Nyt EU-projekt skal sætte skub i innovation inden for bioøkonomi

Food & Bio Cluster Denmark deltager i et nyt europæisk projekt som vil understøtte og accelerere innovation og udbredelse af ny viden inden for bioøkonomi.

Der skal sættes skub i innovation inden for bioøkonomi og bæredygtige fødevaresystemer, da den har et stort potentiale til at bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer som klimaforandringer, afhængighed af fossile brændstoffer og kan bidrage til en bedre udnyttelse af vores råvarer.
 
Selvom der allerede er igangsat betydelige politiske initiativer, forsknings- og udviklingsaktiviteter samt industrielle aktiviteter, som alle har til formål at udvikle bioøkonomien, er der stadig udfordringer i forhold til at få en større udbredelse af den innovation, der genereres i sektoren.
 
En central barriere er, at der findes "sektorsiloer”, hvilket betyder at aktører fra de forskellige sektorer, såsom landbrug, fødevarer og skovbrug, har en begrænset udveksling med hinanden på tværs. Derudover er bioøkonomi ikke et selvstændigt politisk område, hvilket bevirker at den offentlige finansiering og regulering er spredt og kan virke delvis usammenhængende på tværs af ministerier og geografiske områder.

Food & Bio Cluster Denmark bidrager med anbefalinger for at fremme innovation inden for bioøkonomi  

For at løse disse udfordringer er et nyt EU-finansieret projekt kaldet ShapingBio blevet lanceret, der har til formål at give konkrete informationer og anbefalinger til bedre tilpasning af politikkerne og aktørernes indsats for at realisere bioøkonomiens potentiale og for at reducere fragmentering på tværs af biobaserede sektorer og fødevaresystemer samt politikker på tværs af områder, regioner og lande.
 
"Med dette projekt ønsker vi at forbedre informationsgrundlaget for politiske beslutningstagere, erhvervet, m.v. om eksisterende initiativer, aktiviteter og bedste praksis samt yde rådgivning for at muliggøre udveksling på tværs af sektorer og lande", forklarer Senior Business Development Manager Kersti Haugan i Food & Bio Cluster Denmark, og tilføjer:
 
”Vi forventer at resultaterne i ShapingBio være til gavn for mange interessenter, for eksempel ønsker vi at stimulere udveksling på tværs af branchens sektorer og hjælpe dem med at finde finansieringsmuligheder ved at give dem et bedre overblik og bringe dem sammen med investorer".
 

Bioøkonomisektoren skal være med til at forme fremtidens rammer

For at skabe bedre betingelser for innovation indenfor bioøkonomien inviteres aktører indenfor relevante sektorer som landbrug, skovbrug, blå bioøkonomi, biobaserede sektorer og fødevaresystemer til at komme med input til, hvordan de fremtidige bioøkonomipolitikker bør udformes. Dette vil bl.a. ske igennem workshops, arrangementer, interviews og undersøgelser med henblik på udarbejdelse af dokumenter og anbefalinger. Interesserede kan registrere sig her.


 
Vil du vide mere?

For yderligere information kontakt venligst Kersti Haugan, kha@foodbiocluster.dk, tlf. +45 53675880 
 
Læs læse mere om projektet på www.shapingbio.eu og følg projektet på LinkedIn og Twitter


 
Fakta om bioøkonomien

  • I 2017 skabte bioøkonomien i de 27 EU-lande (EU-27) op til 614 EUR mia. euro i værditilvækst, hvilket svarer til 4,7 % af BNP i EU-27. Dette var baseret på en omsætning i bioøkonomien på 2,2 billioner euro i EU-27 i 2017. Bioøkonomien i EU-27 beskæftigede også 17,5 millioner mennesker i 2017, hvilket svarer til 8,9 procent af den samlede arbejdsstyrke. 


Fakta om ShapingBio

  • Bag projektet står 11 organisationer fra 9 forskellige lande:
  • Fraunhofer Institut for System- og Innovationsforskning ISI (DE), Agenturet for Fremme af Europæisk Forskning (IT), Teagasc (IE), Agriculture Research, Ltd. Troubsko (CZ), Food & Bio Cluster Denmark (DK), SUBMARINER Network for Blue Growth EEIG (DE), Bio Base Europe Pilot Plant (BE), Spanish Bioindustry Association (ES), Tech Tour Europe (BE), Tech Tour Global EOOD (BG), VITAGORA (FR)
  • Projektet har modtaget en EU-bevilling på knap 4 millioner EUR
  • Projektet løber frem til 31 August 2025

 

 

 

 

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster