Teknologiudivkling:

Pulveranalyse på få minutter optimerer produktionen og reducerer spildet

I en tid hvor effektivitet og bæredygtighed er nøgleord i fødevareindustrien, er innovationer, der kan optimere produktionen mere relevante end nogensinde. To danske virksomheder, ParticleTech og FIPROS, er med udgangspunkt i deres kombinerede viden om teknologiløsninger og pulverproceser godt i gang med at udvikle banebrydende metoder til pulveranalyse, som kan reducere både energiforbruget og produktionsspild.

Foto: ParticleTech og FIPROS har sammen udviklet en ny banebrydende teknologi til pulveranalyse gennem billede gennem et innovationsprojekt med støtte fra Innovationskraft-programmet (foto: ParticleTech).

Banebrydende teknologi til pulveranalyse gennem billeder

Den nye teknologi anvender avanceret billedanalyse til at give indsigt i pulverpartiklers fysiske egenskaber. Pulver er en uundværlig del af moderne fødevareproduktion, både som færdige produkter som fx kaffe og modermælkserstatning eller som ingredienser i form af fx krydderiblandinger og stabilisatorer.

Trine Aabo Andersen, CEO & Co-Founder af ParticleTech, fortæller, at teknologien giver mulighed for at optimere produktionen ved at analysere aktuelle tilstande i realtid og justere produktionen løbende.

”Ved at anvende billedteknologi får man et meget mere præcist billede af sin produktion. Det giver pulverproducenter verden over en meget hurtigere og billigere vej til at følge deres produktion i realtid, og det betyder store besparelser både på energiforbruget mulighed for at redde batches, der ellers kunne være gået til spilde”, fortæller Trine begejstret om den nye pulveranalyse

 

ParticleTech

Hjemmebane: I Farum

Idé: Billedteknologi til at optimere produktionen af fødevarer i pulverform gennem analyse i realtid.

Hvad er det innovative: ParticleTechs løsning bidrager til et lavere energiforbrug og mindre råvaretab i produktionen. Ved at måle pulveregenskaberne i realtid gør teknologien det samtidig muligt at justere produktionsprocesser og forbedre opskrifter.

Baggrundshistorie: ParticleTech og FIPROS har i samarbejde udviklet løsningen i regi af programmet Innovationskraft, der sigter mod at styrke innovationskraften i danske virksomheder via samarbejde og videndeling. Programmet er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med støtte fra EU.

Fra idé til innovation

ParticleTech, der blev etableret i 2018 og har fem ansatte, opererer inden for fødevareindustrien samt inden for medicinal- og biotekindustrien. Virksomheden hjælper producenter verden over med at optimere produktionen både med hensyn til kvalitet og energiforbrug.

De gør det blandt andet muligt for producenterne at opnå de ideelle partikelegenskaber, som fx størrelse og form, der påvirker pulverets opløselighed, tekstur, flydeegenskaber, reaktionshastighed, blanding, stabilitet og holdbarhed af fødevareprodukter. 

Traditionelt anvendes laserdiffraktion eller sigteanalyse til analyser og kontroller, men disse metoder er tidskrævende og kræver omfattende prøveforberedelse og rengøring.

Den nye billedbaserede teknologi sparer tid og ressourcer, og giver dermed mulighed for at lave flere og langt mere præcise målinger.

”Den grønne agenda handler både om at få det optimale ud af produktionen og om at minimere spildet og energiforbruget undervejs. Derfor er det vigtigt at kunne agere og justere produktionen i tide, og det bliver meget lettere med vores nyudviklede analyseløsning”, fortæller Trine fra kontoret i Farum.

Foto: Hasan Memic, FIPROS introducerer spraytørring processen til Rasmus Fjordbak Nielsen, Kiran Kumar Budde og Jesper Bryde-Jacobsen fra ParticleTech (foto: ParticleTech)

Louise Krogh Johnson
Senior Innovation Manager
Food & Bio Cluster Denmark

 

Det har været en fornøjelse at følge Particletechs og FIPROS’ arbejde med at gøre deres idé til virkelighed.

Det er gennem samarbejde, at vi lykkes med at accelerere innovationen og skabe fremtidens løsninger, og her kan vi i klyngen være med til at bane vejen og skabe rammerne for samarbejdet, men det er virksomhedernes hårde arbejde der skaber resultaterne.
 

Brugerdrevet innovation med hjælp fra Innovationskraft-programmet

ParticleTech og FIPROS' samarbejde er et eksempel på brugerdrevet innovation. Ved at kombinere deres kompetencer har de udviklet en løsning, der er direkte anvendelig i praksis. 

Samarbejdet er startet gennem et fælles innovationsprojekt i programmet Innovationskraft, der har spillet en central rolle i udviklingen af den færdige teknologi ved at give funding og adgang til viden, som de to virksomheder ellers ikke ville have haft hver for sig.

”Vi har fået rigtig god hjælp fra vores kontaktperson i klyngen, der har kunne bidrage med stor indsigt i branchen og hjælpe med at skabe kontakt til de rigtige mennesker undervejs i projektet”, fortæller Trine, mens hun fremhæver vigtigheden at, at innovationen er sket i samarbejde med en anden SMV (FIPROS) og i tæt dialog med de brugere, som skal anvende teknologien. 

”Det har været vigtigt, at vi har kunne lave et samarbejdsprojekt virksomhed-til-virksomhed. Sammen har vi kunne rykke hurtigt, fordi vi har den samme agilitet, og det har haft stor betydning for både innovationshøjden og -hastigheden i projektet”, fortæller Trine. Også dét at tage del i et formaliseret samarbejde har ifølge CEO’en været med til at skubbe på processen:

”Vores resultater skyldes selvfølgelig, at vi har ’ramt noget’, og at der har været økonomisk støtte bag. Men også det at indgå i et formaliseret samarbejde med en anden virksomhed har været med til at skabe hurtig fremdrift. Det er noget helt andet end at gå ned og banke på døren og sige: ’Skal vi finde ud af noget sammen?’. Det er ikke så forpligtende, og andre ting kan hurtigt spærre for fremdriften.”

Programmet Innovationskraft er finansieret af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med støtte fra EU for at styrke danske virksomheders produktivitet og konkurrenceevne gennem samarbejde om innovation og overførsel af viden.

Praktisk anvendelse og fremtidsperspektiver

Teknologien har allerede vist sit værd i praktisk anvendelse. Efter at have præsenteret den patenterede løsning på messer i Tyskland og Sverige, oplever ParticleTech stor interesse fra både danske og internationale kunder, som kan se store fordele i at optimere produktionen og reducere energiforbruget.

Med den stigende globale efterspørgsel efter bæredygtige løsninger i fødevareindustrien er potentialet for denne teknologi enormt. Ved at optimere produktionen og reducere energiforbruget kan virksomhederne bidrage til en grønnere og mere effektiv fødevareproduktion.

Louise Krogh Johnson er senior innovation manager hos Food & Bio Cluster Denmark og har været ParticleTechs faste kontaktperson undervejs i innovationsprojektet.

"Det har været en fornøjelse at følge ParticleTechs og FIPROS’ arbejde med at gøre deres idé til virkelighed. Det er gennem samarbejde, at vi lykkes med at accelerere innovationen og skabe fremtidens løsninger, og her kan vi i klyngen være med til at bane vejen og skabe rammerne for samarbejdet, men det er virksomhedernes hårde arbejde der skaber resultaterne,” fortæller Louise fra klyngens hovedkontor i Aarhus. 

Samarbejdet mellem ParticleTech og FIPROS er et inspirerende eksempel på, hvordan mindre virksomheder kan samarbejde om at skabe innovative løsninger med stor betydning for fødevareproduktionen i hele verden.

ParticleTech er én af klyngens flere end 460 medlemsvirksomheder, som er med til at skubbe på denne dagsorden. 

Louise Krogh Johnson

Louise Krogh Johnson

Senior Innovation Manager

Søg midler til innovation i din virksomhed

Med støtte fra Innovationskraft og Food & Bio Cluster Denmark har ParticleTech og FIPROS udviklet en teknologi, der ikke kun forbedrer produktionen, men også bidrager til bæredygtighed i fødevareindustrien.

Dette projekt viser, hvordan innovation og samarbejde kan drive industrien fremad mod en grønnere fremtid.

Herunder kan du læse mere om dine muligheder for at søge midler til øget innovation i din virksomhed.

Klyngens fire pejlemærker

Løsningen peger ind i klyngens pejlemærke om at udnytte mulighederne i teknologiudviklingen inden for fx biotech, digitalisering og automatisering fuldt ud.
 
Når vi i klyngen hjælper virksomheder med at fremme innovation og finansiering peger projekterne ind i et eller flere af klyngens fire pejlemærker:
  1. Levere bæredygtige fødevarer, der er velsmagende, sunde og sikre, til en voksende verdensbefolkning.
  2. Levere løsningerne til en bæredygtig produktion og effektiv udnyttelse af bioressourcer til den højeste mulige værdi.
  3. Sikre en bæredygtig grøn omstilling af klyngen frem mod klimaneutralitet.
  4. Udnytte mulighederne i teknologiudviklingen inden for fx biotech, digitalisering og automatisering fuldt ud.