For vidensinstitutioner

Sammen løser vi tidens store udfordringer gennem vidensbaseret innovation

Vi samarbejder tæt med universiteter og vidensinstitutioner i ind- og udland for at fremme innovation, forskning og udviklingen inden for fødevare- og bioindustrien.

Danske universiteter og vidensinstitutioner genererer hele tiden ny, værdifuld viden, som er afgørende for, at den danske fødevare- og bioressourcesektor er globalt konkurrencedygtig og verdensførende inden for innovation og bæredygtig udvikling af hele værdikæden.

Det er et unikt tværgående samarbejde, og ved at bringe forskere og virksomheder sammen bidrager vi i Food & Bio Cluster Denmark til, at den nyeste viden og ekspertise inddrages, når vi skal løse branchens udfordringer og skabe bæredygtige og konkurrencedygtige løsninger i ind- og udland.

Læs mere om mulighederne her.

Sådan bygger vi bro mellem vidensmiljøer og virksomheder

Innovations­samarbejder

Vi formidler konkrete innovationssamarbejder med virksomheder.

Læs mere

Formidling af viden

Vi bringer ny viden ud til de rigtige modtagere gennem events, netværk og nyhedsformidling.

Rapporter og analyser

Vi igangsætter og formidler rapporter og analyser sammen med vidensmiljøer.

Læs mere

Vi faciliterer kontakt

Vi kobler hele økosystemet og hjælper med at matche partnere, så det gensidige kendskab øges og nye samarbejder etableres.

Læs mere

Skal du også være med?

Food & Bio Cluster Denmark kobler økosystemet i målet om sammen at accelerere innovationen og den bæredygtig udvikling.

Det gør vi gennem inspiration, netværk, samarbejder og individuel vejledning i partnerskab med fx virksomheder, vidensinstitutioner, investorer og offentlige myndigheder.

- Sammen skal vi styrke den vidensbaserede og forskningsdrevne innovation for at løse tidens store udfordringer og den grønne omstilling.

Klyngens rolle er at koble de rigtige mennesker, initiativer og viden, og her er vores samarbejde med vidensmiljøerne helt afgørende.

Lars Visbech Sørensen

Vil du høre mere om samarbejdsmulighederne?

Nyheder fra Food & Bio Cluster Denmark