Bæredygtige ideer til at brødføde 10 mia. mennesker blev drøftet af fagfolk

Idégenerering, videndeling og inspiration var i fokus, da godt 140 fødevareproducenter og leverandører fra en bred vifte af brancher mødtes i Billund til Sustainable Food Processing 2022. En konference arrangeret af Food& Bio Cluster Denmark, mejeriteknisk Selskab og Dansk Eksport Forening med støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

”I Food & Bio Cluster Denmark er et af vores fokusområder planterige fødevarer og de processer, der ligger omkring bæredygtig fødevareproduktion på alle planer. Hvordan sikrer vi mindre madspild og udvikler nye, velsmagende plantebaserede alternativer af høj kvalitet og ernæringsmæssigt værdifulde? Det synes jeg vi kom godt omkring på Sustainable Food Processing 2022 – også med en vigtig erkendelse af, at kvaliteten ikke er god nok på alle områder endnu, men at der udvikles i højt tempo inden for alle kategorier, så vi flytter os hele tiden”, siger Kathrine Veigaard Stage, Team Leader Food, Food & Bio Cluster Denmark.

Dagens overordnede ramme var de muligheder, der ligger i plantebaserede fødevarer og fermentering, i energioptimering og inden for automatisering/digitalisering. I tre spor gav 24 oplægsholdere fra branchen deres bud på, hvordan vi bedst adresserer det faktum, at verdensborger nummer 8 mia. netop har set dagens lys – og at vi i 2050 må regne med at skulle brødføde 10 mia. mennesker på kloden.

Heldigvis havde dagens mange input en optimistisk tilgang til de udfordringer, vi står overfor, som den ene af dagens hovedtalere, Mette Schacht Færch, Nordic Vice President, Marketing & Innovation Danish Crown blandt andet understregede i sit indlæg:

”Tiden for de gode intentioner er gået. Nu er tiden inde til handling, målbare forbedringer og dokumentation for, hvad vi gør for at levere på de ønskede mål”, sagde hun blandt andet i sit oplæg om de initiativer Danish Crown gør for at tilpasse sig og drive en bæredygtig dagsorden som både omfatter minimering af emballager, øget genanvendelse, mindsket madspild og lancering af grønne produkter."


For eksempel, hvordan vi gennem at nedbringe madspild radikalt kan skaffe ’plads’ til fortsat at have kød på menuen, og hvordan vi gennem bevidst udnyttelse af sidestrømme i produktionen kan nedbringe miljøaftrykket af vores produktion.

”Her skal man dog være opmærksom på, at det ikke pr definition er positivt for miljøet at udnytte sidestrømme. Det skal ske så tæt på den oprindelige produktion, som muligt, da man ellers nødvendigvis må regne den fulde belastning med i produktet”, understregede Marianne Thomsen og påpegede at det netop derfor er helt afgørende, at fokus holdes på at udvikle nye, bæredygtige fødevarer som alternative til traditionelle men miljøtunge.

Resten af dagen var netop viet til hvordan og ikke hvorfor, og de fremmødte fik masser af inspiration med hjem fra både hinanden og de 24 indlægsholdere fra en bred vifte af brancher, der gav deres bud på, hvordan vi angriber de komplekse dagsordener inden for de tre hovedemner.

Samtidig var der sat god tid af til netværk deltagerne imellem og 1:1 dialog med de mange oplægsholdere.

”Det giver super god inspiration at komme til et arrangement som dette. Her hører jeg om både det nyeste inden for de områder, der interesserer mig og min forretning og får tegnet de store linjer, som fx Marianne Thomsen gjorde i sit tankevækkende indlæg. Samtidig er det skønt at møde kolleger fra mange forskellige brancher og få lejlighed til at udveksle erfaringer og ideer”, siger Marianne Hansen, Head of Sales hos NordInvent Aps, der netop arbejder med at teste løsninger, der udnytter restprodukter optimalt og skaber nye værdistrømme.

Få mere viden om plantebaserede fødevarer i en bæredygtig fremtid

I Food & Bio Cluster Denmark deltager vi løbende i projekter og aktiviteter, der har til formål at fremme grøn og bæredygtig omstilling.

 

Flere nyheder fra Food & Bio Cluster