Gratis redskaber til fødevareproducenter og landmænd der ønsker at komme tættere på forbrugerne

Food & Bio Cluster Denmark har været med til at udvikle 12 praktiske redskaber, der skal understøtte udbredelsen af korte fødevareforsyningskæder og salg direkte til forbrugeren.

Forbrugere ønsker i stigende grad at kende historien bag deres mad, de efterspørger lokalproducerede produkter og de ønsker en tættere forbindelse til fødevareproducenterne – alt dette kan korte fødevareforsyningskæder være med til at imødekomme. Samtidig har korte fødevareforsyningskæder potentialet til at øge producenternes indkomst ved at minimere antallet af mellemled og det er her, at agroBRIDGES værktøjskassen kommer ind i billedet, da den bl.a. kan bruges til at:

  • vælge den rigtige forretningsmodel
  • blive skarp på, hvad der gør ens produkt specielt (USP)
  • blive bedre til at udnytte mulighederne i sociale medier
  • forstå mærkningsreglerne
  • skabe synlighed om ens produkt gennem lokale events
 
Helt konkret er værktøjskassen delt op i 4 kategorier, nemlig 1) Digitale værktøjer, 2) Kommunikations-materialer, 3) Trænings-materialer og 4) Event organisering. 
 
- Food & Bio Cluster vil gerne understøtte landmænd og små fødevareproducenter i at nå ud til forbrugeren og derfor har vi engageret os i dette projekt, som både har beskrevet forskellige forretningsmodeller og ikke mindst udviklet denne unikke samling af værktøjer, som vi forventer kan være en stor hjælp, hvis man gerne vil sælge sine produkter direkte til forbrugeren, siger Britt Sandvad, Senior Innovation Manager ved Food & Bio Cluster Denmark.

Netværk, netværk, netværk

Under digitale værktøjer kan man bl.a. finde online rum, hvor det ene ”agroBRIDGES Net” har til formål at samle lokale landbrugsfødevareaktører for at samarbejde og skabe mere effektive korte fødevareforsyningskæder. Her finder du også et online rum kaldet ”Smart distribution” som kan anvendes til at skabe lokale leveringssystemer for landbrugsfødevarer. 

Få dit budskab ud

Når et produkt skal markedsføres, er det vigtig at forstå, hvordan det skiller sig ud. Derfor indeholder værktøjskassen et redskab der kan hjælpe med at analysere og identificere de unikke salgsargumenter (USP’er) for en virksomhed samt kommunikationsmaterialer, der hjælper med at udvikle et brand, identitet og markedsposition. Værktøjskassen indeholder også en visuel guide til sociale medier, samt eksempler på succescases med korte fødevareforsyningskæder i hele Europa til inspiration for landmænd og producenter. 

Hjælp til organisering af events

En effektiv måde at komme i kontakt med forbrugerne samt skabe synlighed omkring ens produkt er igennem lokale events såsom åbent hus-arrangementer, producent begivenheder og kulinariske begivenheder. For at gøre det så nemt som muligt at afholde et event, er der blevet udviklet en række skabeloner, konceptbeskrivelser og reklamematerialer, som kan tilpasse og justeres efter behov. 

Alt i alt, indeholder agroBRIDGES værktøjskassen redskaber, som kan være med til at skabe mere bæredygtige og lokale fødevaresystemer og ovenstående beskrivelse er blot et udpluk af redskaberne, der er at finde. 

- Vi glæder os meget til at redskaberne for alvor kommer i brug og håber, at de vil være til gavn for landmænd og små producenter, der gerne vil udvikle en forretningsmodel baseret på korte fødevareforsyningskæder, fortæller Britt afslutningsvis.

Mere om værktøjskassen

Udviklingen af værktøjskassen er sket i regi af det EU-finansierede projekt, agroBRIDGES, som har til formål at bygge bro mellem producenter og forbrugere ved at give landmændene og producenterne praktisk viden og støtte til at få opbygget en markedsposition gennem nye forretnings- og marketingmodeller baseret på korte fødevareforsyningskæder.

Udover fødevareproducenter og landmænd, er værktøjskassen også relevant for konsulenter og rådgivere, som arbejder med målgruppen samt uddannelsesinstitutioner der underviser i forretningsmodeller indenfor korte fødevareforsyningskæder.

På et nyligt afholdt webinar præsenterede Britt Sandvad værktøjerne og forskellige relevante forretningsmodeller. Ønsker du en hurtig indflyvning til værktøjskassen kan du se webinaret her, som blot varer 45 minutter.

Pojektet modtager bevillinger fra EU's Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram under tilskudsaftale nr.  101000788.