behovet for tidskrævende laboratorieanalyser under gæringen. I stedet kan bryggerierne følge gæringsprocessen i realtid uden manuel prøveudtagning.

"Bryggerne har brug for at vide præcis, hvornår gæringen er færdig, så de kan gå videre til det næste trin. Vores teknologi gør det muligt at tømme tanken hurtigere, så de kan producere mere øl uden at skulle investere i flere tanke", siger Petros Venetopoulos, medstifter og CEO for Zymoscope.

Med støtte fra Food & Bio Cluster Denmark har Zymoscope opnået tilskud fra EU's Horizon 2020-projekt S3FOOD - et treårigt projekt, der er dedikeret til digital transformation af fødevareindustrien.

Herigennem har Zymoscope indgået et samarbejde med Flying Couch Brewing i København om at teste sit digitale værktøj. Resultaterne peger på en 10 % forøgelse af produktionskapaciteten, 70 % mindre manuel prøvetagning og op til 90 % mindre spild. Derudover viser resultaterne at realtidsdata både forbedrer kvalitet samt gentagelsesmulighederne i produktionen.

Zymoscope | Foto: Lukas Bukoven

Desuden har Food & Bio Cluster Denmark introduceret Zymoscope til et Future Food and Bioresource Innovation-projekt (FFBI), hvor der arbejdes med sensorisk overvågning i gæringsprocessen i samarbejde med Københavns Universitet og det bryggeri BRØL.

"Vi har samarbejdet med Food & Bio Cluster Denmark fra dag ét og er derigennem blevet introduceret til et frugtbart netværk af vigtige interessenter i fødevareindustrien. Klyngeorganisationen arbejder hele tiden på at finde nye muligheder for os," siger Petros Venetopoulos.

”Samarbejdet mellem BRØL, KU og Zymoscope giver rigtig god mening. Ambitionen for projektet er at minimere madspild ved at anvende spildbrød og ris til at brygge en øl baseret på 100% overskudsprodukt. Her bidrager Zymoscopes teknologi til at styre processen og undervejs har de også måtte tilpasse og justere deres teknologi til netop denne proces. De innovative ideer der er opstået i samarbejdet og anvendelsen af Zymoscopes data, har løst konkrete udfordringer og været en helt konkret medvirken til at BRØL i dag står med en prototype på en helt ny ølvariant baseret på spild” Kathrine Lykke Kirk, Projektleder for Future Food & Bioressource Innovation.

Ud over bryggerier er ambitionen at udvide Zymoscope-teknologien til at kunne anvendes i en række industrier, der er afhængige af fermentering, og virksomheden har allerede startet et samarbejde med White Labs Copenhagen om fermentering af biomasse i biogasproduktionen. Præcisionsfermentering til produktion af alternative proteiner biogasproduktion er desuden en yderligere fremtidig mulighed.

Anerkendelse af positive forandringer

S3FOOD projektet har netop afholdt sit afsluttende arrangement i Bruxelles, hvor Zymoscope var blandt den håndfuld SMV-repræsentanter, der blev inviteret til at præsentere deres teknologi. Food & Bio Cluster Denmark deltog også som en af partnerne i S3FOOD-konsortiet.

I løbet af tre år har konsortiet bag S3FOOD uddelt mere end 2,8 mio. EUR til i alt 58 digitale innovationsprojekter, der er rettet mod specifikke udfordringer for fødevareindustrien, såsom den nuværende energikrise og mangel på arbejdskraft samt behovet for at reducere spild.

Kun få uger efter den afsluttende begivenhed modtog S3FOOD projektet desuden prisen som årets europæiske klyngepartnerskab i anerkendelse af sit bidrag til positive forandringer.

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster