Er du klar til et Advisory Board?

Undersøgelser viser, at risikoen for at lukke er 80% mindre for startups med en bestyrelse eller et Advisory Board. Nu har du mulighed for at deltage i et Beyond Beta-forløb, hvor din virksomhed kan afprøve værdien af et advisory board.

Ifølge erfaringer fra Scale-Up Denmark tegner virksomheder med professionelle bestyrelser sig for både højere omsætning og jobskabelse. 

En bestyrelse hjælper med til at lægge strategi og ikke mindst at få eksekveret på den strategi, der er blevet lagt, så de mål, man sætter for virksomheden, bliver opfyldt.
Samtidig kan bestyrelsen bidrage med de kompetencer, som teamet bag eller ledelsen i virksomheden ikke selv har. Et advisory board kan være en rigtig god løsning på vejen før etableringen af en egentlig bestyrelse.

Foto: Tima Miroshniechenko, Pexels

Nu får du muligheden for at afprøve et advisory board!

Vi udbyder nu dette forløb gennem programmet Beyond Beta, hvor du får mulighed for at afprøve værdien af et advisory board. Det betyder, at vi hjælper dig med at sammensætte et advisory board udfra din virksomheds behov, og som matcher dine udfordringer. Vi hjælper også med at sætte struktur på arbejdet i dit advisory board.

Forløbet indeholder: 


Advisory Board

Der nedsættes et advisory board bestående af 2-3 ressourcepersoner, der kan give sparring på udviklingen i et strategisk perspektiv i fht. de udfordringer og problemstillinger, der er behov for at adressere. 

Der afholdes op til 3 møder i dit advisory board gennem forløbet. Møderne kan være både online eller fysiske.

1:1 Sparring

Mellem møderne vil der være løbende dialog og 1:1 sparring med din forløbsfacilitator (en kontaktperson fra Food & Bio Cluster Denmark). 

Dette for at sikre opfølgning og fremdriften frem mod næste advisory board møde.


Kompetencer

Der bliver mulighed for at tilegne sig mere viden undervejs i forløbet om fx forskellen på en bestyrelse og et Advisory Board, den værdiskabende bestyrelse samt dos and don’ts på møderne.

Der bliver afholdt et afslutningsseminar med blandt andet forslag til at komme videre med arbejdet.

Hvad kræver det af dig?

Det er gratis for dig at deltage i Beyond Beta Advisory Board – du skal blot investere din tid og deltage aktivt og målrettet.

Du skal være klar til at bruge minimum 55 timer på møder i advisory board, 1:1 sparring, webinar og workshops, og selvfølgelig egen forberedelse.

Praktisk

Forløbet gennemføres i Q1 & Q2 2023, og alle møder skal være afholdt inden 16. juni 2023.

Deltagelse kræver, at du deltager i programmet Beyond Beta:

For dig, der allerede ER med i Beyond Beta:

Kontakt din sædvanlige kontaktperson hos Food & Bio Cluster Denmark eller send en mail til Eva Nautrup for mere information.

Vil du vide mere?

Eva Nautrup

Eva Nautrup

Senior Business Development Manager

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster