Hvad får forbrugerne til at vælge fødevarer baseret på alternative proteiner?

Ny undersøgelse kaster lys over, hvad der driver forbrugerne til at vælge fødevarer baseret på alternative proteiner som plantebaserede produkter og insekter.

I EU-projektet LIKE-A-PRO, som har til formål at mainstreame alternative proteiner, har forskere fra SWPS, The American College of Greece Research Center, Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP), MØREFORSKING og University of Bologna undersøgt, hvad der får forbrugerne til at vælge fødevarer baseret på alternative proteiner. Formålet med undersøgelsen  har været at få en bedre forståelse af, hvorfor nogle forbrugere er mere tilbøjelige til at vælge produkter baseret på alternative proteiner end andre.

For det første blev det undersøgt, hvilke individuelle faktorer der spiller en rolle i dannelsen af vores beslutninger. Det omfatter blandt andet færdigheder, opfattede muligheder og motivation. Men de individuelle faktorer er ikke det eneste, der betyder noget - sociodemografiske faktorer som alder, køn, uddannelse og indkomst spiller også ind. I undersøgelsen blev der også kigget på, hvordan disse faktorer hænger sammen med vores faktiske valg. Dette kan være alt fra vores intentioner om at spise eller købe produkter baseret på alternative proteiner til, hvor meget vi er villige til at betale for dem, eller endda hvor accepterende vi er over for disse alternativer. 

Plantebaserede alternative proteiner

Når det drejer sig om at vælge plantebaserede alternative proteiner, viser det sig, at mange forskellige faktorer spiller en rolle. Først og fremmest betyder forbrugeres færdigheder og erfaring noget. Hvis man allerede har gode madlavningsevner, eller hvis man har kendskab til produkter baseret på alternative proteiner, er det mere sandsynligt, at man vil prøve dem. Hvis man derudover går op i sundhed, bæredygtighed eller dyrevelfærd, er man også mere tilbøjelig til at vælge plantebaserede alternativer. Desuden er der en tendens til, at yngre mennesker og dem med en højere uddannelse oftere søger efter plantebaserede alternativer.

 

Forbrugere der er mere tilbøjelige til at acceptere plantebaseret protein (APF = alternative protein foods)

 

Insektbaserede alternative proteiner

I forhold til insektbaserede alternative proteiner kan det gøre en stor forskel, hvis man ved lidt om disse alternativer og allerede er bekendt med dem -  ligesom det gælder for de plantebaserede alternativer. Derudover kan et positivt syn på de sociale og kulturelle aspekter ved at spise insekter og ikke at være skeptisk også få folk til at smage på dem. Sundhed og bæredygtighed er vigtige motivationsfaktorer, men også elementer af spænding og nysgerrighed spiller en stor rolle.

 

Forbrugere der er mere tilbøjelige til at acceptere insektbaseret protein (APF = alternative protein foods)
Undersøgelsen er baseret på en meta-review, hvor forskerne har sammenfattet og analyseret resultaterne fra mange tidligere undersøgelser inden for området. 
 

Positive markedstendenser for alternative proteiner

Forbruget af alternative proteiner viser en tydelig opadgående tendens, som understøttes af forskellige markedsanalyser. Selvom tallene varierer afhængigt af perioden og typen af protein, der undersøges, er der bred enighed om, at denne vækst vil fortsætte. En væsentlig prognose peger på, at i 2035 vil én ud af ti proteinportioner stamme fra alternative kilder. Dette og meget mere kan du læse om på LIKE-A-PROs hjemmeside.

 

Udforsk udfordringer og muligheder inden for nye innovative grønne proteinkilder 

Kunne du tænker dig at få inspiration, finde nye partnere, dele og få viden og være med til at finde nye innovative løsninger indenfor grønne proteinkilder? Så deltag i vores Green Protein Network, som samler startups, virksomheder og universiteter for at udforske udfordringer og muligheder inden for nye innovative grønne proteinkilder. Gruppen sætter dagsordenen for netværket, og vi dækker emner som nye ingredienskilder, forbrugerindsigt, nye teknologier og markedstendenser.

Den 4. september vil der være fokus på kartoffelprotein når vi mødes på KMC Innovation Centre i Brande (se mere her) og den 4. november drager netværket til Holland, hvor fokus vil være på plantebaserede mejeriløsninger på AAK Plant Based Innovation Centre i Amsterdam med oplæg fra eksperter fra Wageningen University (se mere her).

Vil du vide mere?

Britt Sandvad

Britt Sandvad

Senior Innovation Manager

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster