Plant2Food

Fremskydning af plantebaserede fødevareprodukters udvikling gennem forskningsprojekter på virksomheders præmisser

I en tid, hvor fødevareindustrien står over for en omfattende omstilling mod mere bæredygtige løsninger, er udviklingen af plantebaserede fødevareprodukter afgørende. Plant2Food bringer forskere og virksomheder sammen om den dagsorden, og har netop givet tilsagn til de første fem samarbejdsprojekter. Her kan du læse mere om den åbne samarbejdsmodel og mulighederne for din virksomhed.

Samarbejde på tværs af virksomheder og universiteter er nøglen til at fremskynde udviklingen af plantebaserede fødevarer og etablere en ny, dansk styrkeposition inden for den plantebaserede fødevareindustri. Her spiller Plant2Food-platformen en central rolle i at facilitere dette samarbejde og skabe en ramme for innovation og udvikling.

Til forskningsprojekterne kan der søges op til 8 millioner kr. i støtte (der er ikke støtte til virksomheder).

Plant2Food skal sikre samarbejde på tværs af sektorer og institutioner for at accelerere udviklingen af bæredygtige, plantebaserede fødevarer. Gennem åbenhed, engagement og deling af viden arbejder forskere og virksomheder sammen for at skabe en mere bæredygtig fremtid for fødevareindustrien (Foto: iStock).

En fælles indsats for plantebaserede fødevarer

Plant2Food er et banebrydende initiativ, der drives med støtte fra Novo Nordisk Fonden og involverer flere toneangivende institutioner, herunder Aarhus Universitet, Københavns Universitet, DTU, Wageningen University & Research og Food & Bio Cluster Denmark.

Formålet med projektet er klart: At identificere og udvikle projektidéer, der kræver fundamental forskning for at kunne omsættes til kommercielle løsninger.

Projektet har til formål at bringe forskere og virksomheder sammen for at samarbejde om udviklingen af nye, innovative plantebaserede fødevarer.

For nylig fik de første fem projekter under Plant2Food tilsagn og er snart klar til at starte.

Immune SEEDstem er ét af de projekter, der har opnået støtte, og har fokus på at bælgfrugter skal styreke immunforsvaret. Læs mere herunder.

Case: Immune SEEDstem

Kan proteiner fra bælgfrugter være med til forebygge tarmsygdomme?

I et nyt samarbejdsprojekt vil man undersøge den anti-inflammatoriske effekt af specifikke proteiner fra bælgfrugter.

Bestemte proteiner kan være med til at forebygge tarmsygdomme, og Plant2Food støtter Immune SEEDstem-projektet, der vil undersøge den anti-inflammatoriske effekt af specifikke proteiner fra bælgfrugter.

Iben Lykke Petersen, der er lektor på Københavns Universitet og leder af projektet, uddyber, at man konkret vil undersøge hvordan fx sorter, miljøfaktorer og andre aspekter er med til at regulere indholdet af disse specifikke proteiner i lupin, ærter og hestebønner. 

- Gennem fordøjelsesforsøg skal vi blandt andet kigge på, hvad der sker med de specifikke proteiner, når vi spiser bælgplanterne, og om de har en anti-inflammatorisk effekt i tarmen. Her kigger vi både på bælgfrugterne, som de er, men også i fermenteret form, da der er resultater, som peger mod, at fermentering kan være med til at fremme den anti-inflammatoriske effekt i tarmen, fortæller Iben.

Det bliver spændende at følge projektet og se, om der er videnskabelig grundlag for at konkludere, at en daglig portion af bælgfrugter i kosten kan være med til at forebygge tarmsygdomme.

Således kan der gives et afsæt for, at flere virksomheder kan bruge den opnåede viden til at udvikle nye funktionelle fødevarer eller såkaldte 'nutraceuticals', der ud over fødevarens eller fødevareproduktets basale ernæringsmæssige værdi også har en positiv sundhedsmæssig effekt. 

Projektet er et partnerskab mellem Københavns Universitet, Wageningen University & Research, SEGES Innovation, Bioptimate og Contempehrary. 

Virksomheder får let adgang til samarbejde, viden og talent gennem den åbne samarbejdsplatform

Et centralt omdrejningspunkt ved Plant2Food er dets åbne samarbejdsplatform.

Denne tilgang giver virksomheder direkte adgang til både ny viden og nye samarbejdspartnere uden betalingshindringer eller langtrukne IP-forhandlinger.

Samarbejdsprojekterne tager udgangspunkt i virksomhedernes aktuelle udfordringer, hvilket letter integrationen af de åbne resultater i produktudviklingen.

Gennem åbenhed og tværfagligt samarbejde kan komplekse problemer tackles hurtigere og mere effektivt, hvilket styrker den samlede udvikling af plantebaserede fødevarer.

Eskild Holm Nielsen, der er dekan ved Technical Sciences på Aarhus Universitet, er med i styregruppen bag Plant2Food og ser store potentialer for virksomhederne ved at bringe deres projektideer i spil og indgå i åbne samarbejder på tværs at vidensinstitutioner og andre virksomheder.

- Virksomhederne får let adgang til samarbejde, viden og talent. Stærke samarbejder mellem virksomheder og forskere er en helt afgørende nøgle, hvis vi skal knække koden til at skabe bæredygtige fødevarer og bane vejen for den nødvendige udvikling mod flere plantebaserede fødevarer, fortæller Eskild Holm Nielsen.

Plant2Food laver ”prækompetitiv” forskning, som er vigtig for virksomhedernes innovation – men som ikke i sig selv er færdige produkter eller teknologier, som det er nødvendigt for virksomhederne at beskytte (med IPR).

Dette fremhæver Eskild Holm Nielsen som en af de helt store fordele ved en samarbejdsplatform som Plant2Food.

- Vores åbne samarbejdsmodel fjerner kontraktforhandlinger om rettigheder og pris, som kan være en rigtig tung proces. Det gør det meget nemmere for virksomhederne at samarbejde med universiteternes forskere, fordi man ikke skaber færdige produkter og løsninger, men bidrager til et offentligt vidensgrundlag, der kan åbne nye udviklingsmuligheder for alle, uddyber Eskild Holm Nielsen.

Resultaterne skal modnes og rettes mod bestemte formål, før de kan omsættes til nye produkter. Og den opgave ligger hos virksomhederne. I og med at samme vidensgrundlag kan bruges til mange forskellige (udviklings)formål, vil virksomhederne have rig mulighed for at beskytte og kommercialisere netop deres brug af de åbne resultater. På den måde gør det ikke noget, at alle har adgang til resultaterne. 

Virksomhederne får let adgang til samarbejde, viden og talent. Stærke samarbejder mellem virksomheder og forskere er en helt afgørende nøgle, hvis vi skal knække koden til at skabe bæredygtige fødevarer og bane vejen for den nødvendige udvikling mod flere plantebaserede fødevarer.

- Eskild Holm Nielsen, Dekan Technical Sciences, Aarhus Universitet,

Din virksomhed kan også blive en del af Plant2Food

Næste ansøgningsrunde for Plant2Food er den 20. marts 2024 og igen 2. oktober 2024.

Du kan løbende dele dine projektideer eller tage et kig på dem, der allerede ligger på platformen, for at finde relevante projekter og partnere.

Du kan blive en del af Plant2Food netværket via Plant2Foods platformen eller ved at kontakte Innovation Manager Lina Nilsson (Food & Bio Cluster Denmark) eller Programme Manager for Plant2Food Mette Damborg Hansen på Aarhus Universitet.

Artiklen er udgivet første gang i september 2023 og opdateret i januar 2024.

Lina Nilsson

Lina Nilsson

Innovation Manager
Hvad er projektets formål?

Mere om Plant2Food

Plant2Food skal sikre samarbejde på tværs af sektorer og institutioner for at accelerere udviklingen af bæredygtige, plantebaserede fødevarer.

Gennem åbenhed, engagement og deling af viden arbejder forskere og virksomheder sammen for at skabe en mere bæredygtig fremtid for fødevareindustrien.

Plant2Food er en 5-årig platform finansieret af Novo Nordisk Fonden i 2023-2027.

Plant2Food platformen er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Dansk Teknologisk Universitet, Wageningen University & Research og Food & Bio Cluster Denmark.

Plant2Food sekretariatet er forankret på Aarhus Universitet.

Mere viden om plantebaserede fødevarer

Udgivelser fra Food & Bio Cluster Denmark

Forbrugerundersøgelse: Plantebaserede produkter

Teknologisk Institut har på vegne af Food & Bio Cluster Denmark gennemført en online forbrugerundersøgelse om plantebaserede produkter, hvor man har spurgt 498 forbrugere om deres præferencer i forhold til plantebaserede fødevarer.

Rapport: Omstilling til et mere plantebaseret fødevaresystem

Dette dokument er et refleksionspapir over nogle af de muligheder, hvor viden fra de samfundsvidenskabelige og humanistiske videnskaber (SSH) kan bidrage til at fremme den grønne omstilling til et mere plantebaseret fødevaresystem.

Rapport: Kultiveret kød - fra muskelceller til fødevarer

Fremtidens proteinbaserede fødevarer, herunder kultiveret kød, er et fokuspunkt for både industri og forskning.I denne rapport udpeges, hvordan kultiveret kød kan blive en fødevare, der delvist kan erstatte konventionelt kød.