Netværksgrupper kan være din genvej til øget innovation

Adgang til det rette netværk af mennesker - og på det helt rigtige tidspunkt - kan gøre en kæmpe forskel for enhver virksomhed. Gennem klyngen har du mulighed for at deltage i 12 forskelige netværk med hvert deres faglige fokus og unikke deltagerkreds.

Foto: På Food & Bio Cluster Denmarks fagspecifikke netværksmøder har du mulighed for at udvide dit netværk og drøfte nye ideer i et fortroligt rum med klyngens øvrige medlemmer (foto: Food & Bio Cluster Denmark).

Ingen kan det hele selv

I en verden, hvor komplekse udfordringer kræver innovative løsninger, er det klart, at ingen kan klare det hele alene. Et veludviklet netværk er ofte nøglen til at føde og forme idéer, der kan bidrage til banebrydende innovation inden for fødevare- og bioressourceindustrien, både nationalt og globalt.

I kernen af Food & Bio Cluster Denmarks mission ligger evnen til at forbinde de rigtige mennesker, ideer og organisationer. Vi fungerer som bindeleddet, der samler de rette hjerner omkring konkrete udfordringer og åbner døre på tværs af landegrænser for at fremme innovationen.

Kender du mulighederne for din virksomhed?

Det får du

Når du deltager i en eller flere af de 12 forskellige netværksgrupper, vi i klyngen udbyder, kan du forventer at få:

  • Videndeling og sparring med andre fagfolk inden for din sektor
  • Præsentationer fra nøglepersoner og eksperter 
  • Besøg på relevante og inspirerende events inden for dine interesseområder
  • Ét netværksmøde per kvartal
  • En fortrolig og behagelig ramme for videndeling, partnerskaber, innovation, problemløsning og inspiration

Netværksgrupperne er en oplagt mulighed for at danne nye innovationspartnerskaber og lære af dine kolleger i en struktureret og fortrolig ramme.

I netværkene vil du møde en fast facilitator, der fastlægger en generel dagsorden for hvert møde. Men dit input er selvfølgelig altid meget velkomment.

Food & Bio Cluster Denmark varetager også alle de praktiske aspekter ved netværksmøderne. 

Deltagelse er for medlemmer af klyngen.

12 faglige netværk

Få mere viden

De enkelte netværk har hver deres eget fokus, og du kan læse meget mere om indholdet af de enkelte grupper herunder.

Kontakt Sine Riisager, hvis du har spørgsmål omkring medlemskab eller mulighederne for netværk og matchmaking i klyngen generelt.

Kathrine Vejgaard Stage

Kathrine Vejgaard Stage

Head of Innovation & Partnerships

Vil du også være med?

Netværksgrupperne er for medlemmer af klyngen.

Læs om fordelene