Food & Bio Cluster Denmark får europæisk guld for sin klyngeindsats

Det europæiske sekretariat for klyngeanalyse ECEI har netop tildelt Food & Bio Cluster Denmark guldcertificering for fremragende klyngearbejde.

Foto: Holdet bag guldcertificeringen. Fra venstre ses Anna-Grethe Jacobsen, Jacob Mogensen, Lars Horsholt, Britt Sandvad og, Lars Vibech fra FBCD samt Charlotte Ankerstjerne, Cluster Excellence Denmark og Tor Arne Bellika, Innovation Performance

Som Danmarks nationale klynge for fødevarer og bioressourcer er guldcertificeringen af en anerkendt ekstern partner en vigtig del af udviklingen til én samlet og slagkraftig klyngeorganisation for fødevare-og bioressourcevirksomheder i hele Danmark, og af stor betydning for klyngens fremadrettede arbejde. Derfor glæder certificeringen klyngeorganisationens direktør, Lars Visbech Sørensen: 

”Med et ECEI GOLD mærke placerer Food & Bio Cluster Denmark sig i den internationale superliga for klyngeorganisationer. Den danske fødevare- og bioressourceindustri har et globalt perspektiv og har behov for at tiltrække viden, talenter og investeringer fra hele verden. Med denne anerkendelse står vi stærkt i forhold til at bidrage til at skabe nye internationale samarbejder.”

Han sender samtidig guldet videre til hele sin organisation, der siden klyngen blev etableret i 2020 har arbejdet for at sikre det flotte resultat. 

”Alle medarbejdere i Food & Bio Cluster Denmark har en stor andel i, at vi modtager denne internationale anerkendelse for professionalisme og dedikation til løbende forbedring. Vi er stolte over at være nået så langt og er fast besluttet på at fortsætte med at levere mere værdi til vores medlemmer og samarbejdspartnere.”

Certificeringen foretages af to uafhængige klyngeeksperter, som gennem en vurdering ud fra i alt 31 parametre inden for blandt andet struktur, finansiering og strategi vurderer klyngeorganisationernes arbejde. For at opnå guldcertificering skal en klynge opnå et minimum på 80% ud af 100. Food & Bio Cluster Denmark sikrede sig med en flot score på 91% ud af 100, karakteren ’Guld’ af EU’s klyngecertificeringsenhed. 

 

Fakta 

 

  • I 2020 udpegede Erhvervsministeriet og Uddannelses- &Forskningsministeriet 14 nye superklynger, hvis formål er at være innovationsplatforme inden for deres sektor. 
  • Food & Bio Cluster Denmark, der er en fusion af Agro Business Park, Danish Food Cluster, Videncenter for fødevareudvikling (Vifu) og Nordjysk FødevareErhverv,  blev udpeget som landsdækkende klyngeorganisation for små og store virksomheder, videninstitutioner og øvrige organisationer inden for fødevare- og bioressourcesektoren i Danmark og internationalt. 
  • Food & Bio Cluster Denmark arbejder for at den danske fødevare- og bioressourceklynge skal være globalt konkurrencedygtig og anerkendt som verdensførende inden for innovation og bæredygtig udvikling inden for hele værdikæden.
  • Klyngen har haft stor medlemsfremgang og er i dag ca. 400 medlemmer.
  • Efter blot et helt aktivt år som klynge opnåede Food & Bio Cluster Denmark ved guldcertificeringen en score på 91 % ud af 100 og har dermed kvalificeret sig til et ECEI GOLD mærke frem til 2024. Nogle af de vigtigste parametre i certificeringen er, at der kan dokumenteres en medlemstilfredshed og klyngen skaber værdi for medlemmerne. 
     

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster

Mød os på LOOP Forum

Mød os på LOOP Forum

Cirkulære løsninger er i højsædet, når økosystemet for cirkulær økonomi, affald og ressourcer mødes på Lokomotivværkstedet i København den 24. og 25. april. Her kan du også møde Food & Bio Cluster Denmark og vores partnere i Closing Loops-projektet.

Food & Bio Summit 24

Food & Bio Summit 24

Tilmeldingen til årets Food & Bio Summit er åben. Som altid gratis for vores medlemmer.