Nyt EU-projekt skal fremme udbredelsen af teknologier, der anvender animalsk affald til produktion af biogas

Europa kunne fordoble produktionen af biogas og biometan inden 2030 ved at udnytte de enorme mængder animalsk affald, der er til rådighed. På trods af den teknologiske modenhed og kommercielle tilgængelighed af relevante teknologier er dette lovende potentiale imidlertid stadig stort set uudnyttet. Gennem et nyt Horizon Europe-projekt skal markedsintroduktionen af biogas fremmes ved bl.a. at støtte husdyrproducenter i at overvinde eksisterende hindringer.

Horizon Europe-projektet, ALFA, der løber fra 2022 til 2025, blev i slutningen af 2022 skudt i gang ved et opstartsmøde i Grækenland. Her mødtes konsortiepartnere for at lægge rammerne for projektets fremdrift.

Foto: CreativeNature_nl for iStock

Projektet har til formål at øge udbredelsen af vedvarende energikilder i EU ved at fremme udbredelsen af teknologier, der anvender animalsk affald til at producere biogas, og vil støtte landmænd i seks EU-lande med økonomisk, forretningsmæssig og teknisk støtte til at overvinde eksisterende hindringer på forskellige måder, bl.a.:

  • Gennem forskning, analyse af lokale udfordringer og inddragelse af lokale interessenter i fælles udformning af løsninger til at overvinde dem
  • Via finansielle, forretningsmæssige og tekniske støttetjenester og seminarer
  • Forbedring af den samfundsmæssige accept af biogasanlæg blandt borgerne gennem oplysningskampagner
  • Ved at formulere politiske anbefalinger

Konsortiet består af 10 partnere fra syv lande:

Følg ALFA-projektets aktiviteter på de sociale medier

Vil du vide mere?

Michael Støckler

Michael Støckler

Senior Innovation Manager

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster

Danmarks fødevareklynge indgår iværksætterforløb med Lidl

Danmarks fødevareklynge indgår iværksætterforløb med Lidl

Food & Bio Cluster Denmark indgår et samarbejde med Lidl om at få flere danske iværksættere og mindre virksomheders produkter på hylderne. Det skal blandt andet ske igennem sparring, deling af konkret viden og potentielt samarbejde om salg til detail.

Bring dig i spil til grønne EU-midler til dit næste projekt

Bring dig i spil til grønne EU-midler til dit næste projekt

Vil du være med til at skabe grønne arbejdspladser og økonomisk vækst på tværs af Europa, og samtidig indgå i EU-partnerskaber, hvor du kan udvikle dine egne produkter og forretning? Få indblik i finansieringsmuligheder inden for EU-systemet.