Interview

Få hjælp til international virksomhedsdating

De danske viden- og erhvervsklynger hjælper virksomheder med at finde de former for finansiering, der passer til virksomhedens niveau og ambitioner. Samtidig kan virksomheder få hjælp til at skabe det internationale netværk, som er nødvendigt, når de skal udenfor Danmarks grænser.

Kilde: EuroCenter DK

Gennem Enterprise Europe Network kan virksomheder mødes med potentielt nye samarbejdspartnere ved korte, planlagte 1:1-møder i forbindelse med netværkets matchmaking events (foto: Nordic Innovation Fair)

At deltage i EU-projekter kan være overvældende for små og mellemstore virksomheder (SMV). Nok frister pengene, men de administrative muskler, der skal til for at ansøge, rapportere og finde udenlandske partnere mangler ofte. Her kan viden- og erhvervsklyngerne spille en rolle. Klyngerne er netværk, der hjælper danske virksomheder med at løfte innovationshøjden inden for hver deres fagspecifikke område.

- Vi hjælper virksomheder i deres innovationsrejse gennem mange forskellige aktiviteter. Præcis hvordan kommer an på virksomhedens behov. Det kan være events om bestemte temaer, matchmaking med potentielle samarbejdspartnere, hjælp til startups, der leder efter investorer eller at hjælpe med ansøgninger til finansiering, fortæller Helle Vedel Friis, Innovation Manager i Food & Bio Cluster Denmark, der er viden- og erhvervsklyngen inden for fødevarer og bioressourcer.

Den danske klynge er samtidig en del af Enterprise Europe Network (EEN), hvor virksomheder kan finde samarbejdspartnere på tværs af landegrænser.

Produkter skal ud på markedet

Det danske virksomhedslandskab er kendetegnet af mange SMV’er. Nogle er videnstunge, andre specialister i en speciel type produktion og atter andre forstår sig på kundesegmenter og salg. Hver for sig kan det være vanskeligt at prioritere innovation, men ved at indgå partnerskaber kan innovationen organiseres og få sin plads.

Den lille innovative virksomhed, der har en lovende ny teknologi, men ikke selv kan skalere op, finder måske de partnere, der kan udvikle et design og en produktionskæde, der i sidste ende får et produkt på markedet.

Få hjælp til at søge EU-midler

Ud over at være et neutralt datingbureau for virksomheder har klyngerne en vigtig rolle i at støtte hjemtaget af innovationsmidler fra internationale fonde og programmer. Mens der på universiteterne og i større virksomheder er fokus på de store fondsprogrammer, er situationen en anden for SMV’erne.

“Hvis du søger finansiering til at udvikle en bagel med rødbedesmag, er det ikke realistisk at stræbe efter en stor bevilling på 15 mio. kr. fra EU.”

Helle Vedel Friis forklarer:

- I klyngerne har vi viden om alle mulige branchespecifikke programmer, og vi kan hjælpe med at identificere, hvilket program der passer bedst til virksomhedens udviklingstrin, alder og behov. Vi har også overblikket til at koordinere imellem nationale og internationale programmer, så du f.eks. starter med at søge midler i Danmark, og bruger det som springbræt til at søge i EU på et senere tidspunkt.

Små virksomheder kan løse specialopgaver i store EU-projekter

Som SMV’er behøver man dog ikke helt at forkaste idéen om EU-programmerne. En mulighed er såkaldt Cascade Funding, hvor et stort EU-projekt tilknytter mindre partnere, som modtager en sum penge, typisk 10.000-200.000 euro, for at løse en særlig udfordring i en slags mini-EU-projekter.

- Det er ofte muligheder, der går lidt under radaren, fordi de er i små bidder under et større projekt. I regionernes EU-kontorer er der lavet en kortlægning af det, og vi kender mulighederne godt. Som mindre virksomhed kan du blive tilknyttet et af de helt store konsortier for en afgrænset opgave. Det har også den fordel, at konsortiet hjælper med den administrative byrde, der kan være en belastning for mindre virksomheder i et EU-projekt, forklarer Anders Skeem, International Manager i Food & Bio Cluster Denmark.

Enterprise Europe Network – hjælper til international vækst

Det er ikke kun, når der søges midler, at det kan være en fordel at have en guide udi det internationale. Hvis man drømmer om at vækste globalt, kan det være svært at finde de rette udenlandske partnere. Her kommer EEN i spil.

- I EEN er der kontorer i mere end 50 lande med lokal viden og indsigt om deres eget marked. Det gør os i stand til at hjælpe med f.eks. lokale skatteregler, råvarefaciliteter og rådgivningsservice. Det betyder også, at vi kan håndplukke virksomheder, som vil være gode internationale match, slutter Anders Skeem.

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network (EEN) er et globalt netværk af erhvervsfremmeaktører, der hjælper små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med international vækst og innovation. Flere end 50 lande er repræsenteret i netværket, og mere end 550 organisationer står klar til at hjælpe SMV’er. I Danmark er seks organisationer med i EEN, og de har kontorer rundt om i landet. Netværket blev etableret i 2008 af Europa-Kommissionen.

Vil du vide mere?

Spørg os

Anders Skeem

Anders Skeem

International Manager
Helle Vedel Friis

Helle Vedel Friis

Innovation Manager